Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
MisiekMD

Czy mogę wybudować dom

Recommended Posts

Witam

Chciałem się upewnić czy mogę wybudować dom na działce przepisanej przez teścia rolnika o pow 0,8 ha ( przeliczeniowy około 1,1ha) nie będąc rolnikiem przy PMZ jn

I. TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ oznaczony symbolem 1 RM. 1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa. Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku). Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków usługowych. 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się: a) zabudowę wolnostojącą, b) minimalną powierzchnię działki wynoszącą 3000 m², c) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, d) max wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 35%, e) min powierzchnię biologicznie czynną – 45%, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2977 f) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu (min 25 m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkiej i powiatowej). 2) parametry zabudowy mieszkalnej: a) maksymalna wysokość 9,0 m. mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m. od poziomu terenu, c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 300 - 450 , i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe w spadzistym dachu, 3) parametry budynków gospodarczych: a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych, b) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 200 - 450 i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna. 4) dostępność drogowa z istniejącej drogi wojewódzkiej klasy zbiorczej, 5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 4 niniejszego planu, 6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn - syn rolnika - posiada działkę (  w innej gminie niż jest zameldowany) o pow. 3600 m2, (szer: 26m, dłg. 140 m) którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze gminnej. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ? Nie jestem rolnikiem.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

 

 

Bez nazwy.png

Bez nazwy1.png

 

Bez nazwy2.png

Edytowano przez kacbar (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Na tej działce może budować tylko pełnoprawny/ustawowy rolnik, na warunkach zabudowy zagrodowej.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czyli nie ma sensu tego nawet dzielić, jeśli moim celem jest pobudowanie domu jednorodzinnego.. Dziękuję za odpowiedź.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Lub stanie się "ustawowym rolnikiem " ??

Do tego celu wystarczy wydzierżawić 1ha. pola, i może to być w sąsiedniej gminie ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja mam pole 60km od działki zagrodowej na której buduje i mój powiat się nie czepial... Ale obiło mi się o uszy, że gdzieś się czepiali. Po zbudowaniu możesz wydzielić działkę z domkiem i ogródkiem ale nadal pozostaje rolną

Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję,

Żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie ukrywam, że jestem troche laikiem w tych sprawach... Jeśli na te działke/ obszar wydany jest MZPZ to moja działka i tak nadal jest działką rolną?

Bo grunt  IIIb klasy ? Jeśli tak to czy będę musiał wyłączyć 500m2 gruntu przed złożeniem pozwolenia na budowę ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mpzp opisuje wszystkie grunty i co z nimi można robić. Klasa gleby nie wskazuje na przeznaczenie działki, mówi o tym Mpzp. Sprawdź zapisy Mpzp dla swojej działki. Jeżeli jest działka jest rolna to powinien być zapis o dopuszczeniu zabudowy zagrodowej na tej/tych działkach rolnych.

Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

×
×
  • Utwórz nowe...