Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

Od czego zacząć rodzice chca mi dac dzialke


Recommended Posts

Cześć, pisze w sprawie pomocy i wyjaśnienia jak postępować w mojej sytuacji.

Rodzice mojej żony chcą dac dzialke rolna jej i 2 rodzenstwu działka nie jest podzielona. Na działce chcemy budować dom. Może ktoś pomoc od czego zacząć krok po kroki i jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

Link to postu
42 minuty temu, Qazwsx123 napisał:

 

Rodzice mojej żony chcą dac dzialke rolna jej i 2 rodzenstwu działka nie jest podzielona. Na działce chcemy budować dom. Może ktoś pomoc od czego zacząć krok po kroki i jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

 

Zacznijcie od wybicia rodzicom z głowy takich podziałów. Bo to jest wpieprzanie was w problemy.

Link to postu
Przed chwilą, gawel napisał:

Dokładnie, najpierw niech podzielą a potem uszczęśliwiają. 

 

Moi teściowie podobnie obdarowali żonę i jej brata. Na całe szczęście pomiędzy nimi nigdy nie było jakichś niesnasek i udało im się podzielić  podzielić ten dobytek w sposób pokojowy. Tylko na jaki ciul musieli wydać dodatkowo kupę kasy? 

Link to postu
1 minutę temu, Qazwsx123 napisał:

 

Jakie problemy? 

 

Własnościowe. 

Przed chwilą, Qazwsx123 napisał:

 

Czyli oni muszą to podzielić i później dopiero przekazać każdemu. 

 

Przecież jak sam sfinansujesz dom i postawisz go na cudzej działce, to nie będziesz miał do niego żadnych praw. Ani nawet prawa do zwrotu kosztów. 

PS. A poza tym, kto da pozwolenie na budowę na działce rolnej?

Link to postu
1 minutę temu, Qazwsx123 napisał:

 

Jakie problemy? 

Takie że działka rolna nie musi się dać podzielić na 3 działki budowlane. A na przykład na 3 działki rolne, nie wiem jaka jest jej powierzchnia. Możesz wtedy dostać zgodę na zabudowę siedliskową jeżeli jesteś a właściwe twoja żona , jeżeli jest rolnikiem. 

 

Koszt geodety powyżej 3 tys https://kb.pl/cenniki/podzial-dzialki-przez-geodete/

Zniesienie wspólności majątkowej u notariusza to koszt około 500 zł.

 

Potrzebne dokumenty:

 

odpis aktu małżeństwa,

wypis z księgi wieczystej,

dokonany podział geodezyjny,

wypis z ewidencji nieruchomości i gruntów,

spis majątku wspólnego,

propozycja podziału majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w sądzie

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w sądzie:

 

„Art. 41. 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności.

 

2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych”.

 

U notariusza – maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

do 3000 zł – 100 zł;

powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Stawka zależna jest od wartości majątku, jaki jest dzielony.

Koszty odpisów to 6 zł za stronę.

 

Do tego niewielkie opłaty za odpis orzeczenia po jego uprawomocnieniu się oraz koszty związane z księgami wieczystymi (minimum 350 zł), założenie nowej księgi wieczystej (50 zł), wpisanie np. Pana do nowej księgi (200 zł), wykreślenie Pana ze starej księgi (100 zł).

 

  • Lubię to 1
Link to postu

Działka można przekształcić na sąsiednich działkach sa domy jednorodzinne. Tylko jak się zabrać za przekształcenie,  jaki sposób będzie najszybszy? W urzędzie gminy czy prywatnie trzeba iść do kogoś kto się tym zajmuje 

12 godzin temu, gawel napisał:

Trzeba zacząć od ustalenia czy można tę działkę przekształcić na budowlaną bo może to być niemożliwe. I podziały też chyba w tym przypadku sa i niemożliwe i bez sensu. 

 

Link to postu

Trzeba zacząć od ustalenia czy można tę działkę przekształcić na budowlaną bo może to być niemożliwe. I podziały też chyba w tym przypadku sa i niemożliwe i bez sensu. 

 

A jaki ejst status tamtych działek? Przecież to mogą być siedliska, sąsiednie działki nie mają wpływu na siebie, każda jest inna moja jest usługowo mieszkalna a sąsiada już tylko mieszkalna. 

 

W kwestii nieruchomości gruntowych mamy 2 niezależne kwestie:

1) prawo własności

2) rodzaj działki

 

Prawo własności można mieć nawet do 5m2 działki rolnej (jeżeli spadkobierców było wielu) 

Rodzaj działki decyduje w jaki sposób może być użytkowana i czy może być podzielona. działka rolna może być podzielona na działki  0,3ha każda, ponieważ taka jest minimalna powierzchnia działki rolnej. Jeżeli w wyniku podziału chcesz otrzymać działki mniejsze niż 0,3ha, Twoja działka musi być w planie miejscowym przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe lub musisz posiadać decyzję o warunkach zabudowy.

https://geoportal360.pl/blog/jak-podzielic-dzialke-rolna/

Podział działki rolnej w trybie administracyjnym

Przez tryb administracyjny należy rozumieć taki podział, którego wynikiem jest wydanie decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta na prawach powiatu.

Tryb administracyjny zostanie „uruchomiony”, gdy zaistnieją przesłanki ujęte w Art. 93. 2a. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., mówiące, że:

„Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami”.

W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Przebieg procesu podziałowego

W praktyce, tok postępowania w sprawie wydzielenia gruntu rolnego o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, w tzw. trybie administracyjnym, przedstawia się następująco.

Właściciel nieruchomości rolnej, bądź użytkownik wieczysty, składa wniosek o podział gruntu rolnego do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Do wniosku o podział gruntu rolnego właściciel nieruchomości, bądź użytkownik wieczysty, dołącza następujące dokumenty:

tytuł prawny do nieruchomości,

wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

w przypadku położenia nieruchomości na gruntach wpisanych do rejestru zabytków, do wniosku o podział należy dołączyć opinię konserwatora zabytków,

wstępny projekt podziału nieruchomości rolnej, przy czym projekt ten można sporządzić we własnym zakresie.

Po sprawdzeniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) poprawności złożonego wniosku i wydaniu przez niego postanowienia o zgodności dokumentacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można uprawnionemu geodecie zlecić opracowanie dokumentacji podziałowej.

Geodeta przystępując do podziału wskazanej przez zleceniodawcę nieruchomości rolnej wykonuje następujące czynności:

zgłasza planowaną robotę do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pozyskuje z ośrodka mapę zasadniczą,

określa granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

sporządza wstępny projekt podziału nieruchomości (zgodny z określonym przez właściciela nieruchomości), oznaczając kolorem czerwonym projektowane do wydzielenia działki,

przedstawia w formie opisowej bądź w formie graficznej, w kolorze czerwonym, propozycję dostępu wydzielonej części gruntu do drogi publicznej,
sporządza wykaz zmian gruntowych,

wynosi granice nowo wydzielonej działki na grunt,

okazuje zainteresowanym stronom granice nowo wydzielonej działki,

sporządza protokół z przyjęcia granic nieruchomości (zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości).

Z czynności okazania granic sporządzany jest protokół, którego elementami są:

imiona i nazwiska oraz oznaczenia dowodów tożsamości osób uczestniczących w okazaniu granic nowopowstałych działek,

data sporządzenia protokołu,

oznaczenie nieruchomości poprzez określenie jej nr i nr KW,

szkic graniczny,

data sporządzenia protokołu i data jego podpisania.

Do obowiązku geodety należy poinformowanie zainteresowanych stron o terminie przeprowadzenia czynności okazania granic. Nieobecność zainteresowanych stron w dniu okazania granic, nie wstrzymuje procedury podziałowej.

Skompletowany operat geodezyjny zawierający takie dokumenty, jak:

protokół z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości i utrwalenia nowych punktów,

szkic graniczny,

geodeta przekazuje do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, celem sprawdzenia.

Link to postu
  • 1 miesiąc temu...

Dzień dobry,

Zastanawia mnie dlaczego taka darowizna jest kłopotliwa? Przyjmijmy, że rodzeństwo się dogaduje. Jeśli nie przepisanie i wyjście ze współwłasności to co? Jeśli rodzice sami podzielą tak dużą działkę to zostanie naliczona opłata adiacencka (przyjmuje działkę budowlaną jak jest u mnie) i możliwe, że dość wysoka. Czy darowizna na dzieci a później wyjście ze współwłasności nie pomoże ominąć opłaty adiacenckiej? Jest taka możliwość? Zastanawiam się z rodzicami jak to u siebie zrobić, aby ponieść jak najmniejsze koszty przy przepisaniu działki.

Link to postu

Ja się zgadzam, że lepiej najpierw podzielić, a potem darować - tak jest prościej, nawet jak rodzeństwo się dogaduje.

Opłata adiacencka? Nie wiem czy to co piszesz cokolwiek zmieni...jeśli w wyniku podziału wartość działki znacznie wzrośnie, to nie wiem czy to co chcecie zrobić cokolwiek zmieni...

 

Link to postu

Właśnie próbuje się dowiedzieć czy sądowe wyjście ze współwłasności nie będzie podlegać opłacie adiacenckiej. W internecie znalazłem różne artykuły. Teraz muszę zaczerpnąć porady prawnej. Może ktoś już przerabiał taki podział?

Link to postu

 

Art.  98a.  [Opłata adiacencka]

1. 

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

1a. 

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne, obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1. Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.

1b. 

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

2. 

Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

 

Natomiast:

 

Art. 95. gosp. nier.

 

Cel podziału nieruchomości

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

1)

zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

2)

wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

3)

wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4)

realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

4a)

realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

5)

realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

6)

wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

6a)

wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

6b)

wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

6c)

wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

7)

wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

8)

wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

 

 

Pytanie czy wyjście ze współwłasności można traktować jako rozszczenie.

 

 

Link to postu

no to pytanie chyba do prawnika - ja osobiście z tematem opłaty adiacenckiej wcześniej spotkałem się tylko raz...brat dostał w darowiźnie działkę (gdzieś w lesie lub na granicy lasu, na 90% nie była budowlana) - miasto się odezwało, że należy się opłata adiacencka. Nie pamiętaj już z jakiego tytułu (to było kilkanaście lat temu), może dlatego, że zmienili MPZP ? Ale poszło odwołanie do SKO i finalnie skończyło sie, że opłaty nie było.

Link to postu

Opłata adiacencka to opłata wynikająca ze wzrostu wartości działki wskutek podziału bądź wybudowania dodatkowej infrastruktury np. kanalizacji, drogi itp.

Po zmianie MPZP jak mamy przekształcenie działki rolnej w budowlaną to do zapłaty jest tzn. renta planistyczna. Ale tylko przy zbyciu działki przed upływem 5 lat od przekształcenia.

 

Najgorsze w tej opłacie jest fakt, że nikt wcześniej nie poda mi jej wysokości. I stąd moja obawa, jak rodzice mają nam przepisać działkę. Po zmianie MPZP działka rolna ma status budowlanej. Z racji wielkości ok 1,2ha boje się ze opłata adiacencka będzie dośc wysoka (przykładowo cena  50zł/m2 przed podziałem i 80zł/m2 po podziale to wzrost wartości rzędu 30zł/m2 z czego 10zł/m2 to opłata. Czyli opłata wyniosłaby 120tys zł...) . Przy sprzedaży to rozumiem taką opłatę ale przy samym podziale...

Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...