Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
lackl00k

Podział działki a MPZP

Recommended Posts

Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Moi rodzice posiadają działkę, którą chciałbym podzielić tak jak na załączonym poniżej obrazku:

Kolor czerwony to obrys obecnej działki, zielony to działka po wydzieleniu, niebieskie to budynki, białe i żółte to linie rozgraniczające typy terenów w MPZP
Posiadam wypis i wyrys z MPZP. Działka moich rodziców oznaczona jest, jako 1MN,RM i w niewielkiej ilości, jako 1R. Dla ułatwienia i przejrzystości pozwoliłem przytoczyć na forum opisy terenów oznaczonych w MPZP. A więc:
1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN,RM ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne-usługi, zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej,
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 1 MN,RM oraz wskaźniki i parametry zabudowy w granicach tych terenów:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, wzdłuż istniejących ulic, z możliwością: jej rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, lokalizacji nowej zabudowy w lukach budowlanych oraz lokalizacji zabudowy uzupełniającej podstawową funkcje terenu,
2) wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne do dwu kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym,
b) pozostała zabudowa- jedna kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem poddasza użytkowego,
3) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6,
4) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 30%
5) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 5 DJP.
3. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 2 MN,RM oraz wskaźniki i parametry zabudowy w granicach tych terenów:
1) utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie i wyznacza się nowe tereny dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej,
2) warunkiem realizacji zabudowy w granicach terenów oznaczonych 2 MN,RM jest:
a) podział terenu na działki budowlane wraz z wydzieleniem drogi wewnętrznej i realizacją wyprzedzająco podstawowego uzbrojenia (dotyczy 2.1 MN,RM)
b) realizacja wyprzedzająco podstawowego uzbrojenia w pasie drogi oznaczonej 7KDd (dotyczy 2.2 MN,RM)
c) uzyskania decyzji na realizację zjazdu z drogi oznaczonej 1KDp (dotyczy 2.3 MN,RM)
3) wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne do dwu kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym,
b) pozostała zabudowa- jedna kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem poddasza użytkowego,
4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6,
5) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 40%
6) minimalna szerokość wydzielanych działek: 25m (z poszerzeniem przy rowach i linii 15 kV)
7) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 5 DJP.
1. Dla terenów oznaczonych symbolami R ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe- użytki rolne dopuszczone do lokalizacji budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej
2) przeznaczenie dopuszczalne- tereny zieleni, urządzenia infrastruktury technicznej
3) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej i związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem
2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 1 R oraz wskaźniki i parametry zabudowy tych terenów:
1) zachowuje się istniejące użytkowanie z możliwością przekształcenia dla potrzeb prowadzenia upraw ogrodniczych, sadów, urządzenia przydomowej zieleni rekreacyjnej,
2) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i inwentarskich oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
3) wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna,
4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3
5) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 50%
6) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 20 DJP.
Czy istnieje możliwość podziału tej działki pomimo braku zapisu o tym w MPZP (zakazu też nie ma)? Słyszałem o możliwości skorzystania z Art.95.
Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z załączonego fragmentu MPZP (raczej to wypis ze studium) nie wynika czy podział będzie możliwy - brak szczegółowych informacji o warunkach podziału (min. powierzchni działki, szerokości dróg wewnętrznych, lokalizacji budynków na działce itp.).

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×