Skocz do zawartości

Sotralentz - oczyszczalnie ścieków - szamba

Uczestnik
 • Posty

  17
 • Dołączył

 • Ostatnio

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

Sotralentz - oczyszczalnie ścieków - szamba's Achievements

Początkujący

Początkujący (1/4)

1

Reputacja

 1. Witam, Na temat pracy tej oczyszczalni niestety ciężko jest mi się wypowiedzieć. Skoro producent twierdzi, że oczyszczalnia działa prawidłowo, to tak należy przyjąć. Można zastanowić się jednak nad ściekami wpływającymi do oczyszczalni. Bardzo często to one są przyczyną nieprawidłowego działania. Zainstalowany jest kocioł gazowy kondensacyjny. W tym przypadku należy bezwzględnie zastosować neutralizator skroplin przed wprowadzeniem ich do oczyszczalni. Być może, któryś z domowników stosuje jakieś antybiotyki, one również mogą powodować zaburzenia pracy oczyszczalni.
 2. Kolano znajdujące się na wlocie do osadnika, zwane inaczej deflektorem wlotowym służy do zmniejszenia prędkości ścieku wpadającego do zbiornika (osadnika). Jest jednocześnie elementem wprowadzającym ściek do osadnika, w sposób nie zakłócający procesów zachodzących w osadniku. Jeżeli wyjście kanalizacji z budynku wykonane jest ze spadkiem ok. 3 % i odległość do osadnika jest niewielka zastosowanie deflektora będzie miało mniejsze znaczenie niż w przypadku większego spadku i znacznej odległości. Producent biorąc pod uwagę najbardziej niekorzystne warunki instalacji stosuje rozwiązanie standardowe "z kolanem" sprawdzające się w obydwu przypadkach. Jeżeli w chwili obecnej instalacja tego kolana nie jest możliwa to należy liczyć się z tym, że podczas doprowadzania ścieków do oczyszczalni procesy zachodzące w oczyszczalni mogą być lekko zakłócane, co może wpłynąć na ilość zawiesiny na wypływie. Jest to jednak element wpływający w niewielkim stopniu na pracę osadnika, pod warunkiem prawidłowej instalacji oczyszczalni.
 3. Jeśli ktoś chce odprowadzić ścieki na drugą działkę to oznacza to, że na drugiej działce będzie umiejscowione urządzenie do odprowadzania ścieków. Może to być studnia chłonna, drenaż rozsączający, tunele filtracyjne jeśli odprowadzamy ściek do gruntu i takie rozwiązanie mam na myśli. Jeśli chcemy odprowadzać oczyszczony ściek powierzchniowo, czyli do cieku wodnego, rowu melioracyjnego to oprócz pozwolenia na budowę potrzebujemy również operat wodno-prawny, ale o czymś takim chyba tutaj nie ma mowy. Jeśli natomiast "skierowanie ścieków na drugą działkę" oznacza powierzchniowe rozbryzgiwanie ścieku na działce obok, to takiego rozwiązania polskie prawo nie przewiduje.
 4. Witam, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy została wydana jedynie dla działki NR1, to przy założeniu, że chcemy oczyszczalnię wybudować na działce NR 2 należy wystąpić ponowie o warunki zabudowy dla obu działek. Zawsze przy warunkach zabudowy bierze się pod uwagę zabudowę działek sąsiednich, co w tym przypadku będzie wyglądało inaczej. Indywidualna przydomowa oczyszczalnia, aby była wybudowana na podstawie zgłoszenia, musi mieć wydajność do 7,5m3 na dobę, musi być usytuowana bezpośrednio przy budynku oraz musi mieć charakter indywidualny. W tym przypadku może się okazać, że budowa oczyszczalni na innej działce niż budynek będzie wymagała pozwolenia na budowę. Ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć urzędnik.
 5. Witam, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w gruntach gliniastych jak najbardziej jest możliwa. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów. Na początku tak jak już było wspomniane należy sprawdzić czy plan zagospodarowania przestrzennego zewala na budowę oczyszczalni. Jeżeli nie ma planu, ważne jest co zostało wpisane w warunkach zabudowy. Jeżeli szambo, należy wystąpić o zmianę tych warunków. Jeżeli już mamy możliwość pobudowania oczyszczalni należy się zastanowić jaką. Wiemy, że teren mamy gliniasty, ale aby podjąć dalsze decyzje powinniśmy sprawdzić na jakim poziomie jest woda gruntowa oraz czy w pobliżu jest jakiś rów melioracyjny lub ciek wodny w celu odprowadzenia ścieków. Przy gruntach gliniastych z wysokim poziomem wody gruntowej można się pokusić o wybudowanie oczyszczalni z drenażem w nasypie. Takie rozwiązanie jest jednak dosyć drogie i w dobie dostępnych rozwiązań rzadko stosowane. Jeżeli mamy grunt gliniasty i brak wysokiego poziomu wody gruntowej możemy zastosować wszelkiego rodzaju rozsączania (drenaż, tunele, pakiety) z osadnikiem gnilnym, ale z wymianą gruntu pod drenażem na dobrze przepuszczalny. Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie oczyszczalni biologicznyej, gdzie wszystkie procesy oczyszczania zachodzą w zbiornikach. Odprowadzenie oczyszczonego ścieku możemy wykonać przez drenaż, tunele czy studnię chłonną lub do cieku wodnego czy rowu melioracyjnego. Odprowadzając jednak oczyszczony ściek poza granice własnej działki inwestor zobligowany jest do wykonania operatu wodno-prawnego a co za tym idzie do wykonywania badań jakości ścieków zgodnie z rozporządzeniem. Jak więc wynika z powyższego, zainstalowanie oczyszczalni jest mozliwe. A jaka to będzie oczyszczalnia zależy od poziomu wody gruntowej oraz wyboru inwestora. Pozdrawiam. J.S.
 6. Witam, zużycie energii elektrycznej przez przydomową oczyszczalnię ścieków BIO-DUO potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 1,3 kW/d. Oczyszczalnia może być zainstalowana samodzielnie. Uruchomienia powinien dokonać autoryzowany serwisant. Wizyta serwisanta i pierwsze uruchomienie oczyszczalni jest dla użytkownika bezpłatne. Pozdrawiam
 7. Witam, Przepraszam za tak długi termin w oczekiwaniu na odpowiedź. Dobierając oczyszczalnie dla 3-4 osób należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. - Rodzaj gruntu- mówimy tutaj o przepuszczalnym. - Poziom wody gruntowej (najwyższy powinien być na takim poziomie, aby odprowadzony ściek był oddalony od niego co najmniej 1,5 mb) - wielkość działki. Jeżeli mamy do czynienia z gruntami przepuszczalnymi, zachowany jest niski poziom wody gruntowej i mamy dość miejsca na działce (ok. 50 m2) możemy zastosować oczyszczalnię składającą się z osadnika gnilnego i drenażu rozsączajacego lub osadnika gnilnego i tuneli filtracyjnych. Nie zawsze jednak mamy tak komfortowe warunki do zastosowania oczyszczalni. Jeżeli jest grunt mało przepuszczalny ale mamy możliwość odprowadzenia oczyszczonego ścieku do cieku wodnego lub rowu melioracyjnego zastosujemy oczyszczalnie biologiczną (grupa BIO-DUO) gdzie drugi etap oczyszczania realizowany jest w bioreaktorze, do którego doprowadzony jest tlen za pomocą dmuchawy. Podobne rozwiązanie (oczyszczalnię BIO-DUO) możemy zastosować przy małych działkach i odprowadzić oczyszczony ściek do gruntu przez tunele lub studnię chłonną. Aby więc odpowiednio dobrać oczyszczalnię powinniśmy znać co najmniej wyżej przytoczone aspekty. W celu przygotowania szczegółowej oferty proszę o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Wszystkie materiały techniczno- handlowe można pobrać na naszej stronie internetowej www.sotralentz.pl po zalogowaniu (tak jak na innych portalach internetowych).
 8. Witam, W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały, iż od pewnego czasu zabronione będzie stosowanie układów z drenażem rozsączajacym, stanowiących II etap oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Należy podkreślić, iż kilka lat temu była rozgłaszana pogłoska, iż tego typu systemy będą zakazane od 2006 roku. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, iż są to niczym nieuzasadnione pogłoski. Warto zaznaczyć, że polskie ustawodawstwo systematycznie dostosowywane jest do dyrektyw unijnych. Nowelizacje ustaw i rozporządzeń (zarówno te już wdrożone, jak i będące w trakcie opracowania), a dotyczące tematu przydomowych oczyszczalni ścieków, nie przewidują wprowadzania takiego zakazu, a wręcz przeciwnie. Po wejściu Polski do UE polskie przepisy dotyczące oczyszczalni przydomowych zostały złagodzone. Wprowadzone nowelizacje ustaw zniosły obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę dla oczyszczalni przydomowych o przepustowości poniżej 7,5 m3/d oraz obowiązku uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni o przepustowości poniżej 5,0 m3/d realizowanych w ramach zwykłego korzystania z wód, a więc sytuacji, gdy ścieki wprowadzane są do gruntu w granicach działki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2006 r Nr 137, poz. 984) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: - ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę - BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 % a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50% - miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Co więcej, dla ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i wprowadzanych do gruntu w celu ich dalszego doczyszczenia, nie ma prawnego zapisu obligującego użytkownika takiego systemu do okresowego badania jakości oczyszczonych ścieków. W tym miejscu należy podkreślić, że osadniki gnilne posiadające znak CE mają zagwarantowaną skuteczność oczyszczania na w/w poziomie. Aby producent mógł znakować wyrób znakiem CE, osadnik gnilny musi pozytywnie przejść badania w laboratorium akredytowanym. W trakcie badań określana jest m.in. przepustowość hydrauliczna osadników, a wyniki testu producent musi przedstawić w deklaracji zgodności. Ponadto, w bardzo wielu państwach UE, układy z drenażem rozsączającym są najczęściej stosowanym rozwiązaniem. A to ze względu na fakt, iż małe oczyszczalnie ścieków powinny charakteryzować się prostotą działania i dużą niezawodnością. Takim właśnie rozwiązaniem jest klasyczny układ z drenażem rozsączającym. Dowodem na ten stan rzeczy jest fakt, iż Europejski Komitet Normalizacyjny przygotował i opublikował wytyczne techniczne budowy poletek infiltracyjnych (dokument CEN/TR 12566-2) Dokument ten został przyjęty i wdrożony do swojego systemu m.in. przez takie Państwa jak: Francja, Holandia, Niemcy, Czechy. Jest to dowód na to, ze układy drenażowe są akceptowane i na pewno nie będą zakazane. Gdyby tak miało być, Komitet Normalizacyjny nie opracowywałby normy w tym zakresie. A opublikowany dokument CEN/TR 12566-2 jest podsumowaniem prac przeprowadzonych nad normą EN 12566-2 przez Komitet Normalizacyjny. Dalej, w laboratorium akredytowanym prowadzone są od 10.2005 roku badania nad najczęściej stosowanymi systemami stosowanymi w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Są to m.in. układy pracujące w oparciu o technologię SBR (z osadem czynnym), układy z osadnikiem i drenażem rozsączajacym, z osadnikiem i filtrem piaskowym pionowym, osadnik i złoże torfowe, układ ze złożem biologicznym zatopionym. Po roku działania tych systemów zostały przeprowadzone badania skuteczności oczyszczania i najlepsze wyniki oczyszczania uzyskano w układzie: osadnik + filtr piaskowy pionowy. Drugi wynik uzyskały układy SBR, zaś drenaż zakwalifikował się na 3 miejscu!!! Jeśli chodzi o dofinansowanie w ramach PROW, to w programie tym nie ma ewidentnego zapisu o konieczności badania ścieków ze wszystkich zamontowanych oczyszczalni. Przy rozliczaniu projektu wykonanego w ramach tego działania należy określić wskaźnik efektu. Nie ma zaś zapisu, że musi to być wynik badania pobranej próbki ścieków. Myślę, że tyle, jeżeli chodzi o oczyszczalnie drenażowe a tym samym tunelowe. Nie chciałabym tutaj zabierać głosu na temat innych systemów, ponieważ to forum nie temu ma służyć, ale jeżeli ktoś wypowiada się na temat konkurencji to niech najpierw przeanalizuje swoje wypowiedzi. Wracając do zadanych pytań: 1. Nad tunelami znajduje się grunt rodzimy i może się na tym poziomie odbywać lekki ruch kołowy (samochód osobowy). Na gruncie można posadzić rośliny o ubogim raczej systemie korzeniowym. Odległości od drzew powinny być zachowane (ok. 3mb). 2. Długość tuneli jest ważna i dobierana do ilości produkowanego ścieku oraz jakości gruntu. Co do pracy takich tuneli rzeczywiście zgadza się, na początku wypracowują się pierwsze odcinki, na których tworzy się błona biologiczna i to na tym poziomie następuje drugi etap oczyszczania. Błona oczywiście tworzy się dalej i dalej. Muszę tutaj jeszcze dodać, że tunele, aby weszły na rynek polski musiały być zatwierdzone przez wybitnych specjalistów w dziedzinie oczyszczania ścieków (polskich profesorów). Kiedy byłam na komisji zatwierdzającej wprowadzenie tuneli do obrotu słyszałam same pochlebne opinie na temat tego produktu. Pozdrawiam
 9. Witam, Tunele filtracyjne montuje się bezpośrednio na gruncie rodzimym (bez tłucznia i geowłókniny), co czyni instalację prostą i szybką w montażu. Duża powierzchnia filtracyjna tuneli pozwala zredukować długość tuneli w stosunku do drenażu. Tunele wykonane są z polipropylenu w odcinkach 1,2 metra co umożliwia wygodny i prosty transport. Technologia oczyszczania ścieków składa się podobnie jak przy drenażu rozsączającym z dwóch etapów – podczyszczania beztlenowego i doczyszczania tlenowego. Tunele wykorzystywane są w drugim etapie. Dzięki dużej powierzchni infiltracji oraz znakomitym warunkom tlenowym panującym w tunelu rozwija się tam błona biologiczna, przez którą przechodzi ściek, w efekcie czego oczyszcza się, uzyskując wysokie parametry redukcji zanieczyszczeń. Eksploatacja takiej oczyszczalni nie odbiega od czynności eksploatacyjnych w typowej oczyszczalni. Tego typu rozwiązania są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, gdzie udział w rynku oczyszczalni drenażowych przekracza 70% na korzyść rozwiązań alternatywnych w tym tuneli filtracyjnych. Przed wyborem dostawcy należy jednak zwrócić uwagę na dokumenty dopuszczające. Nie wszystkie bowiem rozwiązania są przystosowane do oczyszczania ścieków.
 10. Rozwiązań technologicznych małych oczyszczalni jest wiele. Wybierając to najwłaściwsze należy zwrócić uwagę na szereg aspektów związanych nie tylko z zakupem urządzenia, ale przede wszystkim z jego eksploatacją. Sotralentz, to firma z ogromnym doświadczeniem na rynku europejskim w produkcji i sprzedaży przydomowych oczyszczalni ścieków. Konstruktorzy i technolodzy przez długi czas prowadzili badania związane z kilkoma rozwiązaniami technicznymi oczyszczalni, która byłaby niezawodna przy zastosowaniu na małej powierzchni, czy też niedogodnych warunkach gruntowych. Po przeprowadzonych badaniach i analizach powstała gama oczyszczalni BIO-DUO zapewniająca najlepsze rozwiązanie dla gospodarstw od 1 do 50 użytkowników. Oczyszczalnia BIO-DUO składa się z osadnika gnilnego i bioreaktora podzielonego na dwie strefy oczyszczania. W pierwszej zachodzą procesy złoża biologicznego w drugiej zaś osadu czynnego. System hybrydowy typu BIO-DUO w sposób unikalny łączy pozytywne cechy obydwu rozwiązań, eliminując jednocześnie wady oczyszczalni pracujących jedynie na złożu biologicznym lub jedynie na osadzie czynnym. Oczyszczalnia BIO-DUO może być zainstalowana na bardzo małej powierzchni oraz w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Wymaga niskich nakładów eksploatacyjnych oraz minimum czynności serwisowych. A co najważniejsze oczyszczalnia jest odporna na nierównomierne dopływy ścieków i okresy urlopowe. System BIO-DUO okazał się numerem jeden na polskim rynku, czego dowodem jest Złoty Laur Konsumenta zdobyty w 2009 roku. Firma Sotralentz dba o to, aby każda oczyszczalnia była produktem najwyższej jakości, zgodnym z procedurami ISO 9001:2000, oraz o to, aby była poprawnie zainstalowana. W tym celu stworzyła sieć Autoryzowanych Serwisantów, którzy dokonują pierwszego uruchomienia oczyszczalni. Usługa ta jest bezpłatna dla użytkownika. Sotralentz posiada Ogólnopolski System Zarządzania Serwisem oraz Serwis Fabryczny. Jest to element sprawiający, że użytkownik zawsze na czas otrzymuje informacje o terminie i zakresie niezbędnych czynności serwisowych. Taki komfort to standard firmy Sotralentz. Dbałość o satysfakcję klienta i jego pełne zadowolenie z użytkowania oczyszczalni to nasz podstawowy element strategii rozwoju i sprzedaży tego typu instalacji. Pamiętajmy, że wybierając dobre i sprawdzone urządzenia czołowych producentów i opierając się na podstawowych zasadach doboru i montażu systemu, zapewnimy długą i bezawaryjną pracę oczyszczalni. Przy planowaniu inwestycji, ze względu na specyficzne potrzeby i możliwości lokalizacyjne, każdy użytkownik, powinien być traktowany indywidualnie i każde rozwiązanie należy wcześniej skonsultować ze specjalistą. Myślę, że przybliżyłam Państwu produkt Sotralentz i rozwiałam wątpliwości co do jakości urządzeń.
 11. Ścieki po oczyszczalniach biologicznych mogą być wykorzystywane do ponownego użycia, jedynie wówczas, gdy poddane zostaną procesom dezynfekcji. Koszty takiej instalacji to koszty urządzeń oczyszczalni, koszty urządzeń dezynfekujących. Należałoby wówczas oczyszczone ścieki gromadzić w zbiorniku, w którym zainstalowany byłby czujnik poziomu cieczy. Gdyby zbiornik był pusty instalacja musiałaby przełączać się na pobór wody z sieci. Instalacja do dezynfekcji może kosztować bardzo różnie. Tym bardziej, że sposobów dezynfekcji jest też kilka. Gdy pobór wody będzie w miarę regularny możemy do dezynfekcji zastosować lampę UV a gdy będą znaczne odstępy czasowe w poborze wody należy zastosować dezynfekcję chlorem. Koszty takiej instalacji do dezynfekcji mogą być różne i są wyceniane indywidualnie. Może to być kilka tysięcy a także kilkanaście tysięcy.
 12. W przypadku gdy na zainstalowanie oczyszczalni mamy niewiele powierzchni należy zastosować oczyszczalnię biologiczną. Sotralentz rzeczywiście ma bardzo dobre wyroby.
 13. Witam serdecznie, Podczas uruchamiania oczyszczalni pracującej na bazie osadu czynnego i złoża biologicznego pojawienie się piany podczas wypracowywania się oczyszczalni jest wynikiem intensywnego napowietrzania i może potrwać do kilku tygodni zanim oczyszczalnia nie wytworzy flory bakteryjnej.
 14. Domyślam się, że oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego 3000l oraz drenażu rozsączającego. Myślę, że nawet jeśli oczyszczalnia została przewymiarowana to objawy jakie Pani opisuje nie są przyczyną przewymiarowania (zbyt dużego urządzenia w stosunku do ilości produkcji ścieków). Aby można było stwierdzić przyczynę złego funkcjonowania drenażu potrzebujemy bardziej szczegółowych informacji. Czy do oczyszczalni jest podłączona zmywarka? Czy jest stacja uzdatniania wody? Czy jest kocioł kondensacyjny? Jakie preparaty są używane do eksploatacji? Po uzyskaniu tych informacji być może będziemy w stanie stwierdzić przyczynę awarii.
×
×
 • Utwórz nowe...