Czy instalacja wentylacji mechanicznej powinna być poddawana czyszczeniu i dezynfekcji? W jaki sposób to przeprowadzać?