Skocz do zawartości

Kierownik budowy nadzory budowlane kosztorysy odbiory konsultacje opinie Kraków i okolice Tarnów


jaroslawm7

Recommended Posts

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oferuje:

• nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi jako kierownik budowy (budynki jednorodzinne, gospodarcze, garaże, hale, budynki wielorodzinne, przebudowy, nadbudowy), oraz prowadzenie i uzupełnianie wpisów w dzienniku budowy,

• certyfikaty energetyczne (świadectwa charakterystyki energetycznej) dla domów jednorodzinnych i nie tylko.

• nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

• opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, magazynów, kosztorysów uproszczonych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego,

• doradztwo budowlane - najnowsze technologie

• sprawdzanie i sporządzanie kosztorysów inwestorskich, wykonawczych, remontowych, uproszczonych

• konsultacje i opinie na temat budynków przed ewentualnym zakupem, wycena prac remontowych

• pełnienie funkcji kierownika budowy przy budynkach jednorodzinnych,

• przeglądy okresowe budynków roczne i pięcioletnie,

• odbiory techniczne budynków i mieszkań,

• opracowywanie raportów z postępów robót dla banków,

• kontrola i optymalizacja kosztów budowy,

• inwentaryzacje powykonawcze robót.

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Brzesko, TARNÓW

BANER.jpg

Link do komentarza
 • 2 tygodnie temu...
 • 2 tygodnie temu...
 • 2 tygodnie temu...

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi i sporym doświadczeniem oferuje:

1. Okresowe kontrolne techniczne (budowlane) roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szkolnych i innych placówek oświatowych oraz obiektów magazynowych.

2. Prowadzenie Książki obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

Z przeglądów sporządzane są protokoły uzupełnione o dokumentacją fotograficzną. Protokoły zawierają listę nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Regularne przeglądy budowlane gwarantują, iż nasz budynek nadaje się do użytkowania oraz że jest on w stanie zapewnić nam odpowiednie bezpieczeństwo.

Cenna usługi uzależniona jest w od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku.

W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.


Zakres działalności: Kraków i województwo małopolskie oraz południowa część województwa świętokrzyskiego

Okresowe kontrole baner.jpg

Link do komentarza
 • 3 tygodnie temu...
 • 1 miesiąc temu...

Zapraszam 

Kierownik budowy, Kraków i okolice

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Zapraszam 

Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy.

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Brzesko, TARNÓW

 

 

więźba pref.jpg

 

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oferuje:

• nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

• opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, magazynów, kosztorysów uproszczonych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego,

• doradztwo budowlane - najnowsze technologie

• konsultacje i opinie na temat budynków przed ewentualnym zakupem, wycena prac remontowych

• pełnienie funkcji kierownika budowy przy budynkach jednorodzinnych,

• przeglądy okresowe budynków roczne i pięcioletnie,

• odbiory techniczne budynków i mieszkań,

• opracowywanie raportów z postępów robót dla banków,

• kontrola i optymalizacja kosztów budowy,


Zapraszam serdecznie do współpracy.

Cena usługi zależna jest od lokalizacji oraz wielkości inwestycji.

Przy nadzorze kilku budynków w tej samej lokalizacji istnieje możliwość negocjacji cen

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl


Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Brzesko, TARNÓW

 

Zapraszam 

Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy.Okresowe kontrolne techniczne (budowlane) roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szkolnych i innych placówek oświatowych oraz obiektów magazynowych.

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

1977415059_dachskotniki.thumb.jpg.5e6289f1c7be157bfd83b9c9a5c6ba21.jpg

 

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Brzesko, TARNÓW

 

Inżynier budownictwa z uprawnieniami budowlanymi i sporym doświadczeniem oferuje:

1. Przeglądy/kontrolne techniczne (budowlane) roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szkolnych i innych placówek oświatowych oraz obiektów magazynowych.
 

2. Przeglądy/kontrolne techniczne (budowlane) roczne, półroczne i pięcioletnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Niewykonanie w odpowiednim terminie wymaganych przeglądów domu jednorodzinnego skutkuje w przypadku szkody możliwością odmowy przez Ubezpieczyciela odszkodowania

 

3. Prowadzenie Książki obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 61 pkt 1 prawa budowlanego na właścicielu bądź zarządcy spoczywa obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku / budowli, czy też obiektu małej architektury. Poprzez właściwe utrzymanie obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego uprawnione.

Z przeglądów sporządzane są protokoły uzupełnione o dokumentacją fotograficzną. Protokoły zawierają listę nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

Regularne przeglądy budowlane gwarantują, iż nasz budynek nadaje się do użytkowania oraz że jest on w stanie zapewnić nam odpowiednie bezpieczeństwo.

Cenna usługi uzależniona jest w od wielkości (m2 powierzchni użytkowej) budynku.

W przypadku większej ilości budynków oraz stałych zleceniodawców są możliwe rabaty.


Zakres działalności: Kraków i województwo małopolskie oraz południowa część województwa świętokrzyskiego

Okresowe kontrole baner.jpg

Link do komentarza
 • 5 miesiące temu...

Odbiory techniczne mieszkań:

Odbioru dokonuje doświadczony inżynier budownictwa (15 lat pracy w branży) z uprawnianiami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, przynależny do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zakres usługi obejmuje:

Zapoznanie się z dokumentacją przed wizją w mieszkaniu,

Wizja w mieszkaniu i weryfikacja lokalu pod względem zgodność z projektem i umową,

W czasie odbioru sprawdzeniu podlegają poniższe elementy:

Tynki/ściany,

Podłogi/wylewki,

Drzwi wejściowe,

Okna,

Parapety,

Instalacje elektryczne - sprawdzenie z udostępnionym projektem poprawności rozmieszczenia osprzętu elektrycznego, sprawdzenie czy jest napięcie w gniazdach (jeżeli jest prąd w mieszkaniu)

Instalacja C.O. - rozmieszczenie grzejników, głowice, zgodność z dokumentacją projektową,

Instalacja wodno-kanalizacyjna- zgodność przebiegu instalacji z projektem,

Balkony, tarasy i poprawność wykonania balustrady,

Elewacja w zakresie przynależnym do mieszkania,

Wymiary otworów wewnętrznych dla drzwi,

Odbiór miejsca postojowego i komórki lokatorskiej

wilgotność tynków, posadzek

W przypadku zakupu mieszkania lub domu z rynku wtórnego sporządzamy kosztorysy prac remontowych

Na zakończenie odbioru technicznego przekazujemy informację na temat wykrytych wad i usterek. .

W przypadku odbioru domu, zakres sprawdzanych elementów będzie szerszy.

Cena usługi zależna jest od lokalizacji oraz wielkości mieszkania, domu lub lokalu.

Przy odbiorze kilku mieszkań w tej samej inwestycji istnieje możliwość negocjacji cen

Przeprowadzam również odbiór budynków z rynku wtórnego z lat 50 - 90 XX wieku lub starszych.

Zapraszamy serdecznie do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Baner odbiory_2.PNG

Link do komentarza
 • 4 tygodnie temu...

20191115_140346.jpg

 

Oferuje:

 • Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 • Wycena prac remontowych
 • Kierownik budowy
 • Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 • Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem
 • Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.p

 

Kraków i okolice 

 

 

Zapraszam 

 

Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań i domów, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy, wyceny prac remontowych.

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Bochnia, Brzesko,

Link do komentarza
 • 2 miesiące temu...
 • 1 miesiąc temu...

Nawiąże zdalną współpracę w zakresie przygotowania ofert i wykonywania kosztorysów w tym :

szacowanie wstępne kosztów planowanej inwestycji,

kosztorysów inwestorskich na podstawie dostarczonej dokumentacji lub obmiarów dokonanych w terenie,

ofertowych w tym również do przetargów publicznych w oparciu o przekazany przedmiar robót lub wykonany na podstawie dokumentacji lub wizji lokalnej,

powykonawczych,

remontowych,

na potrzeby uzyskania kredytów bankowych (na formularzu banku),

weryfikacja i aktualizacja kosztorysów wg aktualnych stawek rynkowych,

sporządzanie przedmiarów robót,

Kosztorysy wykonuje na podstawie KNR w programie lub kalkulacji indywidualnej w arkuszu kalkulacyjnym. Bazy cenowe Cennik Sekocenbud i e-Bistyp

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice

 

kosztorys reklama.jpg

kosztorysy reklama .jpg

Link do komentarza
 • 1 miesiąc temu...

Oferuje:

 • Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem, modernizacją czy remontem,
 • Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 • Wycena prac remontowych
 • Kierownik budowy
 • Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 • Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

 

 

Zapraszam 

 

Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań i domów, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy, wyceny prac remontowych.

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki, Owczary, Kocmyrzów-Luborzyca, Zesławice, Prusy, Łuczyce, Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Koźmice, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Skała, Poskwitów, Miechów, Jerzmanowice, Koszyce, Bębło, Bochnia, Brzesko,

szkielet dąbrowa .jpg

Link do komentarza
 • 4 tygodnie temu...

Odbiory techniczne mieszkań i domów:

Odbioru dokonuje doświadczony inżynier budownictwa (15 lat pracy w branży) z uprawnianiami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, przynależny do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Cena usługi zależna jest od lokalizacji oraz wielkości mieszkania, domu lub lokalu.

Przy odbiorze kilku mieszkań w tej samej inwestycji istnieje możliwość negocjacji cen

Przeprowadzam również odbiór budynków z rynku wtórnego z lat 50 - 90 XX wieku lub starszych.

Zapraszamy serdecznie do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

 

Kierownik budowy, odbiory techniczne mieszkań i domów, konsultacje przed zakupem domu z rynku wtórnego, kosztorysy, wyceny prac remontowych

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

Dąbrowa.jpg

Link do komentarza
 • 3 tygodnie temu...

Oferuje:
- konsultacje i opinie na temat budynków przed ewentualnym zakupem, wycena prac remontowych
- pełnienie funkcji kierownika budowy przy budynkach jednorodzinnych,
- przeglądy okresowe budynków roczne i pięcioletnie,
- opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, magazynów, kosztorysów uproszczonych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego,

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

Kosztorysy cała Polska 

Link do komentarza
 • 4 tygodnie temu...

Oferuje:

 1. Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem, modernizacją czy remontem,
 2. Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 3. Wycena prac remontowych
 4. Kierownik budowy
 5. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 6. Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

więźba pref.jpg

Link do komentarza
 • 1 miesiąc temu...

Oferuje:

 1. Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 2. Wycena prac remontowych
 3. Pełnienie funkcji kierownika budowy
 4. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 5. Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem
 6. Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

Link do komentarza
 • 1 miesiąc temu...

Zapraszam do współpracy:

 1. Pełnienie funkcji kierownika budowy
 2. Wykonuję kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 3. Wycena prac remontowych
 4. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 5. Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem
 6. Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

Kraków i okolice 

szyce.thumb.jpg.af974ccabc85f1076bcc8b013f798374.jpg

Link do komentarza
 • 2 miesiące temu...

Nawiąże zdalną współpracę w zakresie przygotowania ofert i wykonywania kosztorysów w tym :

 • szacowanie wstępne kosztów planowanej inwestycji,
 • kosztorysów inwestorskich na podstawie dostarczonej dokumentacji lub obmiarów dokonanych w terenie,
 • ofertowych w tym również do przetargów publicznych w oparciu o przekazany przedmiar robót lub wykonany na podstawie dokumentacji lub wizji lokalnej,
 • powykonawczych,
 • remontowych,
 • na potrzeby uzyskania kredytów bankowych (na formularzu banku),
 • weryfikacja i aktualizacja kosztorysów wg aktualnych stawek rynkowych,
 • sporządzanie przedmiarów robót,

Kosztorysy wykonuje na podstawie KNR w programie lub kalkulacji indywidualnej w arkuszu kalkulacyjnym. Bazy cenowe Cennik Sekocenbud i e-Bistyp

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice

 

 

Oferuje:

 

 1. Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie
 2. Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem
 3. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 4. Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone w excelu lub w programie SEKO
 5. Wycena prac remontowych
 6. Pełnienie funkcji kierownika budowy

  

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

Link do komentarza
 • 4 miesiące temu...

Potrzebujecie Państwo opinię techniczną na temat stanu technicznego domu przed zakupem, modernizacją czy remontem? Opinia ustna czy pisemna będzie pomocna w podjęciu decyzji.

Odbioru dokonuje doświadczony inżynier budownictwa z uprawnianiami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń, przynależny do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Oferuje:

- konsultacje i opinie na temat budynków przed ewentualnym zakupem, wycena prac remontowych

- odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera lub rynku wtórnego,

- pełnienie funkcji kierownika budowy przy budynkach jednorodzinnych,

- przeglądy okresowe budynków roczne i pięcioletnie,

- opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, magazynów, kosztorysów uproszczonych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego,

Zapraszamy serdecznie do współpracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Zakres działalności: KRAKÓW I OKOLICE ( Niepołomice, Kokotów, Zagórze, Szarów, Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wieliczka, Siercza, Proszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kościelnik, Pobiednik, Złotniki, Zofipole, Tropiszów, Nowe Brzesko, Hebdów, Bochnia, Skała, Poskwitów, Michałowice, Młodziejowice, Więcławice, Zdzięsławice, Iwanowice, Sieciechowice, Celiny, Węgrzce, Zielonki )

Reklama odbiory techniczne 2.png

Link do komentarza
 • 1 miesiąc temu...

Nawiąże zdalną współpracę w zakresie przygotowania ofert i wykonywania kosztorysów w tym :

 • szacowanie wstępne kosztów planowanej inwestycji,
 • kosztorysów inwestorskich na podstawie dostarczonej dokumentacji lub obmiarów dokonanych w terenie,
 • ofertowych w tym również do przetargów publicznych w oparciu o przekazany przedmiar robót lub wykonany na podstawie dokumentacji lub wizji lokalnej,
 • powykonawczych,
 • remontowych,
 • na potrzeby uzyskania kredytów bankowych (na formularzu banku),
 • weryfikacja i aktualizacja kosztorysów wg aktualnych stawek rynkowych,
 • sporządzanie przedmiarów robót,

Kosztorysy wykonuje na podstawie KNR w programie lub kalkulacji indywidualnej w arkuszu kalkulacyjnym. Bazy cenowe Cennik Sekocenbud i e-Bistyp

 

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Link do komentarza
 • 3 miesiące temu...

Oferuje:

 1. Oceny i opinie na temat budynków przed zakupem, modernizacją czy remontem. Potrzebujecie Państwo opinię techniczną na temat stanu technicznego domu przed zakupem, modernizacją czy remontem? Opinia ustna czy pisemna będzie pomocna w podjęciu decyzji.
 2. Kosztorysy inwestorskie szczegółowe i uproszczone również na potrzeby kredytu bankowego
 3. Wycena prac remontowych
 4. Usługę kierownika budowy
 5. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera
 6. Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie  

tel. 503 949 477

jaroslawm7@wp.pl

 

Kraków i okolice 

kosztorysy reklama _3 .jpg

Link do komentarza
 • 1 rok temu...

Oferuje:

1. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal, magazynów, mały osiedli itp.

2. Sporządzanie kosztorysów uproszczonych na potrzeby uzyskania kredytu bankowego, likwidacji szkody majątkowej np po zalaniu.

3. Szacowania wartości kosztorysowej inwestycji - na etapie sporządzania programu inwestycji,

4. Szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

5. Przeglądy okresowe budynków roczne i pięcioletnie w zakresie ogólnobudowlanym,

6. Konsultacje i opinie na temat budynków przed ewentualnym zakupem, wycena prac remontowych,

7. Odbiory techniczne mieszkań i domów od dewelopera lub rynku wtórnego,

8. Pełnienie funkcji kierownika budowy przy budynkach jednorodzinnych,

 

Potrzebujecie Państwo opinię techniczną na temat stanu technicznego domu, mieszkania przed zakupem, modernizacją czy remontem?

Opinia ustna czy pisemna będzie pomocna w podjęciu decyzji.

Odbioru dokonuje doświadczony inżynier budownictwa z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, przynależny do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zapraszam serdecznie do współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Obszar działalności: KRAKÓW i OKOLICE (Niepołomice, Wola Batorska, Wieliczka, Bochnia, Nowe Brzesko, Proszowice, Złotniki, Słomniki)

 

KOSZTORYSY CAŁA POLSKA

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
 • Utwórz nowe...