Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Rafał_P

Validating
 • Posty

  39
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

4 Neutralny

O Rafał_P

 • Ranga
  Początkujący
 1. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  W ramach prób i pomiarów należy m.in sprawdzić ciągłość przewodów - co nie znaczy że masz odkuwać przewody ;) Połączenia nie trzeba sprawdzać organoleptyczne na każdym cm... można to zrobić np poprzez sprawdzanie rezystancji izolacji instalacji elektrycznej czy pomiar pomiar prądu upływowego. Podobnie jest z połączeniami. Podczas sprawdzania elektryk nie wyjmuje każdego gniazdka i nie sprawdza czy połączenia są poprawne. Oczywiście jak pojawi się problem to na odkuwaniu się skończy. -- Pozdrawiam Rafał
 2. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Zgadza się. Masz rację. cyt z art 62... 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; -- pozdrawiam Rafał
 3. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Niezupełnie. Obowiązek kontroli okresowej nie obejmuje właścicieli i zarządców: -budynków mieszkalnych jednorodzinnych -obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. czyli: 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 midx3, d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 midx3 i wysokości nie większej niż 4,50 m, e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 midx2; 1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 midx2 powierzchni działki; 2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 midx2 powierzchni działki; 2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 midx2 2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 midx2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 midx2 powierzchni działki; 3) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 midx3 na dobę; 3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 midx3; 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528); 5) wiat przystankowych i peronowych; 6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 midx2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa; 7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 8) parkometrów z własnym zasilaniem; 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 11) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 midx2; 16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, b) uprawiania wędkarstwa, c) rekreacji; 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 midx3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; 19a) sieci: a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) cieplnych, e) telekomunikacyjnych; 20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych; 20a) telekomunikacyjnych linii kablowych; 20b) kanalizacji kablowej; 21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych, c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 22) obiektów małej architektury; 23) ogrodzeń; 24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych; 25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel; 26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody; 27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku; 28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. ? Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów; 29) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki. źródło: http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id3...i-elektrycznych Ale OK...widzę : art 62...2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców: czyli faktycznie tylko kontroli rocznej...a już konrola co 5 lat nadal jest obowiązkowa. -- Pozdrawiam Rafał
 4. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  No to pokaż mi takie warunki w OWU firmy ubezpieczeniowej gdzie obowiązkowe są ponad standardowe przeglądy instalacji elektrycznej dla zabudowy jednorodzinnej? Przejrzałem właśnie swoją umowę bo mam takie ubezpieczenie jest zapis ale mówiący o przeglądach obowiązkowych. Widać wiec jakie to jest ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej...pomijalne. Być może są takie wymogi dla budynków wybudowanych z materiałów palnych ale ja takich nie mam... -- Pozdrawiam Rafał
 5. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Obowiązek kontroli okresowej nie obejmuje właścicieli i zarządców: - budynków mieszkalnych jednorodzinnych o których cały czas dyskutujemy... i tyle w tym temacie... -- Pozdrawiam Rafał
 6. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Ojej spesio z elektrody Już kolejny piszesz bzdury, to staje się nudne. Jakiś czas temu byłem w pewnym budynku poddawanym renowacji. Konserwator nakazał wszystkie puszki el zatynkować, jak się dowiedziałem. Bez dyskusji. Liczy się efekt wizualny a nie wygoda elektryka. I co z tym zrobisz? Wiec przestań pisać bzdury na ten temat bo już nudny się stajesz... W wielu nowych domach ludzie decydują się zatynkowanie puszek i nic z tym nie zrobisz - bo mają do tego prawo. Zabezpieczenie B25 dla przewodu 3x2.5mm przy obciążeniu dla 2 zył i odpowiednim ułożeniu jest jak najbardziej możliwe ale jak rozumiem w twoim lokalnym rynku w Sosnowcu jeszcze się z takim nie spotkałeś. To weź tą normę na która się powołujesz (nawet nie aktualną) i przestudiuj ze zrozumieniem. Rozumiem że masz doświadczenie w prowadzeniu kabli ale zrozumienie tego co robisz dalej jest daleko stąd... Jedno ci nie odmówię potrafisz odszukać normy na elektroda.pl, choć fakt że nie nie są to aktualne normy świadczy tylko o tym że szukasz ich bez zrozumienia tego co robisz... ale jak na instalatora to i tak chylę czoła.. ;) Zapytam inaczej czy ty masz choć jedną normę w domu? Nie mówię o skanie ale o zakupionej normie w księgarni pkn?
 7. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Oczywiście! Raz jeszcze: 1.)Kupujesz projekt budowlany domu w którym załączona jest zwykle także instalacja elektryczna. 2.)Do projektu załączone są informację na jakie zmiany zgadza się projektant 3.) Wykonuje elektryk instalacje elektryczną ze zmianami w stosunku do projektu 4.) Po wykonanych zmianach jeżeli ma uprawnienia SEP z UB może wykonać zmiany w projekcie zgodnie z w.w i załączyć projekt po wykonawczy 5.) Zgłasza tą instalację do odbioru do zakładu energetycznego Czego nie rozumiesz to wyjaśnię?
 8. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Zlituj sie kierownik robót - elekektryk z SEP z UB... Czego nie rozumiesz? Konkretnie jak zmienisz położenie gniazdka i napiszesz o tym projektantowi to wyśle cie na drzewo A ciągnąć kable po ścianach to może byle koleś z zawodówki byle ten w.w się pod tym podpisał i sprawdził. ;)
 9. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Bredzisz. Gdzie tam jest podany wymóg nie zatynkowania puszek? Konkretny cytat poproszę. Kłamiesz. Poproszę o cyt z normy gdzie? O czym ty piszesz? Odchodzisz od tematu. Gdzie jest wymóg jednego obwodu na jedno pomieszczenie? Jak nie ma to odszczekaj byle elektryku... Ja nie muszę,choć mam na to papiery ,nie zamierzam się tym zawodowo zajmować. Jedno jest pocieszające że nawet taki byle elektryk jak ty potrafi odszukać normy bo niestety to nie jest częste. Chociaż juz jak je zastosować to masz poważne problemy. Szkoda że dodatkowo nie rozumiesz co tam jest napisane...ale czego oczekiwać od fachowca od ciągnięcia przewodów pod ścianach... ;)
 10. Rafał_P

  Drenaż

  Nie będzie to samo, źle mnie zrozumiałeś. Mówie cały czas o oczyszczalni biologicznej z reaktorem i raczej myśl o takiej. Jeżeli wszystko jest dobrze zrobione to odoru w zasadzie nie ma na zewnątrz. Natomiast co podkreślam , w cyklu eksploatacji oczyszczalni mogą wydarzyć się różne sytuacje gdzie ta woda będzie jednak śmierdzieć...o czym napisałem wcześniej. Dlatego nie łączyłbym wody z deszczówki z wodą z oczyszczalni - tyle. -- Pozdrawiam Rafał
 11. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Nie do końca. Projekt instalacji elektrycznej jest wymagany do pozwolenia na budowę to prawda. Natomiast o ile projektant wyrazi zgodę na zmiany (co jest standardem przy proj inst. elektr domów) można dokonywać zmian w projekcie a podstawą odbioru jest dokumentacja podwykonawcza z naniesionymi zmianami. Dokumentację taka sporządza wykonawca - zwykły elektryk a podpisuje kierownik robót. Nie trzeba uzgadniać zmiań z projektantem. Nie ma takiego obowiązku. Możesz zmienić zdecydowaną większość instalacji elektrycznej bez żadnych uzgodnień z projektantem. A co do przeprojektowania instalacji to obecnie wystarczy zastosować darmowy program http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=355 i praktycznie zarówno dobór ograniczników jak i przekrój przewodów dobierze nam program sam... Nikt nie wymaga na takim poziomie projektowania w CAD'zie. -- Pozdrawiam Rafał
 12. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Kwestia zatynkowania puszek to wyłącznie decyzja inwestora. Nie ma żadnego prawnego obowiązku ani normy która regulowała by tą kwestię. Szansę na uszkodzenie w puszcze poprawnie wykonanego połączenia są bliskie zeru. Zasugerowałem po pierwsze zastosowanie puszek głębokich a jeżeli inwestor nie chce takowych to pozostaje je tylko zatynkować - to absolutnie nie jest sprzeczne z prawem i dopuszczalne przy tego typu instalacjach. Inwestor powinien byc świadomy, że jeżeli wystąpią problemy z instalacją trzeba będzie liczyć się z kuciem i szukaniem puszek ale to bardzo mało prawdopodobne. Określenie jako porada szkodliwa wynika tylko z twojego widzi mi się, i nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Znowu bredzisz ja potłuczony? https://www.tfkable.com/sites/default/files..._pol_jm0312.pdf Przewód typowe ydy 2.5 mm2 można obciążyć 27A o ile leżą na ścianie a nie w izolacji. Tynk to nie izolator wiec w wielu miejscach podaje się także 25A dla w.w przewodu. Owszem zabezpieczenie B25 będzie w tym przypadku za zbyt duże, wiec powinno się zastosować B20 co w zupełności wystarczy. Na to się powołujesz? cyt:" § 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym nalezy prowadziç w obr´- bie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy stosowaç wyodrebnione obwody: oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urz?dzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia." To przeczytaj raz jeszcze ze zrozumieniem to na co się powołujesz...bo kompletnie nie ma to żadnego związku z moja wypowiedzią. Gdzie tam jest nakaz stosowania oddzielnych obwodów na każde pomieszczenie? Słowem manipulujesz i bredzisz po raz kolejny. To jest twój konkret? Skończyły ci się argumenty? Szkoda. Policz proszę jak umiesz jaki przekrój musiał by mieć przewód aby załączenie 2kW czajnika nie wywoływało spadku napięcia widocznego w oświetleniu... Widać wyżej jak mają się twoje wypowiedzi do rzeczywistości.
 13. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Poprosiłem Cię o ustosunkowanie się do pytań do których łaskawie nie byłeś w stanie się ustosunkować. Podważysz to?
 14. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  Odpowiedz na ten post...to zaczniemy merytoryczną rozmowę: https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=528527
 15. Rafał_P

  Pomoc w instalacji elektrycznej

  No właśnie. Mam wkleić listę pytań do której się NIE odniosłeś pomimo twoich zarzutów? Jak nie masz nic do powiedzenia to przestań bić pianę...szkoda czasu.
×