Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Gość gawel

Projekt Nowelizacji Prawa Budowlanego, czy zmieni coś na lepsze?

Recommended Posts

Gość gawel

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Prawa budowlanego znosi pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, gdy ich budowa lub przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody na użytkowanie, ciekaw jestem jak to się sprawdzi w praktyce? Z pozoru wydaje się, że prawo ulega liberalizacji, z tym że z doświadczenia wiem że jeżeli wszystkim dodaje się czegoś to w praktyce częściej dochodzi so konfliktów. Np "dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów." . Już obecnie dochodzi do konfliktów sąsiedzkich z powodu usytuowania nowo budowanych domów, a teraz jak skorzystać z tego przepisu i mieć potwierdzenie że dom nie jest uciążliwy i tym samym nie ubiegać się o pozwolenie na budowę według strych, w praktyce zasad?


"Nowela Prawa budowlanego znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Zlikwidowano też obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót - musiał powiadomić nadzór budowlany.

Nowelizacja rozszerza też katalog obiektów budowlanych, oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wprowadzono też możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. "Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej" - wskazano w rządowym komunikacie.

W przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. "W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę" - zaznaczono.

Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, stanowi, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Podczas sejmowych prac nad projektem nowelizacji autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju, posłowie rozszerzyli rozwiązania zaproponowane przez rząd - m.in: w artykule dotyczącym obiektów niewymagających pozwolenia na budowę poszerzyli katalog wolnostojących budynków gospodarczych o garaże oraz ganki, a także zwiększyli ich powierzchnię zabudowy z 25 m2 do 35 m2.

Posłowie rozszerzyli też katalog inwestycji realizowanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę o m.in.: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.

Nowelizacja umożliwia budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nie wyższe niż 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, bez konieczności pozwolenia na budowę, ale z koniecznością dołączenia do projektu budowlanego. Zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych.

Wśród inwestycji, które nie wymagają zezwolenia na budowę znalazły się też wszystkie oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5 m3 oraz zbiorniki bezodpływowe na nieczystości o pojemności do 10 m3, zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogi wewnętrzne.

W zakresie robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, posłowie dodali m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości do 25 m.

Przedstawiająca w środę sprawozdanie komisji infrastruktury posłanka Aldona Młyńczak (PO) podkreśliła, że dzięki wprowadzeniu zmian w Prawie budowlanym ok. 30 tys. inwestycji budowlanych rocznie - co stanowi 40 proc. wszystkich takich inwestycji - będzie mogło być realizowane w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym w miejsce wniosku pozwolenia na budowę. Ma to dać znaczne oszczędności czasowe i finansowe inwestorom.

Posłowie przyjęli w czwartek złożone przez klub PO, przygotowane wraz z Ministrem Środowiska, poprawki mające na celu uwzględnienie prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, choć nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę, będzie obowiązek zgłoszenia budowy w sytuacji, gdy obiekty są sytuowane na obszarze Natura 2000.

Ze względów środowiskowych wymóg zgłoszenia będzie dotyczyć także budowy boisk, instalacji elektroenergetycznych , wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Z tych samych powodów ograniczono też możliwość stawiania wiat - wprowadzono ograniczenie, że bez uzyskania pozwolenia na budowę będą mogły one powstawać tylko na działkach, na których już znajduje się budynek lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe." (onet)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tyle, że nie została jeszcze uchwalona. To było 2 czytanie i projekt skierowany został do komisji, w związku z wniesionymi poprawkami. W zasadzie to początek drogi legislacyjnej (no może środek).
Do uchwalenia jeszcze daleko, a co uchwalą, to jeszcze nie bardzo nawet posłowie wiedzą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Powołałeś się na tekst "anonimowy" bo "Autor: msz / Źródło: PAP".

A to źródło było nawalone jak autobus w 59r do Zakopanego.
Widział podniesione ręce posłów, była większość, to myślał, że uchwalili.

Jakiś redaktor, też wielce świadomy, wrzucił tą informację jako news i oto tym sposobem, mamy nowele PB.

Idę o zakład, że sprostowania nie będzie. icon_evil.gifTa ustawa nie została jeszcze uchwalona przez Sejm - przynajmniej jeśli chodzi o Sejm RP.


Ps. Przeczytałeś dobrze, tylko "prasa kłamie" icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
No to dziwne, ale czytam o d 2 dni sprawozdania sejmowe i było to na obradach i głosowaniu to nie wiem, tekst jest jakoś komunikatywnie napisany więc mnie zaciekawił i tyle.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat...1257DCD0051780A
Cytat

Kolejnym punktem porządku obrad drugiego dnia 84. posiedzenia Sejmu było drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mam nadzieję, że nie przejdzie, choćby o to
Cytat

Wprowadzono też możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. "Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej" - wskazano w rządowym komunikacie.


chore, furtka dla cwaniaków
a podkreślenie to już mistrzostwo Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Było już uchwalone i podpisane przez Prezydenta nowe Prawo Budowlane, z rozwiązaniami (zapisami) toczka w toczkę z obecnym projektem noweli PB.
TK zastopował, bo ustawa "naruszała dobra posiadaczy działek sąsiadujących".

Ta nowela precyzuje, że uproszczony tryb (zgłoszenie) obowiązywać będzie tylko w przypadku, kiedy budowany obiekt nie jest w strefie "odziałowywania", czyli (upraszczając) znajdować się będzie od granicy 4 lub 3m.
Dla odstępstw np. wąskich działek, nadal będzie PnB.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
Czyli Rysiu tyle bicia piany i "nic się właściwie nie stało" again icon_confused.gif Wiesz jak tak się koło ul Wiejskiej w Warszawie przejeżdża to słychać taki chrzest trzepaczek, to nasz Parlament bije pianę. Ja proponuję zakupić, lub wypożyczyć na próbę przemysłową maszynę do bicia piany w Wedlu i zwolnić połowę. Wyszłoby ekonomiczniej. icon_mrgreen.gif Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie piany, tylko waty cukrowej dla wyborców (wszak wybory nadchodzą) - patrz, choćby, na wpis Barbossy.

Wyborca będzie łaskawy dla "ustawodawców", bo zadbali o jego interesy - do czasu aż sąsiad będzie blokował w nieskończoność budowę domu w trybie uproszczonym (na zgłoszenie).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
Cytat

Nie piany, tylko waty cukrowej dla wyborców (wszak wybory nadchodzą) - patrz, choćby, na wpis Barbossy.

Wyborca będzie łaskawy dla "ustawodawców", bo zadbali o jego interesy - do czasu aż sąsiad będzie blokował w nieskończoność budowę domu w trybie uproszczonym (na zgłoszenie).


E nie sądzę wyborcy, którzy nie umieją czytać zagłosują jak zawsze na piswój elektorat i generalnie ich prawo budowlane nie dotyczy bo są sfrustrowani i na nic ich nie stać, Lepiej komuś zazdrościć niż samemu mieć.

Chyba że nowe Prawo Budowlane będzie emitowane w formie słuchowiska z obszernym komentarzem to może coś zauważą

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja myślę, że problem jest w czymś innym.
Teoretycznie wszyscy chcą mniej "Państwa" (urzędu) w codziennym życiu - i słusznie.
Tyle, że jakoś nikt nie pamięta o tym, że taka "wolność" niesie za sobą również zwiększenie własnej odpowiedzialności.

W uproszczeniu - wg. noweli, w wielu przypadkach, urząd przestaje być stroną.

Jako przykład - po noweli można będzie wybudować dom, w którym nie będzie można zamieszkać, bo np. nie będzie dostawy energii, lub brak będzie dojazdu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
Cytat

Ja myślę, że problem jest w czymś innym.
Teoretycznie wszyscy chcą mniej "Państwa" (urzędu) w codziennym życiu - i słusznie.
Tyle, że jakoś nikt nie pamięta o tym, że taka "wolność" niesie za sobą również zwiększenie własnej odpowiedzialności.

W uproszczeniu - wg. noweli, w wielu przypadkach, urząd przestaje być stroną.

Jako przykład - po noweli można będzie wybudować dom, w którym nie będzie można zamieszkać, bo np. nie będzie dostawy energii, lub brak będzie dojazdu.


I tu chodziło zapewne, ustawodawcy o dom pasywny dla emeryta icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość 3of5
Cytat

A kto słucha słuchowisk? Musiałaby to być telenowela!chyba że w radio maryja...

Cytat

I tu chodziło zapewne, ustawodawcy o dom pasywny dla emeryta icon_biggrin.gificon_lol.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość gawel
Poza tym brak dojazdy to chyba na wniosek ZUSu jednak z obawy na długość pobierania świadczeń emerytalnych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Chyba że nowe Prawo Budowlane będzie emitowane w formie słuchowiska z obszernym komentarzem to może coś zauważą


Cytat

A kto słucha słuchowisk? Musiałaby to być telenowela!


Marcin Wolski dobrze pisał słuchowiska - fajnie się słuchało.
Z dobrego słuchowiska łatwo zrobić telenowele, więc...
icon_biggrin.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Szanowni Forumowicze,
gaweł ma racje, sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym podczas posiedzenia nr 84 w dniu 15 stycznia 2015 r. Wcześniej tego samego dnia komisja zdecydowała o przyjęciu części poprawek a następnie odbyło się trzecie czytanie.
Oto link z wynikami głosowania:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp...rglosowania=111

19 stycznia 2015 przekazano ustawę Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Jeszcze trochę czasu upłynie zanim przepisy zaczną obowiązywać.

bajbga wyciągnął zbyt pochopne wnioski oskarżając redaktora (autora tekstu) o nieświadomość. Na przyszłość zalecam doinformowanie się. icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
aby na pewno?

Cytat

Szanowni Forumowicze,
gaweł ma racje, sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym podczas posiedzenia nr 84 w dniu 15 stycznia 2015 r. Wcześniej tego samego dnia komisja zdecydowała o przyjęciu części poprawek a następnie odbyło się trzecie czytanie.
Oto link z wynikami głosowania:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp...rglosowania=111

19 stycznia 2015 przekazano ustawę Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Jeszcze trochę czasu upłynie zanim przepisy zaczną obowiązywać.

bajbga wyciągnął zbyt pochopne wnioski oskarżając redaktora (autora tekstu) o nieświadomość. Na przyszłość zalecam doinformowanie się. icon_smile.gif
komisja, to nie nowelizacja

panie truskalower

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Na pewno.
Załączony link do wyników głosowania nie powinien wzbudzać raczej żadnych wątpliwości co do przyjęcia zmian w prawie budowlanym i innych ustawach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Biję się w to coś...........

Cytat

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie
ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw.To jest fakt - w dniu w którym pisałem, nie było jeszcze stenogramu (opublikowanego) z tej części obrad - przepraszam.

I z przekory - nie jest to jeszcze zmiana, bo proces legislacyjny jest w toku + TK też sobie ostrzy zęby icon_mrgreen.gif

A to jest to co uchwalili (na tym etapie) http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/...file/2710_u.pdf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
TK nic sobie nie ostrzy bo ma ważniejsze sprawy niż tego typu nowelizacje przepisów.
Z drugiej strony nie spodziewałbym się aby Prezydent skierował nowele do Trybunału, a jak wiemy doskonale Trybunał Konstytucyjny nie działa z urzędu. :-)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ciekawa sprawa,
W pkt.1. zmieniającym definicję obiektu budowlanego jest sformułowanie:

Cytat

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź
obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;”,a to daje nieograniczone możliwości np. dla domków holenderskich icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skoro nie ma już PnB to czy od zgłoszenia budowy do starostwa mam jakiś termin na jej rozpoczęcie (dotychczas PnB było ważne 3 lata)? Albo czy przerwa w budowaniu może być nieskończenie długa?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Różnica będzie taka, że jeśli w terminie do 30 dni od dokonania zgłoszenia zamiaru budowy, organ nie wniesie sprzeciwu, można zacząć budować, zgłaszając fakt rozpoczęcia w urzędzie, oraz zawiadamiając na piśmie projektanta.
Roboty budowlane trzeba zacząć przed upływem 3 lat. Inaczej procedura od nowa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

- dałbym "+"Zaiste, powiadam Ci - nie idź tą drogą.
Narazi Cię to na "zakwalifikowanie" do stada lub (i) sfory icon_cool.gif icon_mrgreen.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zaiste, powiadam Ci - nie idź tą drogą.
Narazi Cię to na "zakwalifikowanie" do stada lub (i) sfory icon_cool.gif icon_mrgreen.gificon_smile.gif
wrażliwy jesteś i przesadzasz!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nie chciałem zakładać nowego wątku, ponieważ to co Wam chcę pokazać w pewien sposób dotyczy również nowelizacji.
Wklejam link.
Jeżeli okaże się prawdą, to będzie zamach na własność prywatną.
Zgadzacie się?

http://www.citizengo.org/pl/24314-szanowna...p;tcid=13166321

http://europejczycy.info/57856/wiadomosci/...esz-ja-stracic/

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Było, było i się zbyło. Koniec powiadomień, wracamy do pozwoleń na budowę.

Cytat

Wszystko wskazuje na to, że wraz z wejściem w życie opracowywanego właśnie kodeksu urbanistyczno-budowlanego zniknie rozwiązanie umożliwiające wznoszenie domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia z projektem. A na pewno nie będzie ono funkcjonować w dotychczasowej formule.Prawo budowlane: Upadek domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...