Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

MisiekMD

Uczestnik
  • Posty

    2
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez MisiekMD

  1. Witam Chciałem prosić aby ktoś mający pojęcie ocenił czy wycena adaptacji jaką otrzymałem nie jest zbyt wygórowana. Poniżej przedstawiam zakres wyceny zgodnie z ustalonymi wytycznymi. Budynek mieszkalny jednorodzinny - adaptacja w zakresie architektury (doprojektowanie wykusza, powiększenie garażu, zmiana lokalizacji łazienki na poddaszu, korekta ścian działowych, zmiany kosmetyczne w stolarce okiennej i drzwiowej) - adaptacja w zakresie konstrukcji - adaptacja wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, co, cwu, gaz, ogrzewanie podłogowe, rekuperacja) - adaptacja wewnętrznych instalacji elektrycznych - wewnętrzna doziemna instalacja gazu - wewnętrzna linia zasilająca energii elektrycznej Zagospodarowanie: - przyłącze do sieci wodociągowej - przyłącze do kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe Obsługa inwestycji: - mapa do celów projektowych - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wyłączenie z produkcji rolniczej - wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, - wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej, - wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, - uzgodnienie ZUD - wystąpienie o pozwolenie na budowę - wystąpienie o stosowne zgłoszenia Koszt całkowity 9 000zł (dziewięć tysięcy zł). Koszt projektu 3000 zł. Chce dodać wykusz powiększyć 3 okna, przesunąć spiżarnie i dorobić jedną łazienkę na poddaszu. Dzięki z góry za odp.
  2. Witam Chciałem się upewnić czy mogę wybudować dom na działce przepisanej przez teścia rolnika o pow 0,8 ha ( przeliczeniowy około 1,1ha) nie będąc rolnikiem przy PMZ jn I. TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ oznaczony symbolem 1 RM. 1. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa. Dopuszcza się lokalizację usług o uciążliwości nie przekraczającej granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz infrastruktury towarzyszącej takiej jak: budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura. Usługi winny mieścić się w wydzielonych częściach budynku mieszkalnego (max 30% powierzchni użytkowej budynku). Zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków usługowych. 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) ustala się: a) zabudowę wolnostojącą, b) minimalną powierzchnię działki wynoszącą 3000 m², c) max wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, d) max wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 35%, e) min powierzchnię biologicznie czynną – 45%, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 2977 f) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu (min 25 m od krawędzi jezdni dróg wojewódzkiej i powiatowej). 2) parametry zabudowy mieszkalnej: a) maksymalna wysokość 9,0 m. mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, b) poziom parteru na wysokości max 1,0 m. od poziomu terenu, c) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 300 - 450 , i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, d) max liczba kondygnacji – podpiwniczenie, parter + poddasze użytkowe w spadzistym dachu, 3) parametry budynków gospodarczych: a) wysokość zabudowy maksymalna 8,0 m mierzona jak dla budynków mieszkalnych, b) kształt dachu – dwu lub wielospadowy o spadkach 200 - 450 i symetrycznym nachyleniu głównych połaci, c) liczba kondygnacji – jedna nadziemna. 4) dostępność drogowa z istniejącej drogi wojewódzkiej klasy zbiorczej, 5) parkingi zbilansowane dla potrzeb użytkowników zgodnie z § 11 ust. 4 niniejszego planu, 6) wyklucza się ogrodzenia z betonowych przęseł prefabrykowanych.
×
×
  • Utwórz nowe...