Skocz do zawartości

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Firma
 • Posty

  14
 • Dołączył

 • Ostatnio

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego's Achievements

Początkujący

Początkujący (1/4)

4

Reputacja

 1. Dzień dobry Biorąc pod uwagę opis tekstowy i zdjęcia to najpierw jednak należy dokonać naprawy w murze. Ze względu na miejsce wystąpienia spękań pionowych ściany pod oknem, należy się spodziewać, że zapewne nie wykonano zbrojenia podokiennego. Jest to dość częsty błąd wykonawczo-projektowy. W obecnej sytuacji najlepiej do uzupełnienia zbrojenia podokiennego i jednocześnie naprawy pęknięć ściany, użyć stalowych kotew spiralnych wraz z rozwiązaniem systemowym np. firmy Remmers. W dwóch spoinach poziomych pod oknem należy umieścić zgodnie z wybranym rozwiązaniem systemowym kotwy spiralne na długości okna plus z jednej i drugiej strony okna odcinkiem wyznaczonym jak w następnym zdaniu. Na ścianie na dole okna ołówkiem murarskim z jednej i drugiej strony okna narysować trójkąt, którego pierwsze ramię będzie przedłużeniem pionowej krawędzi okna a drugie ramię, rozpoczynające się w narożu dolnym okna, odchylone od pierwszego będzie o 45 stopni. Następnie poziome linie pierwszej i drugiej spoiny poziomej ściany pod oknem należy przedłużyć tak aby każda z linii przecięła drugie ramię trójkąta, po jednej i drugiej stronie okna. Od punktów przecięcia pierwszej i drugiej linii spoiny poziomej z drugim ramieniem kąta należy o minimum 50 cm przeciągnąć drut kotwy spiralnej. Czyli każda kotew ma mieć długość szerokości okna plus z jednej i drugiej strony wydłużona jak opisano powyżej. Dopiero po naprawie rys z użyciem drutów spiralnych kotew i zapraw zalecanych przez wybrany system można przystąpić do wypełnienia spoin pionowych za pomocą zaprawy o małym skurczu. Należy jednak najpierw zaczekać aż zwiążą zaprawy użyte do zamontowania zbrojenia z kotew spiralnych w spoinach poziomych. Najlepiej roboty przeprowadzić pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi. Pozdrawiam
 2. Dzień dobry, Tynk cementowo-wapienny jest także zaprawą tynkarską. Zaprawy tynkarskie mogą mieć różny skład, zwłaszcza pod względem materiału wiążącego zaprawy. Z uwagi na materiał wiążący zaprawy tynkarskie mogą być np. : wapienne, gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne. W przypadku garażu polecam zaprawę cementowo – wapienną. Na narzut proponuję zaprawę cementowo-wapienną o składzie objętościowym 1:1:6. Co do szczegółów to proszę zapoznać się bezpłatną broszurą Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego – „Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie”. Pozdrawiam 112957-tradycyjne-zaprawy-murarskie-i-tynkarskie.pdf
 3. Dzień dobry, Jeżeli płyty styropianu mają być klejone do ściany to należy ścianę starannie wyczyścić z warstwy powstałej przez bielenie wapnem. Jednak w pytaniu jest sformułowanie – „ściany są w piwnicy” co sugeruje, że być może ocieplenie ma być od wewnątrz. Jeżeli płyty styropianu mają być od wewnątrz pomieszczeń w piwnicy i nie mają być tynkowane na mokro to można rozważyć mocowanie mechaniczne. Wtedy nie należy jednak zapomnieć o konieczności zastosowania paroizolacji. Pozdrawiam
 4. Witam ponownie, Temperatura przez kilka dni powinna być wyższa od zera, tak aby podłoże nie było przemrożone. Po nałożeniu następnej warstwy tynku temperatura w pomieszczeniu też powinna być przynajmniej przez tydzień dodatnia. Do następnych warstw polecam użyć zaprawy cementowo-wapiennej. Co do szczegółów to proszę sobie ściągnąć bezpłatnie broszurę ze strony Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego – „Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie”. Link: http://wapno-info.pl/pl/budownictwo,8,publikacje,101.chtm Z pozdrowieniami 112957-tradycyjne-zaprawy-murarskie-i-tynkarskie.pdf
 5. Dzień dobry, Proszę o doprecyzowanie wypowiedzi o kilka informacji. Poniżej moje pytania. Tak będzie mi łatwiej udzielić odpowiedzi. Ile czasu w dniach minęło pomiędzy wykonaniem szprycu a „wstępnym wyschnięciem” ? w jakiej temperaturze był nakładany szpryc ? Jaka panowała temperatura w garażu podczas wiązania szprycu ? Czy do szprycu użyto płukanego piasku ? Jakiego cementu użyto do szprycu, portlandzkiego ? hutniczego ? o jakim symbolu ? o jakiej klasie ? jaki był czas przydatności cementu? Pozdrawiam
 6. Niestety nie jest to możliwe. Mur podlega działaniu wody atmosferycznej. Nawet najlepiej wymurowana ściana nie jest na całej powierzchni doskonale szczelna, ponieważ zarówno elementy murowe, jak i zaprawy zawsze są w pewnym stopniu nasiąkliwe. Zaprawy będą zawierać pewne ilości cementu portlandzkiego, który jest źródłem soli rozpuszczalnych. Źródłem soli rozpuszczalnych mogą być także elementy murowe oraz piasek stosowany w zaprawach, chociaż jest to o wiele rzadsze zjawisko. Działaniem racjonalnym i skutecznym jest takie projektowanie i wykonywanie murowanych obiektów, aby w maksymalnym stopniu unikać przyczyn powstawania wykwitów. 1. Należy stosować odpowiednie zaprawy zapewniające szczelność fug muru. 2. Elementy murowe np. cegły powinny mieć małą nasiąkliwość. 3. Dobór kolorystyczny elewacyjnych elementów murowych powinien stanowić podkład, na którym nieznaczne wykwity nie są ostro eksponowane. Widać to doskonale na zdjęciu. Piasek używany do wykonania zaprawy powinien być płukany. 4. Wszelkie materiały budowlane przed wbudowaniem powinny być chronione przed zawilgoceniem np. po rozpakowaniu z foliowego opakowania palety, elementy murowe powinny być niezwłocznie wbudowane. 5. Hydroizolacje od strony podłoża powinny skutecznie zapobiegać wnikaniu do muru wody z gruntu. 6. Wszelkie obróbki blacharskie i inne zabezpieczenia przed wodą z atmosfery (włącznie z rozwiązaniem cokołów) powinny być przemyślane na etapie projektu i później konsekwentnie wykonane. 7. Jeżeli już pojawią się na elewacji wykwity należy usuwać je za pomocą miękkiej szczotki i pamiętać, że użycie środków chemicznych do czyszczenia wykwitów w rezultacie może doprowadzić do jeszcze większych przebarwień na elewacji.
 7. Dość często białe naloty na murach są kojarzone w występowaniem wapna w zaprawie murarskiej. Jest to głównie spowodowane białą barwą nalotu, która jest automatycznie kojarzona z białym wapnem hydratyzowanym dodawanym do zaprawy murarskiej. Okazuje się jednak, że to dość często powielany mit. Na zdjęciu widać białe naloty, jednak podłoże jest wykonane z żelbetu, a na nim na kleju zostały ułożone płytki wykończeniowe – w podłożu konstrukcyjnym ani wykończeniowym nie ma dodatku wapna! Pierwszym warunkiem wystąpienia wykwitów jest występowanie w murze soli rozpuszczalnych. Do powstania wykwitów potrzebne jest jeszcze przetransportowanie soli rozpuszczalnych z wnętrza muru na jego elewację. Nośnikiem tego transportu jest w murach woda. W przypadku murowanych ścian ważnym elementem wpływającym zasadniczo na możliwość ruchu wody w murze jest zaprawa murarska. Jeżeli składnikiem zaprawy jest wapno, jak np. w zaprawie cementowo-wapiennej to przez swoje właściwości wapno zapewnia większą szczelność muru niż w przypadku zapraw cementowych. Dodanie wapna do zaprawy zwiększa szczelność muru i przyczynia się w związku z tym do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wykwitów.
 8. Listwy dylatacyjne powinny być dobrane do grubości tynku. Jako zasada stosowanie listew dylatacyjnych przyokiennych to właściwe rozwiązanie, pozwalające na kompensację przemieszczeń w tym rejonie okna. Oczywiście najlepiej najpierw narysować odpowiedni detal a potem zgodnie z rysunkiem go wykonać. Pozdrawiamy, SPW
 9. Tynk cementowo – wapienny i wapienny wspomaga regulację wilgotności w pomieszczeniu poprzez mechanizm pochłaniania jej z powietrza w momencie jej nagromadzenia w pomieszczeniu i oddawania do przestrzeni pomieszczenia, kiedy wilgotność w pomieszczeniu maleje. Poprzez aseptyczne właściwości wapna w tych tynkach, chwilowy wzrost wilgotności tynków nie powoduje wystąpienia pleśnienia, zagrzybienia tynku. Pozdrawiamy, SPW
 10. Zaczynając nieco od końca pytania. Nie jest tak, że tynki oparte o wapno nie są częścią nowszych technologii oferowanych na rynku. Wyroby te musiano dostosować do wymagań techniczno - prawnych obowiązujących na rynkach UE. Czyli są one zazwyczaj workowane oraz w stanie, który wymaga dodania do nich jedynie wody w odpowiednich proporcjach. Oczywiście najbardziej znane są tynki cementowo - wapienne, ale praktyczne ich stosowanie ogranicza się obecnie zazwyczaj do pomieszczeń mokrych. To ograniczenie wynika głównie z łatwości stosowania oraz szybkości wykonania, które są cechą tynków gipsowych. Tynki gipsowe są więc technologią, która ma najwięcej cech pożądanych dla wykonawcy robót budowlanych, lecz niekoniecznie dla przyszłego użytkowania pomieszczeń. Na tynku cementowo - wapiennym można wykonać gładź wapienną i korzystać z aseptycznych właściwości wapna. Należy jednak pamiętać, że wtedy należy dobrać odpowiednią farbę, która nie będzie niwelować charakterystycznej dla wapna dobrej paroprzepuszczalności. Jednak pytanie dotyczyło tynków wapiennych więc teraz kilka słów o nowoczesnych zaprawach wapiennych. Są one mniej popularne obecnie niż tynki cementowo - wapienne, ale są najczęściej oparte nie tylko o wapno wiążące powietrzne, czyli to wiązane z tradycją wiejską, ale także o wapno wiążące hydrauliczne. Dodatkowo w tych wyrobach są obecne domieszki i dodatki charakterystyczne dla współczesnej chemii budowlanej. Jednak te wyroby są dedykowane do zabytków lub specyficznych rodzajów nowoczesnego budownictwa, chociaż mogą być także stosowane na standardowe podłoża. Nie tracą te wyroby pozytywnych właściwości wapna, ale ich stosowanie jest nieco bardziej czasochłonne i droższe niż wykończenie oparte na gipsie. Dodatkowo, aby zachować właściwości związane z wapnem trzeba stosować odpowiednie gładzie wapienne i farby, które nie będą tak łatwo zmywalne jak reklamowane w telewizji. Jest więc coś za coś. Przechodząc do klimatów rustykalnych, wspomnianych na początku pytania to inny był wtedy rodzaj ściany, rodzaj tynku i oczekiwania eksploatacyjne. Ściany były drewniane, tynk oparty na wapnie powietrznym, te składowe razem dawały o wiele lepszą paroprzepuszczalność jak i właściwości aseptyczne. Jednak bielenie wapnem powtarzane co roku nie byłoby obecnie pożądaną czynnością. Jest zawsze coś za coś, ale nie jest tak, że zawsze trzeba stosować technologie standardowo używane na rynku. Pozdrawiam, Paweł Bałos Ekspert SPW
 11. Nie jest tak, że wapno zostało zupełnie wyparte ze współczesnych tynków czy gładzi. Oczywiście najbardziej znane są tynki cementowo - wapienne, ale praktyczne ich stosowanie ogranicza się zazwyczaj obecnie do pomieszczeń mokrych. To ograniczenie wynika głównie z łatwości stosowania oraz szybkości wykonania, które są cechą tynków gipsowych. Tynki gipsowe są więc technologią, która ma najwięcej cech pożądanych dla wykonawcy robót budowlanych, lecz niekoniecznie dla przyszłego użytkownika pomieszczeń. Na tynku cementowo - wapiennym można wykonać gładź wapienną i korzystać z aseptycznych właściwości wapna. Należy jednak pamiętać, że wtedy należy dobrać odpowiednią farbę, która nie będzie niwelować charakterystycznej dla wapna dobrej paroprzepuszczalności. Jednak pytanie dotyczyło tynków wapiennych, więc teraz kilka słów o nowoczesnych tynkarskich zaprawach wapiennych. Są one mniej popularne obecnie niż tynki cementowo - wapienne, ale są najczęściej oparte nie tylko o wapno wiążące powietrzne, ale także o wapno wiążące hydrauliczne. Dodatkowo w tych wyrobach są obecne domieszki i dodatki charakterystyczne dla współczesnej chemii budowlanej. Jednak te wyroby są dedykowane do zabytków lub specyficznych rodzajów nowoczesnego budownictwa, chociaż mogą być stosowane także na standardowe podłoża. Nie tracą te wyroby pozytywnych właściwości wapna, ale ich stosowanie jest nieco bardziej czasochłonne i droższe niż wykończenie oparte na gipsie. Dodatkowo, aby zachować właściwości związane z wapnem trzeba stosować odpowiednie gładzie wapienne i farby, które nie będą tak łatwo zmywalne jak reklamowane w telewizji. Jest zawsze coś za coś, ale nie jest tak, że zawsze trzeba stosować technologie standardowo używane na rynku. Pozdrawiam, Paweł Bałos Ekspert SPW
 12. Wapno jest naturalnym środkiem niezmiennie stosowanym najpowszechniej do odkwaszania gleb w rolnictwie. pH wapna palonego lub wapna gaszonego (tego popularnego budowlanego - nota bene bezpieczniejszego w użyciu od wapna palonego) wynosi ok. 12. Zatem niewielka jego ilość (ok. 500 kg/ha) wystarcza do szybkiego podniesienia pH gleby. Jednak w celu uzyskania efektu długotrwałego podtrzymania wyższego pH gleby zalecane jest użycie wapna nawozowego węglanowego (odpowiednio rozdrobnionej skały wapiennej) lub w kredy wapiennej.
 13. W codziennych kontaktach z producentami zapraw i farb mamy coraz częściej do czynienia z zainteresowaniem produkcją farb wapiennych zwanych farbami mineralnymi. Wynika to z chęci stworzenia przez producentów systemu wykańczania ścian wewnątrz budynków (analogicznie do bardzo popularnego w Polsce systemu wykańczania ścian zewnętrznych budynków ETICS). Wiadomym jest, że najlepiej współpracują ze sobą elementy budynku zrobione z tych samych materiałów. Tak samo jest z wykończeniem ścian wewnątrz, choć mało kto sobie dziś z tego zdaje sprawę. Zatem najlepszym rozwiązaniem pod względem związania, dyfuzji (tzw. oddychania ściany) i trwałości na tynku cementowo - wapiennym będzie farba mineralna. Wysoka zawartość wapna w takiej farbie stanowi równocześnie świetną barierę do rozwoju mikroorganizmów na powierzchni ścian.
 14. Jeśli nierówności tynku bardzo doskwierają z powodów estetycznych, to można na ściany położyć gładź. Do tynków cementowo - wapiennych preferowana byłaby gładź wapienno - cementowa lub wapienna. Pęknięcia tynku mogą mieć różną genezę i różne wielkości. Wiele zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, składu samej masy tynkarskiej, temperatury otoczenia, pielęgnacji położonego tynku, czy wreszcie statyki budynku. Trudno zatem ocenić z Pana opisu, z jakiego rodzaju pęknięciami mamy do czynienia.
×
×
 • Utwórz nowe...