Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Od czego zacząć rodzice chca mi dac dzialke


Recommended Posts

Cześć, pisze w sprawie pomocy i wyjaśnienia jak postępować w mojej sytuacji.

Rodzice mojej żony chcą dac dzialke rolna jej i 2 rodzenstwu działka nie jest podzielona. Na działce chcemy budować dom. Może ktoś pomoc od czego zacząć krok po kroki i jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
42 minuty temu, Qazwsx123 napisał:

 

Rodzice mojej żony chcą dac dzialke rolna jej i 2 rodzenstwu działka nie jest podzielona. Na działce chcemy budować dom. Może ktoś pomoc od czego zacząć krok po kroki i jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

 

Zacznijcie od wybicia rodzicom z głowy takich podziałów. Bo to jest wpieprzanie was w problemy.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przed chwilą, gawel napisał:

Dokładnie, najpierw niech podzielą a potem uszczęśliwiają. 

 

Moi teściowie podobnie obdarowali żonę i jej brata. Na całe szczęście pomiędzy nimi nigdy nie było jakichś niesnasek i udało im się podzielić  podzielić ten dobytek w sposób pokojowy. Tylko na jaki ciul musieli wydać dodatkowo kupę kasy? 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Qazwsx123 napisał:

 

Jakie problemy? 

 

Własnościowe. 

Przed chwilą, Qazwsx123 napisał:

 

Czyli oni muszą to podzielić i później dopiero przekazać każdemu. 

 

Przecież jak sam sfinansujesz dom i postawisz go na cudzej działce, to nie będziesz miał do niego żadnych praw. Ani nawet prawa do zwrotu kosztów. 

PS. A poza tym, kto da pozwolenie na budowę na działce rolnej?

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, Qazwsx123 napisał:

 

Jakie problemy? 

Takie że działka rolna nie musi się dać podzielić na 3 działki budowlane. A na przykład na 3 działki rolne, nie wiem jaka jest jej powierzchnia. Możesz wtedy dostać zgodę na zabudowę siedliskową jeżeli jesteś a właściwe twoja żona , jeżeli jest rolnikiem. 

 

Koszt geodety powyżej 3 tys https://kb.pl/cenniki/podzial-dzialki-przez-geodete/

Zniesienie wspólności majątkowej u notariusza to koszt około 500 zł.

 

Potrzebne dokumenty:

 

odpis aktu małżeństwa,

wypis z księgi wieczystej,

dokonany podział geodezyjny,

wypis z ewidencji nieruchomości i gruntów,

spis majątku wspólnego,

propozycja podziału majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w sądzie

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w sądzie:

 

„Art. 41. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.

 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych”.

 

U notariusza – maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

do 3000 zł – 100 zł;

powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Stawka zależna jest od wartości majątku, jaki jest dzielony.

Koszty odpisów to 6 zł za stronę.

 

Do tego niewielkie opłaty za odpis orzeczenia po jego uprawomocnieniu się oraz koszty związane z księgami wieczystymi (minimum 350 zł), założenie nowej księgi wieczystej (50 zł), wpisanie np. Pana do nowej księgi (200 zł), wykreślenie Pana ze starej księgi (100 zł).

 

 • Lubię to 1
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jak nie chce od razu bodwac domu. Tylko informacji od czego zacząć z ta działka? Czy oni to powinni jakoś przekształcić na budowlaną działkę i dopiero wtedy podzielić czy teraz jak jest rolna. Działka ma 1ha

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trzeba zacząć od ustalenia czy można tę działkę przekształcić na budowlaną bo może to być niemożliwe. I podziały też chyba w tym przypadku sa i niemożliwe i bez sensu. 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Działka można przekształcić na sąsiednich działkach sa domy jednorodzinne. Tylko jak się zabrać za przekształcenie,  jaki sposób będzie najszybszy? W urzędzie gminy czy prywatnie trzeba iść do kogoś kto się tym zajmuje 

12 godzin temu, gawel napisał:

Trzeba zacząć od ustalenia czy można tę działkę przekształcić na budowlaną bo może to być niemożliwe. I podziały też chyba w tym przypadku sa i niemożliwe i bez sensu. 

 

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trzeba zacząć od ustalenia czy można tę działkę przekształcić na budowlaną bo może to być niemożliwe. I podziały też chyba w tym przypadku sa i niemożliwe i bez sensu. 

 

A jaki ejst status tamtych działek? Przecież to mogą być siedliska, sąsiednie działki nie mają wpływu na siebie, każda jest inna moja jest usługowo mieszkalna a sąsiada już tylko mieszkalna. 

 

W kwestii nieruchomości gruntowych mamy 2 niezależne kwestie:

1) prawo własności

2) rodzaj działki

 

Prawo własności można mieć nawet do 5m2 działki rolnej (jeżeli spadkobierców było wielu) 

Rodzaj działki decyduje w jaki sposób może być użytkowana i czy może być podzielona. działka rolna może być podzielona na działki  0,3ha każda, ponieważ taka jest minimalna powierzchnia działki rolnej. Jeżeli w wyniku podziału chcesz otrzymać działki mniejsze niż 0,3ha, Twoja działka musi być w planie miejscowym przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub musisz posiadać decyzję o warunkach zabudowy.

https://geoportal360.pl/blog/jak-podzielic-dzialke-rolna/

Podział działki rolnej w trybie administracyjnym

Przez tryb administracyjny należy rozumieć taki podział, którego wynikiem jest wydanie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta na prawach powiatu.

Tryb administracyjny zostanie „uruchomiony”, gdy zaistnieją przesłanki ujęte w Art. 93. 2a. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., mówiące, że:

„Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami”.

W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Przebieg procesu podziałowego

W praktyce, tok postępowania w sprawie wydzielenia gruntu rolnego o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, w tzw. trybie administracyjnym, przedstawia się następująco.

Właściciel nieruchomości rolnej, bądź użytkownik wieczysty, składa wniosek o podział gruntu rolnego do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Do wniosku o podział gruntu rolnego właściciel nieruchomości, bądź użytkownik wieczysty, dołącza następujące dokumenty:

tytuł prawny do nieruchomości,

wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

w przypadku położenia nieruchomości na gruntach wpisanych do rejestru zabytków, do wniosku o podział należy dołączyć opinię konserwatora zabytków,

wstępny projekt podziału nieruchomości rolnej, przy czym projekt ten można sporządzić we własnym zakresie.

Po sprawdzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) poprawności złożonego wniosku i wydaniu przez niego postanowienia o zgodności dokumentacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można uprawnionemu geodecie zlecić opracowanie dokumentacji podziałowej.

Geodeta przystępując do podziału wskazanej przez zleceniodawcę nieruchomości rolnej wykonuje następujące czynności:

zgłasza planowaną robotę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pozyskuje z ośrodka mapę zasadniczą,

określa granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

sporządza wstępny projekt podziału nieruchomości (zgodny z określonym przez właściciela nieruchomości), oznaczając kolorem czerwonym projektowane do wydzielenia działki,

przedstawia w formie opisowej bądź w formie graficznej, w kolorze czerwonym, propozycję dostępu wydzielonej części gruntu do drogi publicznej,
sporządza wykaz zmian gruntowych,

wynosi granice nowo wydzielonej działki na grunt,

okazuje zainteresowanym stronom granice nowo wydzielonej działki,

sporządza protokół z przyjęcia granic nieruchomości (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości).

Z czynności okazania granic sporządzany jest protokół, którego elementami są:

imiona i nazwiska oraz oznaczenia dowodów tożsamości osób uczestniczących w okazaniu granic nowopowstałych działek,

data sporządzenia protokołu,

oznaczenie nieruchomości poprzez określenie jej nr i nr KW,

szkic graniczny,

data sporządzenia protokołu i data jego podpisania.

Do obowiązku geodety należy poinformowanie zainteresowanych stron o terminie przeprowadzenia czynności okazania granic. Nieobecność zainteresowanych stron w dniu okazania granic, nie wstrzymuje procedury podziałowej.

Skompletowany operat geodezyjny zawierający takie dokumenty, jak:

protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia nowych punktów,

szkic graniczny,

geodeta przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, celem sprawdzenia.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Gość Tomek
   Tak samo u nas. Po kilku latach plastikowe kratki popękały, całość nadaje się do wymiany. Nie polecam.
  • Jakoś tak .... wierzę w ludzi, dlatego nie sądzę, żeby tym kierował się Animus Raczej tak, jak wszystkim tutaj, zależy Mu na spoko atmosferze Jednak atmosfera atmosferą - może być fajna nawet pomimo różnic poglądów. Przecież na wątkach budowlanych też formumowicze ścierają się, i to nierzadko
  • Gość sarah
   Dobre wiesci!!! Czesc wszystkim. Nazywam sie Sarah Woods. Mam nadzieje, ze wszyscy mieli dobry dzien, jestem z tego bardzo zadowolony, wiec chce, aby wszyscy wiedzieli, co Prophet Solution (prophetsolutiontemple@gmail.com) zrobil dla mnie i mojej rodziny. Mialam szczesliwe i spokojne malzenstwo z dwójka dzieci powyzej 5 roku zycia. Mój maz byl zbyt czarujacy i opiekunczy. Ale zrobilo sie gorzko, kiedy mój maz zaczal go odkladac i wracac do domu pózno w nocy. Nigdy nie wiedzialem, ze ma romans z inna kobieta, przestal zwracac uwage na mnie i dzieci. Widok milosci oddalajacy sie od naszej rodziny byl naprawde druzgocacy i bolesny. Poskarzylem sie mojej przyjaciólce, która przedstawila mi Rozwiazanie Proroka, które w pewnym momencie jej pomoglo, ale watpilem w to, poniewaz nigdy nie wierzylem w voodoo ani rzucanie zaklec, ale poniewaz bylem zdesperowany, dalo mi to szanse. Skontaktowalam sie z nim, powiedzialam mu wszystko, powiedzialam, ze pomoze uratowac mojego meza i moje malzenstwo. Zrobilem to i zapewniam to, czego potrzebuje do tego i to wszystko !!!!!! Mój maz pewnego wieczoru wrócil do domu placzac i przepraszajac. To bylo jak cud, jakby czarowal wczesniej. Bardzo sie ciesze, ze dzieki rozwiazaniu proroka pomógl uratowac moje malzenstwo. Nie cierp, gdy jest rozwiazanie. Mozesz sie z nim skontaktowac poprzez: prophetsolutiontemple@gmail.com Mozesz równiez pomóc w nastepujacych kwestiach: (1) JESLI CHCESZ, ABY TWÓJ EX dziewczyna / CHLOPAK WRÓCIL DO CIEBIE (2) Jesli chcesz, aby twój malzonek ZWRÓCIL (3) JESLI CHCESZ BYC PROMOCJA W BIURZE (4) Jesli chcesz, aby twój mezczyzna lub kobieta kochali tylko ciebie (5) JESLI CHCESZ DZIECKO (sterylne/sterylne) (6) JESLI CHCESZ BYC BOGATY (7) Jesli chcesz, aby twój maz/zona byl twój na zawsze (8) Opóznione zawarcie malzenstwa (9) JESLI CHCESZ WYGRAC SPRAWE SADOWA (10) Zobowiazanie malzenskie (11) JESLI NIE MOZESZ impregnowac KOBIETY (sterylne) (12) leczyc wszystkie rodzaje chorób (13) calkowite wyleczenie HIV/AIDS I wiecej... Skontaktuj sie z nim teraz pod adresem: prophetsolutiontemple@gmail.com. mozesz równiez wyslac mu SMS z tym numerem WhatsApp .. +2348073001706.
  • W trakcie małżeństwa dostałam w spadku dom. Obecnie rozwiodłam się z mężem, który chce złożyć do sądu wniosek o podział naszego majątku. Mąż żąda, abym spłaciła mu połowę wartości tego domu. Czy ma do tego prawo? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/porady/25963-czy-po-rozwodzie-maz-ma-prawo-do-polowy-wartosci-mojego-domu
  • Witam, proszę o pomoc! Na dniach kierownik miał odebrać pozwolenie na budowę ( adaptacja, przyłącza, wykonawcy, wszystko załatwione). Nagle okazało się, ze urzędnik znalazł zapis, który mówi, ze dach ma być dwuspadowy, a nasz jest wielospadowy. Teraz tak. Nasz zapis szczegółowy mówi, ze: ”dach stromy o połaciach symetrycznych, o kątach[…]” Definicja na początku w zapisach ogólnych to: „Dach o połaciach symetrycznych to dach dwuspadowy założony na zasadniczej bryle budynku o jednakowych katach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy” Wiekszosc „stref” w wiosce ma zapisy typu: „Dach stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o połaciach symetrycznych[…]” 1. To się kompletnie nie trzyma kupy, zapisy w większości maja możliwość dachu dwu lub wielospadowego z dopiskiem o połaciach symetrycznych, a te wg definicji z początku są tylko w dachu dwuspadowym, a to znaczy, ze jedno z drugim się wyklucza. 2. Czy taka definicja dachu symetrycznego jest wgl dopuszczalna?W ogólnym pojęciu i znaczeniu tego słowa symetryczny znaczy przecież nie tylko dwuspadowy, ale tez wielospadowy, po prostu musi być symetryczny. 3. Nie ma żadnych przesłanek, ze dach wielospadowy miałby zaburzyć ład architektoniczny. Sąsiedzi w tej samej strefie maja dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe. 4. Znalazłam kilka wyroków sądowych, gdzie były zapiski typu: - zapisy szczegółowe są najważniejsze ( definicja jest w zapiskach ogólnych), - „rada gminy nie może zawrzeć w uchwale własnej definicji jakiegoś pojęcia, które zostało już zdefiniowane w obowiązujących przepisach- pytanie, czy dach o połaciach symetrycznych jest zdefiniowany w ogólnym prawie budowlanych? - powinno stosować się zasadę „złotego środka”, a w przypadku sporów rozstrzygać w miarę możliwości na korzyść inwestora, - gmina nie może ograniczać właściciela działki warunkami bardziej niż to konieczne, - prawo do interpretacji ma starostwo( a wiec naczelnik wg mojego rozumowania może cos zinterpretować i to jest prawidłowe). Macie jakieś rady, jak ugryźć temat? Jakie podjąć kroki?      
 • Popularne tematy

×
×
 • Utwórz nowe...