Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
gafik

Jak otrzymam odbiór częściowy?-pilnie proszę

Recommended Posts

Witam! Budujemy z mężem budynek jednorodzinny w woj. pomorskim.W projekcie jest parter,piętro i poddasze. Zalaliśmy strop nad parterem. Brak gotówki na pietro i dach.Bardzo chciałabym otworzyć salon fryzjerski na parterze,żeby coś zarobic i budować dalej. Ale jak dostać odbiór częściowy (żeby właściciel mógł prowadzic działalność), gdy nie ma dachu- czy może byc on prowizoryczny, np.skosny na jedna strone? Okna byśmy wstawili, tynki i podłoge zrobili, łazienke i zaplecze kuchenne tez by było, a także ogrzewanie, woda i prąd. Jaką rolę ma architekt, czy trzeba się z nim dogadac i robic projekt zamienny? Dziekuje za poradę chętnie od fachowca.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odbiór częściowy wiąże się zawsze z przeprowadzeniem kontroli na miejscu budowy i od decyzji inspektora nadzoru zależy czy stan zaawansowania robót pozwala na użytkowanie. W opisanej sytuacji raczej trudno liczyć na uzyskanie zgody, gdyż konieczne będą zmiany w projekcie dotyczące np. konstrukcji dachu, a to w praktyce wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam! Budujemy z mężem budynek jednorodzinny w woj. pomorskim.W projekcie jest parter,piętro i poddasze. Zalaliśmy strop nad parterem. Brak gotówki na pietro i dach.Bardzo chciałabym otworzyć salon fryzjerski na parterze,żeby coś zarobic i budować dalej. Ale jak dostać odbiór częściowy (żeby właściciel mógł prowadzic działalność), gdy nie ma dachu- czy może byc on prowizoryczny, np.skosny na jedna strone? Okna byśmy wstawili, tynki i podłoge zrobili, łazienke i zaplecze kuchenne tez by było, a także ogrzewanie, woda i prąd. Jaką rolę ma architekt, czy trzeba się z nim dogadac i robic projekt zamienny? Dziekuje za poradę chętnie od fachowca.

Bez dachu na salon fryzjerski marne szanse (kominy wentylacyjne ,odbiory,itd...),na sklep jakiś z ciuchami,żelastwem ostatecznie może by przepchnął, przyklejając na całym stropie papę termozgrzewalną ,pamiętam taki przypadek ale to w XX wieku ,był to sklep z częściami do samochodów ,już działał a za rok dopiero zbudowano na nim dach (projekt szeregowiec). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
to fakt, w takim stanie może być ciężko o częściowy odbiór. Warto jednak dowiedzieć się co należy poprawić by wszystko zalegalizować u osób dokonujących takich odbiorów icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam! Budujemy z mężem budynek jednorodzinny w woj. pomorskim.W projekcie jest parter,piętro i poddasze. Zalaliśmy strop nad parterem. Brak gotówki na pietro i dach.Bardzo chciałabym otworzyć salon fryzjerski na parterze,żeby coś zarobic i budować dalej. Ale jak dostać odbiór częściowy (żeby właściciel mógł prowadzic działalność), gdy nie ma dachu- czy może byc on prowizoryczny, np.skosny na jedna strone? Okna byśmy wstawili, tynki i podłoge zrobili, łazienke i zaplecze kuchenne tez by było, a także ogrzewanie, woda i prąd. Jaką rolę ma architekt, czy trzeba się z nim dogadac i robic projekt zamienny? Dziekuje za poradę chętnie od fachowca.1. Nie ma czegoś takiego jak odbiór częściowy.

2. Pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
Cytat

Art. 59 [Pozwolenie na użytkowanie]

1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1-4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.
A do tego, co trzeba mieć do wniosku o pozwolenie na użytkowanie:

Cytat

Art. 57 [Rozwinięcie]

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7;
8) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.
2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.
4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.Także niech Twój Kier. bud. Ci zakwalifikuje, czy się nadaje, czy nie...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...