Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Zabudowa zagrodowa 2019


Recommended Posts

Witam,

 

jestem na etapie zakupu działki. Okazuje się, że jest ona oznaczona symbolem "RM- zabudowa zagrodowa". W danej gminie w ubiegłym roku została zmieniona uchwała, oto jej fragment regulujący zabudowę zagrodową:

"§ 30. Dla terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolami 1RM - 26RM, ustala się: 1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa, w tym agroturystyka; 2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: maks. 60%; 5) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,01, maks. 1,2; 6) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: min. 30%; 7) wysokość zabudowy: maks. 12 m, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4; 8) geometria dachów: a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe i wielospadowe symetryczne, z dopuszczeniem dachów naczółkowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych min. 250 do maks. 450 , oraz innych form i kątów nachylenia dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku, b) obiektów budowlanych innych niż wymienione w lit. a: kształtowana dowolnie; 9) dla zabudowy istniejącej w dniu wejścia planu w życie lub posiadającej ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, która nie spełnia warunków określonych w pkt 1 - 8, z zastrzeżeniem ustaleń §7, dopuszcza się: a) remont, przebudowę, termomodernizację, b) rozbudowę budynku związaną z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, c) utrzymanie geometrii dachu, w przypadku rozbudowy budynku, jak w stanie istniejącym lub zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 10) zakaz zbierania i przetwarzania odpadów za wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, z dopuszczeniem zbierania i wstępnego magazynowania odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1688 z późn. zm.)."

 

Problem jest taki, że w danym terenie nikt się jeszcze po zmianach nie budował i w Urzędzie Gminy nie są pewni, co mieli na myśli przez "dopuszcza się zabudowę mieszkaniową". Czy Waszym zdaniem jest szansa na postawienie domu bez żadnej dodatkowej zabudowy zagrodowej oraz statusu rolnika? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, Natkaa napisał:

Problem jest taki, że w danym terenie nikt się jeszcze po zmianach nie budował i w Urzędzie Gminy nie są pewni, co mieli na myśli przez "dopuszcza się zabudowę mieszkaniową". Czy Waszym zdaniem jest szansa na postawienie domu bez żadnej dodatkowej zabudowy zagrodowej oraz statusu rolnika? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.

Według zapisu który przedstawiłaś, to jest dla mnie oczywiste. Wyraźnie napisano  "2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą;" Innych warunków nie ma.

Ale żeby sprawę przesądzić, wystąp o wydanie Warunków Zabudowy. Będą musieli podjąć decyzję.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie wiedzą. W starostwie powiedzieli, że dla nich zabudowa zagrodowa jest zabudową zagrodową i na obecną chwilę pozwolenia by nie wydali, kropka. Chyba że Urząd Gminy wyrazi zgodę, to wtedy oni też się pod tym podpiszą. Tylko że urząd niby uwzględnił w uchwale zabudowę mieszkaniową, ale za bardzo nie wiedzą, co zrobić z "dopuszcza się". Wiem, paranoja...

Dnia 18.03.2019 o 16:10, retrofood napisał:

Według zapisu który przedstawiłaś, to jest dla mnie oczywiste. Wyraźnie napisano  "2) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą;" Innych warunków nie ma.

Ale żeby sprawę przesądzić, wystąp o wydanie Warunków Zabudowy. Będą musieli podjąć decyzję.

Właśnie o to wystąpiliśmy. Czekamy na odpowiedź. Póki co dowiedzieliśmy się w urzędzie tyle, że jak kupimy działkę, to będziemy mieć ładne widoki... 

Dzięki bardzo za opinię!

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 miesiące temu...

U nas byl ten sam problem. Ogolnie stanelo na tym, ze trzeba byc rolnikiem, zeby wybudowac sie na tej dzialce. 

 

https://www.prawo.pl/biznes/zabudowa-zagrodowa-definicja,148197.html

Definicja zabudowy zagrodowej

"Odnośnie pojęcia "zabudowy zagrodowej", zauważyć należy, iż w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., II OSK 1536/07, LEX nr 477263, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pojęcie to należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza. Domy mieszkalne jednorodzinne (budownictwo zagrodowe) wchodzą w skład indywidualnych gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lipca 1998 r., II SA 713/98, LEX nr 41767). Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) – dalej u.k.u.r., przez pojęcie "gospodarstwa rolnego" należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych. W myśl art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c., za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 461 k.c.)."

 

a dokladniej: "pojęcie to należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza. Domy mieszkalne jednorodzinne (budownictwo zagrodowe) wchodzą w skład indywidualnych gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego"

 

wiec rozumiem to tak, ze domy mieszkalne jednorodzinne sa dopuszczone jezeli wchodza w sklad indywidualnych gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego, jezeli nie spelnia tych warunkow to nie sa dopuszczone... ale interpretacja pewnie jest rozna w zaleznosci od osoby :)

 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
  • 7 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...