Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Historia edycji

kacbar

kacbar

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn - syn rolnika - posiada działkę (  w innej gminie niż jest zameldowany) o pow. 3600 m2, (szer: 26m, dłg. 140 m) którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze gminnej. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ? Nie jestem rolnikiem.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

 

 

Bez nazwy.png

Bez nazwy1.png

 

Bez nazwy2.png

kacbar

kacbar

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn posiada działkę o pow. 3600 m2, (szer: 26m, dłg. 140 m) którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze gminnej. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszczasięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

 

 

Bez nazwy.png

Bez nazwy1.png

 

Bez nazwy2.png

kacbar

kacbar

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn posiada działkę o pow. 3600 m2, (szer: 26m, dłg. 140 m) którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze gminnej. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszczasięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

 

 

Bez nazwy.png

Bez nazwy1.png

Bez nazwy2.png

kacbar

kacbar

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn posiada działkę o pow. 3600 m2, którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze gminnej. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszczasięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

kacbar

kacbar

Witam wszystkich,

Chciałbym zaczerpnąć informacji na podobny temat. Przedstawie mój przypadek....

 

Mój kuzyn posiada działkę o pow. 3600 m2, którą zakupiliśmy kilka lat temu, teraz chcielibyśmy podzielić między sobą na 2000m i 1600m., ( chciałbym pobudować na niej dom - na działce o pow. 2000 m) ale jest kilka wątpliwości:

 

- wydany jest MPZP, działka przy samej drodze. Klasa ziemii RIIIb

 

- Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mówi o tym, iż ten obszar jest "obszarem rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami, drobną wytwórczością oraz usługami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektami sportu i rekreacji, z możliwością zachowania zabudowy zagrodowej. Dopuszczenie ewentualnych zalesień "

 

- w MPZP ta działka znajduję się na terenie  który jest zaznaczony jako  teren zabudowy zagrodowej - wszystkie pozostałe tereny w tym obszarze, obrębie którym jest objęty MPZP są działkami o zabudowie jednorodzinnej lub jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Jedynie 3 działki w tym nasza, znajdują się w obszarze zabudowy zagrodowej tego obrębu. 

 

- w mojej gminie w MPZP jest zapis o zabudowie zagrodowej następujący:

 

tereny o symbolu 1RM, 2RM

a) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszczasięremonty,przebudowę,rozbudowę,nadbudowę istniejących obiektów zgodnie z parametrami określonymi dla terenu a także dopuszcza się ich rozbiórkę,

 - maksymalna wysokość budynków - 10,0m, natomiast budynków gospodarczych i garażowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy – 0.01,

- maksymalna intensywność zabudowy - 0.75,

- dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 30st., natomiast budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 st. do 45 st.

 

I jeszcze jeden zapis z MPZP:

§ 12.Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

W obrębie terenu objętego granicami niniejszego planu dopuszcza się scalanie i podział oraz ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. Nowo tworzone działki w wyniku scalenia i podziału:

a) dla terenu MN – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1000,0 m2

b) dla terenu MNU – min. szerokość frontu działki

budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1200,0 m ,

c) dla terenu MN ZL – min.szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 2000m2,

d) dla terenu RM – min. szerokość frontu działki budowlanej 20,0m i min. powierzchnia 1500,0 m2,

2. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na 45st. -135st. w nawiązaniu do kąta położenia granic już istniejących na poszczególnych terenach;

§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

W obszarze objętym niniejszym planem nie ustala się szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

Proszę o pomoc, działka jest prawnie na mojego kuzyna, chcielibyśmy dokonać teraz podziału jej w taki sposób jak opisałem powyżej, następnie sporządzić u notariusza umowę sprzedaży, ale czy po podziale i przepisaniu tych 2000m2 na mnie będę mógł pobudować się na niej ? Jakie warunki będę musiał spełnić ?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

 

×
×
  • Utwórz nowe...