Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

lackl00k

Uczestnik
  • Posty

    1
  • Dołączył

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O lackl00k

  • Ranga
    Początkujący
  1. Witam wszystkich bardzo serdecznie! Moi rodzice posiadają działkę, którą chciałbym podzielić tak jak na załączonym poniżej obrazku: Kolor czerwony to obrys obecnej działki, zielony to działka po wydzieleniu, niebieskie to budynki, białe i żółte to linie rozgraniczające typy terenów w MPZP Posiadam wypis i wyrys z MPZP. Działka moich rodziców oznaczona jest, jako 1MN,RM i w niewielkiej ilości, jako 1R. Dla ułatwienia i przejrzystości pozwoliłem przytoczyć na forum opisy terenów oznaczonych w MPZP. A więc: 1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN,RM ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa, 2) przeznaczenie dopuszczalne-usługi, zabudowa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, 2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 1 MN,RM oraz wskaźniki i parametry zabudowy w granicach tych terenów: 1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, wzdłuż istniejących ulic, z możliwością: jej rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania, lokalizacji nowej zabudowy w lukach budowlanych oraz lokalizacji zabudowy uzupełniającej podstawową funkcje terenu, 2) wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne do dwu kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym, b) pozostała zabudowa- jedna kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem poddasza użytkowego, 3) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6, 4) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 30% 5) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 5 DJP. 3. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 2 MN,RM oraz wskaźniki i parametry zabudowy w granicach tych terenów: 1) utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie i wyznacza się nowe tereny dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 2) warunkiem realizacji zabudowy w granicach terenów oznaczonych 2 MN,RM jest: a) podział terenu na działki budowlane wraz z wydzieleniem drogi wewnętrznej i realizacją wyprzedzająco podstawowego uzbrojenia (dotyczy 2.1 MN,RM) b) realizacja wyprzedzająco podstawowego uzbrojenia w pasie drogi oznaczonej 7KDd (dotyczy 2.2 MN,RM) c) uzyskania decyzji na realizację zjazdu z drogi oznaczonej 1KDp (dotyczy 2.3 MN,RM) 3) wysokość zabudowy: a) budynki mieszkalne do dwu kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym, b) pozostała zabudowa- jedna kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem poddasza użytkowego, 4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6, 5) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 40% 6) minimalna szerokość wydzielanych działek: 25m (z poszerzeniem przy rowach i linii 15 kV) 7) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 5 DJP. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami R ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe- użytki rolne dopuszczone do lokalizacji budynków i urządzeń budowlanych służących produkcji rolniczej 2) przeznaczenie dopuszczalne- tereny zieleni, urządzenia infrastruktury technicznej 3) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej i związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem 2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych 1 R oraz wskaźniki i parametry zabudowy tych terenów: 1) zachowuje się istniejące użytkowanie z możliwością przekształcenia dla potrzeb prowadzenia upraw ogrodniczych, sadów, urządzenia przydomowej zieleni rekreacyjnej, 2) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i inwentarskich oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 3) wysokość zabudowy: jedna kondygnacja nadziemna, 4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,3 5) minimalna powierzchnia biologiczna czynna: 50% 6) ogranicza się wielkość prowadzonej produkcji zwierzęcej do 20 DJP. Czy istnieje możliwość podziału tej działki pomimo braku zapisu o tym w MPZP (zakazu też nie ma)? Słyszałem o możliwości skorzystania z Art.95. Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem. Pozdrawiam!
×
×
  • Utwórz nowe...