Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Budowa domu na działce MN/U - teren zabudowy jednorodzinnej i usług


AdrianoNL

Recommended Posts

Witam,

Czy na wyżej wymienionej działce jest możliwość budowy wyłącznie domu?? Czy ma może ktoś podobny przypadek?

 

 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13MN/U, 14MN/U ustala się zasady okre-
ślone w niniejszym paragrafie.
2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące.
3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:
1) budynki w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej;
2) wysokość zabudowy nie większa niż 9 m;
3) zabudowa usługowa nie może stanowić więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej;
4) dachy symetryczne dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 38° i nie większym niż 45°, 
kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym;
5) zakaz stosowania:
a) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
b) tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych.
4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:
1) na działce budowlanej budynki wolno stojące garażowe i gospodarcze, wiaty i altany;
2) dla budynków garażowych i gospodarczych, wiat i altan dachy symetryczne dwuspadowe lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°, kryte dachówką lub materia-
łem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym.
5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 0,3;
2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki;
3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej.
6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują:
1) dla terenu 13MN/U ustalenia zawarte w §12, §14 i §16;
2) dla terenów 14MN/U ustalenia zawarte w §16.
7. W zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych obowiązuje 800 m².
8. W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa:
1) dla terenu 13MN/U z terenów 4KD-D i 6KDW;
2) dla terenu 14MN/U z terenu 3KD-L

 

Pozdrawiam

Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...