W mpzp teren oznaczony jako UT – tereny zabudowy letniskowej indywidualnej. Czy zgłaszając domek letniskowy do 35m2 bez projektu muszę zapewnić zaopatrzenie w energię elektryczną? (w planie jest zapis: zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej) Czy w tym przypadku MZPZ narzuca to pomimo, że jest to działka letniskowa(działka letniskowa  może być nieuzbrojona)?   Czy taki zapis w mpzp powoduje, że nie można tam budować domku letniskowego bez projektu?