Skocz do zawartości

animus

Uczestnik
 • Posty

  10 792
 • Dołączył

 • Dni najlepszy

  294

animus last won the day on lutego 18

animus had the most liked content!

Aktyw

 • Punkty pozostałe
  6809

Ostatnio na profilu byli

54 817 wyświetleń profilu

animus's Achievements

Ostoja forum

Ostoja forum (4/4)

1,4k

Reputacja

 1. Strop jest połączony z murem, ze ścianą mieszkania, bez ocieplenia tego stropu będzie wilgoć i pleśń w tych pomieszczeniach, po lewej stronie.
 2. Minimum to 14x21cm z rzadką kratką i musi to być z nierdzewki z ramką dobrze osadzona, przylecą kawki i będą testować montaż. Plastik się degraduje po kilku latach na zewnątrz, wtedy kawki już wyłamią kruche szczebelki. https://allegro.pl/oferta/kratka-wentylacyjna-14x21-nierdzewna-prosta-ep-12620333790
 3. Za kablowanie lini, czy modernizację napowietrznej? Ale ktoś ci ją sprzedał i uprzedzał o takim problemie?
 4. To mu wygasły uprawnienia, nie można dublować kierbudów bo się na budowie pobiją.
 5. Jak zrobisz działającą oczyszczalnię ścieków, to przestaniesz się kręcić w kółko jak to ominąć i podniesiesz wartość tej działeczki.
 6. To może być tylko wewnętrzne uszkodzenie np. tynku. Albo uszkodzenie ściany wewnętrznej , za którą jest pustka.
 7. Regulacja art. 65 ust. 2 u.p.z.p. jako gwarancja ochrony nabytych praw inwestora. Inwestor, który legitymuje się decyzją o warunkach zabudowy i wydanym na jej podstawie ostatecznym pozwoleniem na budowę nie jest związany ustaleniami miejscowego planu uchwalonego w późniejszym czasie. https://ziemskibiznes.pl/blog/proces-inwestycyjny/czy-warunki-zabudowy-obowiązują-po-uchwaleniu-miejscowego-planu.html
 8. Teoretycznie powinno wyglądać tak. Inwestor powinien dołączyć do dokumentacji budowy informację o zmianie kierownika budowy oraz oświadczenie o przejęciu funkcji przez nową osobę. Obecny kierownik budowy musi w związku z tym wpisać do dziennika budowy datę zakończenia swojej pracy na danej budowie, podczas gdy nowy kierownik budowy wpisuje datę przejęcia wszystkich obowiązków dotyczących pełnionej przez niego funkcji na danej budowie.
 9. To jest na tyle gładkie, że nie ma problemu. Po "kocich łbach" się prowadzi super, jak szwagra z wesela.
 10. To słaba ta wentylacja, samo wentylowanie pomiędzy poszyciem a pokryciem jest realizowane tylko z tych 8 dachówek wentylacyjnych, na 10-12 m2 dachu powinna przypadać jedna dachówka wentylacyjna. Więc obciążanie tej wentylacji wentylacją pomiędzy deskowaniem i materiałem termoizolacyjnym nie wchodzi w grę, trzeba zastosować, zrobić kanały wentylacyjne w ścianach szczytowych.
 11. Trzeba dwa dni nie jeść. Z głodu jeszcze nikt się nie spaskudził. Taka atrapa?
 12. Zgodnie z obowiązującym prawem załatwianie potrzeb fizjologicznych do gruntu, jest nielegalne nawet na własnej działce. Zbiór przepisów prawnych regulujących posiadanie WC na działce § 34. Warunki stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).”; § 35 Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. § 36 Odległość urządzeń sanitarno-gospodarczych 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3powinna wynosić co najmniej: a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m, b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m. 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej: a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m. 3. Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 30 m, b) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m, c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m. 4. Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone w ust. 1 i 2. 5. Kryte zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe oraz doły ustępowe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania odległości określonych w § 31 i § 36. 6. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. § 37 Usytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach. § 38 Usytuowanie osadników błota, łapaczy olejów, neutralizatorów ścieków Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 13. Trzeba ją odprowadzić to chyba logiczne. A na szczelnym betonie ludu będzie jeszcze więcej, więc po co piszesz takie...(zabrakło słowa).
 14. Do tych polniaków to najlepiej zastosować beton WODOPRZEPUSZCZALNY, fugować też na gotowo tym betonem. Wtedy woda nie będzie stała. Robi się go tylko z grubszej frakcji kruszywa z cementem taki ala pumeks.
×
×
 • Utwórz nowe...