Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Welonka

domek narzedziowy

Recommended Posts

Witam, mam domek drewniany narzedziowy o wymiarach 180 cm szer, 90 cm głeboki , w szczycie ma 190 cm wysokosci.
Domek ma stać na działce rekraacyjnej na 4 ceglach (brak fundamentu).
Pytanie nr 1 czy musze mieć zgode Gminy na postawienie takiej zabudowy na działce.
Pytanie nr 2 wiem, ze domek musi stac min. 3 m od granicy z sasiadem a ile m od drogi?

Podzrawiam, Welonka

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tego typu budowla podlega zgłoszeniu zamiaru jej postawienia w starostwie. Potrzebny będzie przynajmniej plan działki z naniesioną lokalizacją tego składziku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
POGRZEBAŁEM W NECIE. TO POWINNO CHYBA WYGLĄDAĆ TAK:

Zgłoszenie zamiaru budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii o powierzchni do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500 m2

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania

1. Zgłoszenie zamiaru budowy, robót budowlanych (wzór),
2. Załączniki do zgłoszenia:
a. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór), w przypadku współwłasności należy dołączyć zgody współwłaścicieli,
b. dwa egzemplarze aktualnych map z wrysowanym obiektem budowlanym ze wskazaniem jego wymiarów, usytuowania i odległości od granicy działki i innych obiektów na działce,
c. odpowiednie szkice lub rysunki zgłaszanego obiektu budowlanego pozwalające na stwierdzenie zachowania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (2 egz.)
d. w zależności od potrzeb uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - dla terenów położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.
e. W zależności od potrzeb ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty należy złożyć w:
Sekretariacie Starostwa Powiatowego

Termin i sposób załatwienia sprawy przez urząd:

Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
Zgłoszenie jest ważne nie dłużej niż 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy lub wykonywania robót budowlanych.

[attachment=2752:WNIOSEK_...ie_rob_t.rtf]

WNIOSEK_zg_oszenie_rob_t.rtf

WNIOSEK_zg_oszenie_rob_t.rtf

WNIOSEK_zg_oszenie_rob_t.rtf

WNIOSEK_zg_oszenie_rob_t.rtf

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ja tylko przypominam, że to nie jest działka budowlana.
Pomijając obowiązujące definicje, z których jasno wynika, że tego typu obiekty, można budować na zgłoszenie, tylko na działce już zabudowanej, to zwracam uwagę na zupełnie pomijalny fakt brzmienia zapisów w Prawie Budowlanym.
I tak:
Cytat

Art. 30. 2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

(pogrubienie moje)

oraz przywołany:
Cytat

Art. 32. 4. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
2) złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

(pogrubienie moje)

Oczywiście, że jeśli działka ma status „rekreacyjnej”, to określono co na takiej działce wolno. Jeśli gmina przewidziała jakąś zabudowę np. w MPZP to potrzebny będzie wypis dla tego terenu.
W przypadku braku aktualnego MPZP taką rolę spełniają WZ.


Tak literalnie stanowią przepisy – co należy mieć na uwadze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...