Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Recommended Posts

Dzień dobry,

Chciałbym się zapytać czy zgodnie z uchwałą mojej gminy mogę postawić na działce o przeznaczeniu US garaż? Dodam, że na działce nie mam żadnej innej budowli. Oczywiście postawić przy założeniu, że spełnię wszystkie kryteria wyszczególnione w cytowanej poniżej uchwale. 

 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem "US" ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - usługi sportu lub rekreacji;

2) uzupełniające - usługi gastronomii, handlu, turystyki, hotelarstwa, zdrowia, zieleń urządzona, obiekty małej architektury.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1:

1) usługi uzupełniające nie mogą przekroczyć 50% powierzchni terenu przeznaczenia podstawowego;

2) dopuszcza się realizację obiektów mieszkaniowych jako uzupełnienia zabudowy podstawowej pod warunkiem iż powierzchnia użytkowa mieszkań nie będzie przekraczać 30% powierzchni użytkowej obiektów usługowych a mieszkania będą miały charakter mieszkań służbowych dla zarządców lub właścicieli obiektów;

3) dopuszcza się obiekty małej architektury;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszących zabudowie podstawowej jak: urządzenia infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków, trafostacje itp. zlokalizowane w obiektach budowlanych, a także obiekty gospodarcze, garaże;

5) dopuszcza się poszerzanie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.

3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 50% powierzchni działki;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;

4) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12 m;

5) dach wielospadowe o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;

6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego;

8) linia zabudowy nieprzekraczalna w odległości min 5 m od linii rozgraniczającej drogę w tym także dróg wewnętrznych;

9) zapewnić stanowiska postojowe zgodnie ze wskaźnikiem:

a) 1 stanowisko na mieszkanie,

b) 1 stanowisko na każde 30 m2 usług.

 

Dziękuję za pomoc w tej kwestii. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...