Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

budowa budynku gospodarczego 25m2 na działce leśnej


ootoja

Recommended Posts

Witam,


chciałem zadać pytanie.
Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją.
jakiś czas temu zostałem właścicielem działki leśnej (ponad 5000m2).
Na tej działce nie ma obowiązującego planu zagospodarowania terenu, a ostatni, który był - z 1980r. - zabraniał budowy czegokolwiek.
W zeszłym roku złożyłem dwa wnioski o budynki gospodarcze - 15m2 blaszak oraz 25m2 (drewniany) z (mini)poddaszem i tarasem naziemnym 12,5m2 oraz ogrodzenie działki. Do wniosku wpisałem, że budynki gospodarcze będą stały na płytach chodnikowych (brak fundamentów). W ciągu 30 dni nie otrzymałem sprzeciwu. Wybudowałem ogrodzenie oraz blaszak.
Teraz chcę budować domek drewniany. Ale.... ale wystąpiłem teraz z prośbą o drugi taki sam drewniany
budynek gospodarczy. I otrzymałem list od gminy, że muszę wyłączyć las z produkcji leśnej. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo żeby wyłączyć las z produkcji muszę mieć plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Warunków zabudowy nie dostanę, a planu zagospodarowania nie ma.
Pytanie - czy rok temu gmina nie dopatrzyła się i dając mi "cichą zgodę" popełniła błąd, czy teraz odmawiając robią to bezprawnie?

pzdr.

Link to postu
Cytat

Witam,


chciałem zadać pytanie.
Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją.
jakiś czas temu zostałem właścicielem działki leśnej (ponad 5000m2).
Na tej działce nie ma obowiązującego planu zagospodarowania terenu, a ostatni, który był - z 1980r. - zabraniał budowy czegokolwiek.
W zeszłym roku złożyłem dwa wnioski o budynki gospodarcze - 15m2 blaszak oraz 25m2 (drewniany) z (mini)poddaszem i tarasem naziemnym 12,5m2 oraz ogrodzenie działki. Do wniosku wpisałem, że budynki gospodarcze będą stały na płytach chodnikowych (brak fundamentów). W ciągu 30 dni nie otrzymałem sprzeciwu. Wybudowałem ogrodzenie oraz blaszak.
Teraz chcę budować domek drewniany. Ale.... ale wystąpiłem teraz z prośbą o drugi taki sam drewniany
budynek gospodarczy. I otrzymałem list od gminy, że muszę wyłączyć las z produkcji leśnej. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo żeby wyłączyć las z produkcji muszę mieć plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Warunków zabudowy nie dostanę, a planu zagospodarowania nie ma.
Pytanie - czy rok temu gmina nie dopatrzyła się i dając mi "cichą zgodę" popełniła błąd, czy teraz odmawiając robią to bezprawnie?

pzdr.
A jak Jak działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i na mapie geodezyjnej?
Na początek warto się upewnić Czy jest to na pewno działka leśna?

Pozdrawiam,
Eko-m2

Link to postu
Cytat

I otrzymałem list od gminy, że muszę wyłączyć las z produkcji leśnej.
Pytanie - czy rok temu gmina nie dopatrzyła się i dając mi "cichą zgodę" popełniła błąd, czy teraz odmawiając robią to bezprawnie?

pzdr.List z gminy potwierdza, że jest to działka leśna, więc zasadniczo nic na niej nie można było postawić, nawet przyczepy kempingowej ( ustawa o lasach), nie mówiąc już o budynku gospodarczym itp.
(biorąc pod uwagę niedopatrzenie gminy, warto dla spokoju sprawdzić czy jest to rzeczywiście teren leśny a nie po prostu zadrzewiony i zakrzewiony).


Cytat

.... ale wystąpiłem teraz z prośbą o drugi taki sam drewniany budynek gospodarczy. I otrzymałem list od gminy, że muszę wyłączyć las z produkcji leśnej. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo żeby wyłączyć las z produkcji muszę mieć plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Warunków zabudowy nie dostanę, a planu zagospodarowania nie ma.

pzdr.W tej sytuacji rozwiązaniem będzie wykonanie miejscowego planu zagospodarowania dla danej działki. I tu kluczowy będzie zapis w Studium Uwarunkować i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dla danej działki- studium takie określa politykę przestrzenną gminy i zawiera wytyczne do miejscowego planu. Potem musi nastąpić cała procedura realizacji planu, z inicjatywy wójta.

Jeśli taki plan zostanie uchwalony i się uprawomocni, można wówczas wystąpić o pozwolenie na budowę.
Wcześniej można złożyć wniosek o częściowe wylesienie działki (wg ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawdopodobnie bezpłatnie można wylesić 5 arów czyli 500 m2).

Pozdrawiam,
Eko-m2
Edytowano przez eko-m2 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Cytat

Witam,

Teraz chcę budować domek drewniany. Ale.... ale wystąpiłem teraz z prośbą o drugi taki sam drewniany
budynek gospodarczy. I otrzymałem list od gminy, że muszę wyłączyć las z produkcji leśnej. Nie jestem w stanie tego zrobić, bo żeby wyłączyć las z produkcji muszę mieć plan zagospodarowania lub warunki zabudowy. Warunków zabudowy nie dostanę, a planu zagospodarowania nie ma.


pzdr.Można jeszcze spróbować rozwiązać ten problem drogą tańsza, szybszą, aczkolwiek chyba mniej realną... przez art. 13 pkt.2 ustawy o lasach, który mówi:
"Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu."


Niestety, w ustawie tej nie ma żadnych konkretnych informacji, co oznaczają "szczególnie uzasadnione potrzeby właściciela lasu"- więc wszystko zależy od uznania starosty. I tu problemem może być interpretacja taka, że jeśli teren ma być zmieniony na użytek rolny, to wnioskodawca musi być rolnikiem i jako rolnik dokładnie przedstawić swoje "szczególnie uzasadnione potrzeby".

Wszystko będzie zależało od tego, jak dana gmina dba o lasy.

Pozdrawiam,
Eko-m2


  • Lubię to 1
Link to postu
Bardzo dziękuję, Wam za wszystkie podpowiedzi.
Działka jest leśna LsIV.
Czytałem dużo innych artykułów w wypowiedzi i jadę jutro złożyć jeszcze raz wniosek.
Tym razem napiszę, że budynek będzie stał na bloczkach betonowych i nie będzie trwale związany z gruntem (tak zrobiłem rok temu, a teraz zapomniałem to dopisać).
Zobaczymy co tym razem gmina zrobi.
Zgodnie z obecnym prawem budowlanym przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Więc jak nie ma fundamentów to nie ma budynku....

napiszę za miesiąc co wyszło...

pzdr

Link to postu
Dla przypomnienia PB:

Cytat

Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie
na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
Państwa;Definicja budynku gospodarczego, Rozporządzenie w sprawie WT

Cytat

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów
rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego,
budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony
również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych,
Ponadto, jeśli budowla nie jest budynkiem, wiatą, altanką, to nie jest w "wykazie" budowli stawianych na zgłoszenie.
Link to postu
Cytat

Bardzo dziękuję, Wam za wszystkie podpowiedzi.
Działka jest leśna LsIV.
Czytałem dużo innych artykułów w wypowiedzi i jadę jutro złożyć jeszcze raz wniosek.
Tym razem napiszę, że budynek będzie stał na bloczkach betonowych i nie będzie trwale związany z gruntem (tak zrobiłem rok temu, a teraz zapomniałem to dopisać).
Zobaczymy co tym razem gmina zrobi.
Zgodnie z obecnym prawem budowlanym przez budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Więc jak nie ma fundamentów to nie ma budynku....

napiszę za miesiąc co wyszło...

pzdrA może to jest tak, że za pierwszym razem gmina nie zareagowała, bo przecież to nie jest jej sprawa? bo nie ma obowiązku? - a to nie oznaczało braku sprzeciwu czyli przyzwolenia. Jeśli jest to działka leśna, czyli po prostu kawałek lasu, nadzór (zgodnie z ustawą o lasach, pod którą ta działka podlega) sprawuje Starosta (lub minister właściwy do spraw środowiska). Za drugim razem gmina podpowiedziała, że najpierw należy wyłączyć las z produkcji leśnej - dopóki działka jest lasem, gmina nie może wydać takiej decyzji.
Moim zdaniem, dopóki będzie to działka leśna, gmina się nie zgodzi - i nie jest ważne czy ma to być budynek trwale związany z gruntem czy też nie.

Pozdrawiam,
Eko-m2
Link to postu
Raczej oznacza - a nawet na pewno;

Cytat

Art. 30.

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy
organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie
2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.A organ powinien wnieść sprzeciw bo:

Cytat

Art. 30.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;Link to postu
Cytat

Raczej oznacza - a nawet na pewno;
Na pewno nie oznacza.
Cytujesz ustawę prawo budowlane, a lasy pod nią nie podlegają. Tu obowiązuje ustawa o lasach.
To że się nazywa "działka" leśna to jeszcze nic nie oznacza - to jest po prostu kawałek lasu.

Pozdrawiam,
Eko-m2

Link to postu
Cytat

Na pewno nie oznacza.
Cytujesz ustawę prawo budowlane, a lasy pod nią nie podlegają. Tu obowiązuje ustawa o lasach.
To że się nazywa "działka" leśna to jeszcze nic nie oznacza - to jest po prostu kawałek lasu.Dla przypomnienia PB:

Cytat

Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
Państwa;Poza tym Art. 1 i 2 PB + Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu ...... Art. 61.4.

Cytat

Jakie przepisy niby narusza?Jak nie jest,czyli nie wypełnia wymogów katalogu na zgłoszenie (art. 29), to nie można budować na zgłoszenie. Jeśli już, to tylko i ewentualnie na PnB, z uwzględnieniem warunków dla uzyskania WZiZT.


Poprawiłem błąd Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Nawety gdyby..

Cytat

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
Państwa;Nie jest to działka leśna Skarbu Państwa a prywatna.

poza tym:
"gospodarka leśna – działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu" Edytowano przez eko-m2 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Jeśli nie jest, a nie jest, co przeca piszę od początku, to nie można stawiać na zgłoszenie.

Stawiać (budować) budowle, można tylko na gruntach do tego celu przeznaczonych, czyli wyłączonych z produkcji rolnej lub (i) leśnej (z wyjątkiem co do lasów, art.29.13 PB)- przy czym nie jest wymagane pozwolenie na budowę, tylko w przypadku zamkniętego katalogu Art.29.

A prawo budowlane nie dotyczy tylko wyrobisk górniczych, oraz po części urządzeń wodnych. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Cytat

A prawo budowlane nie dotyczy tylko wyrobisk górniczych, oraz po części urządzeń wodnych.
Art.2. Prawa Budowlanego pkt. 2. mówi wyraźnie, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności prawa geologicznego i górniczego (...)Cytat

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu ...... Art. 64.4.punkt 4. art. 64 ?
Link to postu
Cytat

61.4. - błąd "maszynowy" - przepraszamart. 61. wyrwałeś z kontekstu.

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: (...)


i jednym z warunków jest jeśli " 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo (..) "

a ten o którym rozmawiamy - wymaga. I nie rozmawiamy o wydaniu decyzji.
Link to postu
Całe to zamieszanie wynika zapewne z faktu, że nie bierzesz pod uwagę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tylko bazujesz na ustawie o lasach.

Może być grunt leśny, ale wcale nie musi to być to las w sensie ustawy o lasach - to są dwa różne zagadnienia.
Link to postu
Cytat

To na jakiej podstawie ma budować ?- nie jest istotne czy na zgłoszenie, czy na pozwolenie.
Znasz taki tryb ?Nie rozmawiamy o wydaniu decyzji, tylko o tym, że mamy działkę leśną (prywatną), a nie budowlaną.
Na podstawie takiej, że na działce leśnej nie może osoba prywatna ot tak sobie postawić budynku - na takiej podstawie ma nie budować.
Najpierw trzeba podjąć kroki, aby wyłączyć ten grunt z produkcji leśnej - i jak to nastąpi, wówczas będzie obowiązywało - już nie ustawa o lasach, a prawo budowlane.
Link to postu
Nie ma takiego przepisu, który zezwala na wybudowanie i to na zgłoszenie, budynku gospodarczego na prywatnej działce leśnej, bez uprzedniego "przekwalifikowania" działki (lub jej części) na "budowlaną" (z prawem do zabudowy).
Bezpośrednio wynika to z całości brzmienia obowiązujących przepisów Ustawy; PB, o ochronie gruntów ...., o planowaniu ......

Prawo (wymienione wyżej ustawy) dopuszcza (wyjątki) budowę obiektów budowlanych, na gruntach rolnych i (lub) leśnych, bez ich wyłączania z produkcji rolnej i (lub) leśnej, tylko w ściśle określonych przypadkach.

Urząd ewidentnie dał ciała, powinien wydać decyzję "odmowną". Nie dał, to inwestor wybudował.

FINITO Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Cytat

Całe to zamieszanie wynika zapewne z faktu, że nie bierzesz pod uwagę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tylko bazujesz na ustawie o lasach.

Może być grunt leśny, ale wcale nie musi to być to las w sensie ustawy o lasach - to są dwa różne zagadnienia.A na gruncie leśnym możesz budować?


No....

Edytowano przez eko-m2 (zobacz historię edycji)
Link to postu
Ale fajnie wątek żyje icon_smile.gif Dziękuje wszystkim

Dziś złożyłem nowe wnioski - zgłoszenie prac niewymagających pozwolenia na budowę - budowa altany ogrodowej 17m2 i domku gosp. 25m2 i domku gosp. 20m2. Wszystko z drewna i na bloczkach betonowych jako nietrwale związane z gruntem.
Przecież przyczepa kempingowa 20m2 też jest nietrwale związana z gruntem.... A chyba stać może....???

Zobaczymy co się będzie działo.

Warunków zabudowy nie dostałem, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy nie może zmieniać przeznaczenia gruntu, Grunt jest leśny bez prawa do zabudowy, więc nie dostaję warunków zabudowy. Ostatni plan zagospodarowania, który był (1981r) zabraniał wszystkiego oprócz wdychania świeżego powietrza.
Wyłączyć lasu z produkcji leśnej też nie mogę bo nie mam planu zagospodarowania terenu, który by przewidywał, że działka może być zabudowana. I w koło Macieju. Gmina wyda warunki zabudowy jak lasy odleśnią, a lasy czekają na gminę aż pozwoli gmina budować to odleśnią.... Polskie prawo! Czy oni nie mogą iść na wódkę i podpisać zgody w jednym czasie???
a w studium uwarunkowania dla m. st. Warszawy napisane jest, że moja działka ma być przekwalifikowana na działkę do zabudowy jednorodzinnej. Tylko zapomnieli napisać kiedy... :(

Gmina nie robi przekwalifikowania bo w okolicy ma iść Wschodnia Obwodnica Warszawy. Dopóki nie zostanie ustalony jej przebieg i nie zostanie prawomocnie zatwierdzona to nic się nie zmieni. Ekolodzy ciągle coś znajdują - a to ślimaka, a to rybkę, a to kwiatek...

W sumie prawo jest dziurawe, bo nie powinienem również otrzymać zgody na ogrodzenie działki. Przecież zgodnie z twardogłowym urzędniczym rozumowaniem i literalnym czytaniem ustaw też powinienem wyłączyć las z produkcji na szerokość ogrodzenia.

Dzwoniłem do lasów - i zapytałem się czy mogę wybudować mały domek gospodarczy jeżeli gmina dała mi "cichą zgodę" i nie wniosła protestów. Pani z lasów powiedziała, że tak. Że jak mam cichą zgodę to mam i już.


zobaczymy teraz. napiszę do Was czy dali mi odmowę czy dali mi zgodę.

pzdr.

Link to postu
  • 8 miesiące temu...

WITAM! Mam ten sam problem posiadam działkę lesną od 2011r na którą nie ma MPZP były wydane WZ ale nie ma mnie( wbrew przekonaniu że na działkę leśną bez odlesienia lub MPZP gmina nie wyda WZ). W 2013r. zgłosiłam budowę altany 9m2 (drewniana ażurowa) w starostwie i mimo że mam działkę leśną to dostałam tak zwaną "cichą zgodę" na jej postawienie.Dzisiaj mam zamiar zgłosić budowę 25m2 drewnianej altany i głowie się czy starostwo wyrazi zgodę gdyż jedna już stoi a jak wiadomo przepisy zezwalają nie więcej niż 2 szt na każde 500m2 działki.
Link to postu
Cytat

WITAM! Mam ten sam problem posiadam działkę lesną od 2011r na którą nie ma MPZP były wydane WZ ale nie ma mnie( wbrew przekonaniu że na działkę leśną bez odlesienia lub MPZP gmina nie wyda WZ).A to WZ wydaje się na osobę? Pytam, bo mój sąsiad ma działkę z WZ kupioną ode mnie, wniosek o WZ'kę składał mój ojciec a sąsiad dostał pozwolenie w oparciu o te warunki zabudowy. Z tego co mówi, nie składał drugi raz bo spieszyło mu się przed uchwaleniem planu.
Link to postu
Cytat

A to WZ wydaje się na osobę? Pytam, bo mój sąsiad ma działkę z WZ kupioną ode mnie, wniosek o WZ'kę składał mój ojciec a sąsiad dostał pozwolenie w oparciu o te warunki zabudowy. Z tego co mówi, nie składał drugi raz bo spieszyło mu się przed uchwaleniem planu.
Witam!Na pewno WZ przepisaliście na tego sąsiada bo tak można u mnie w gminie trzeba mieć WZ na właściciela działki by zacząć procedurę budowy.
Link to postu
Cytat

Witam!Na pewno WZ przepisaliście na tego sąsiada bo tak można u mnie w gminie trzeba mieć WZ na właściciela działki by zacząć procedurę budowy.Sprawdziłem i faktycznie mój ojciec podpisał jakieś oświadczenie. WZ'kę przenosi się na wniosek inwestora i za zgodą osoby, na którą została wydana. Przy okazji sąsiad powiedział, że jego brat miał taką sytuację że kupił działkę z WZ (tak było sformułowane ogłoszenie) a potem poprzedni właściciel zaśpiewał sobie 20.000 pln za przepisanie. Sprawa skończyła się w sądzie i to sąd zdecydował o przepisaniu WZ.
Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Witam!Na pewno WZ przepisaliście na tego sąsiada bo tak można u mnie w gminie trzeba mieć WZ na właściciela działki by zacząć procedurę budowy.


Eeeeee, coś pokręciłaś. WZ są potrzebne jeżeli nie ma MPZP i występuje o wydanie WZ właściciel działki aby móc ją wydzielić jako działkę pod budowę. Z chwila kupna to gmina przepisuje WZ ze "starego właściciela na "nowego" właściciela o ile nowy właściciel nie zmieni zabudowy działki takiej jaka jest w WZ Wtedy o WZ trzeba starać się od nowa.

Cytat

Sprawdziłem i faktycznie mój ojciec podpisał jakieś oświadczenie. WZ'kę przenosi się na wniosek inwestora i za zgodą osoby, na którą została wydana. Przy okazji sąsiad powiedział, że jego brat miał taką sytuację że kupił działkę z WZ (tak było sformułowane ogłoszenie) a potem poprzedni właściciel zaśpiewał sobie 20.000 pln za przepisanie. Sprawa skończyła się w sądzie i to sąd zdecydował o przepisaniu WZ.


O czym Grzegorz piszesz WZ'kę? co to jest?
Sąsiad i sąsiada brat coś pogmatwał, od kiedy sąd decyduje o WZ? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Link to postu
Cytat

Eeeeee, coś pokręciłaś. WZ są potrzebne jeżeli nie ma MPZP i występuje o wydanie WZ właściciel działki aby móc ją wydzielić jako działkę pod budowę. Z chwila kupna to gmina przepisuje WZ ze "starego właściciela na "nowego" właściciela o ile nowy właściciel nie zmieni zabudowy działki takiej jaka jest w WZ Wtedy o WZ trzeba starać się od nowa.


O czym Grzegorz piszesz WZ'kę? co to jest?
Sąsiad i sąsiada brat coś pogmatwał, od kiedy sąd decyduje o WZ?Witam! Nic nie pokręciłam Warunki Zabudowy może tylko przepisać ten na którego są one wydane a nie gmina.Zgodnie z art. 63 ust. 5 tej ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w treści tej decyzji .A wydawane są gdy na danym terenie nie ma MPZP.
  • Lubię to 1
Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Witam! Nic nie pokręciłam Warunki Zabudowy może tylko przepisać ten na którego są one wydane a nie gmina.Zgodnie z art. 63 ust. 5 tej ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja ta została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w treści tej decyzji .A wydawane są gdy na danym terenie nie ma MPZP.


To moja gmina działa wbrew przepisom, nie wiedziałem.
Bo w moim przypadku przepisali WZ z poprzedniego właściciela działki na mnie nie pytając go o zgodę.
A możesz powiedzieć dlaczego poprzedni właściciel ma wyrazić zgodę na przepisanie WZ?
Piszę tu o WZ takich tych samych , zarówno jakie miał poprzedni właściciel jak i dla mnie.
Gdyby "moje" WZ odbiegały od wydanych poprzedniemu właścicielowi to musiałbym wystąpić o nowe, jeżeli jest brak planu.
I jeszcze jedno czy jest plan czy go nie WZ są wydawane zawsze.

I jeszcze dopiszę, a kto wydaje WZ właściciel czy gmina?
Link to postu
Właścicielem i dysponentem WZiZT jest tylko wnioskodawca o wydanie takowych.

Gmina na jedną działkę może wydać i 1.000 WZiZT takich samych, podobnych lub odmiennych - bo to zależy od tego co jest we wniosku - nie trzeba być właścicielem działki, aby otrzymać na nią WZiZT.

Wszystkie wydane na dana działkę WZiZT tracą ważność w momencie uzyskania PnB na tą działkę (+ przypadki ustawowe)

Cesja WZiZT jest możliwa tylko jeśli właściciel o to wystąpi, a gmina nie ma prawa odmowy (dokładnie tak samo jak przy PnB)

Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Właścicielem i dysponentem WZiZT jest tylko wnioskodawca o wydanie takowych.

Gmina na jedną działkę może wydać i 1.000 WZiZT takich samych, podobnych lub odmiennych - bo to zależy od tego co jest we wniosku - nie trzeba być właścicielem działki, aby otrzymać na nią WZiZT.

Wszystkie wydane na dana działkę WZiZT tracą ważność w momencie uzyskania PnB na tą działkę (+ przypadki ustawowe)

Cesja WZiZT jest możliwa tylko jeśli właściciel o to wystąpi, a gmina nie ma prawa odmowy (dokładnie tak samo jak przy PnB)


Mówię tu o WZ potrzebnych przy załatwianiu PnB.
Nic mi nie wiadomo było aby były właściciel zrobił cesje, w moim przypadku.
Link to postu
A ja piszę o czym - może jak ma dać Waleria Zdzichowi do załatwienia Panienki na Biielanach ?

Ten temat dotyczy sytuacji kiedy nie ma obowiązującego MPZP - tylko i wyłącznie.

Gmina wydała nowe WZiZT na Ciebie - zapewne wystąpiłeś z wnioskiem. Gdybym w tym samym czasie też wystąpił o wydanie WZiZT, to też bym otrzymał. Gdyby wystapiło w tym samym czasie 100000000 innych osób - też by otrzymali.

Natomiast cesja jest istotna wtedy, kiedy działka jest rolna, bo bez tej cesji tylko głupek ją kupi działkę jako budowlaną - zwłaszcza jeśli gmina przystąpi do opracowania Studium, bo wtedy wydawanie WZiZT jest ustawowo wstrzymane, albo uchwalają MPZP, bo wtedy WZiZT tracą (ustawowo) ważność. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Ten temat dotyczy sytuacji kiedy nie ma obowiązującego MPZP - tylko i wyłącznie.

Gmina wydała nowe WZiZT na Ciebie - zapewne wystąpiłeś z wnioskiem. Gdybym w tym samym czasie też wystąpił o wydanie WZiZT, to też bym otrzymał. Gdyby wystapiło w tym samym czasie 100000000 innych osób - też by otrzymali.


I w końcu się chyba dogadaliśmy icon_biggrin.gif
Gmina wydała nowe bo na moje nazwisko ale takie same jak dla poprzednika. Starałem sie o wydanie WZ po kupnie działki gdy załatwiałem PnB.
I teraz wg tego co napisałeś to po co ma ktoś (poprzedni właściciel) przenosić WZ no nowego właściciela i mało tego jeszcze ten nowy właściciel ma go prosić na kolanach i płacić aby przeniósł WZ? jeżeli bez łaski dostanie nowe WZ w gminie.
I to co pisali poprzednicy tzn iwona7 i Grzegrz Fabiański to jakieś czary jak na mój rozum.

I jeszcze co do działki rolnej to tez podam na moim przypadku. W pierwszym przypadku był MPZP i działka była ujęta pod budowę jednorodzinną, ale figurowała jako grunty orne.Ja sprzedałem i po sprzedaży kupujący dobry stary mój kolega nie prosił abym przepisał na niego WZ.
W drugim przypadku nie ma planu a działka którą kupiłem też miała status gruntów ornych. I przy przepisywaniu WZ na mnie też nikogo nie prosiłem o przeniesienie, a i w gminie nic nie wspominali o jakieś cesji czy o zezwoleniu od byłego właściciela na przeniesienie WZ na mnie.
Link to postu
Problemem jest czas i ..... cena.
Przy cesji możesz od razu starać się o PnB.
Często wydanie WZiZT trwa klika miesięcy.
Bywa i tak, że nie można otrzymać WZiZT - z różnych powodów.

Cena, bo jak nie ma WZiZT, to kupujący nie ma pewności, że na tą działkę otrzyma WZiZT - to nie jest działka budowlana.
A jak powszechnie wiadomo, działka z prawem zabudowy (budowlana) jest droższa.
Prawo do zabudowy działki daje MPZP lub WZiZT.


Istotne jest też to, że WZiZT jest imienne, czyli przypisane do właściciela decyzji.


Tak jak PnB, tyle, że to jest dodatkowo przypisane do działki.
Link to postu
Gość mhtyl
Czy działka ma WZ należy sprawdzić przed zakupem, jest to oczywista oczywistość.
Nawet pomimo zapewnień właściciela działki, że można się budować należy udać się do gminy i sprawdzić u źródła.
A kto tego nie zrobi to potem wypisuje na forum wołanie o pomoc.

WZiZT jest imienne gdy brak jest planu, oraz gdy jest plan wtedy jest imienne gdy staramy się o PnB, jeżeli jest MPZP to są one bezimienne bo każdy może wystąpić o nie znając Nr interesującej działki.

A swoją drogą jak dobrze, że u mnie w gminie są urzędnicy życzliwi dla ludzi icon_smile.gif
Link to postu
Dla przypomnienia - może się przyda.

1. Można budować tylko na działce z prawem do zabudowy (działka budowlana).

2. Takie prawo do zabudowy nadaje MPZP, a w przypadku jego braku, WZiZT.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, są "indywidualną" decyzją administracyjną (urbanistyczną) wydawaną na wniosek zainteresowanego, który nie musi być właścicielem terenu (działki).

4. W przypadku braku MPZP decyzja o WZiZT jest ustawowo wymagana przy procedurze wydawania PnB (PB art.33.2.3).

5. W przypadku MPZP nie jest wymagany (ustawowo) żaden "kwit" związany z jakimiś warunkami zabudowy - zwyczajowo inwestor załącza wypis i wyrys z MPZP, często i mylnie utożsamiany z WZiZT.
Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Heniu nie mieszaj - nie kupuje się działki bez WZiZT, no chyba, że jako rolną.


icon_biggrin.gif Przecież ja nie twierdzę,że kupuje się działkę bez WZiZT.
Chodzi głównie o przepisanie WZ z poprzedniego właściciela na nowego.
O braku uzyskania WZiZT to Ty wspomniałeś, że
Cytat

Bywa i tak, że nie można otrzymać WZiZT - z różnych powodów.

icon_smile.gif a dodałem, że należy przed zakupem sprawdzić WZ bo niekiedy tak bywa (na pewni też o tym słyszałeś) że ludzie kupują działki bez WZ a potem wznoszą modły do Boga bo nie mogą uzyskać WZ.

Sory za błąd z mojej strony w sprawie która poruszyłem, a dokładnie chodzi o to
Cytat

jeżeli jest MPZP to są one bezimienne bo każdy może wystąpić o nie znając Nr interesującej działki.

powinienem napisać że chodzi o Wypis z MPZP a nie jak to napisałem ,że WZiZT.
Link to postu
Chodzi o to, że działka jako taka, nie ma WZiZT icon_mrgreen.gif
WZiZT jest przypisane do właściciela tej decyzji - nie do ziemi (gruntu, terenu), choć określonego gruntu (działki, terenu) dotyczy.

Natomiast MPZP jest przypisany do gruntu (terenu, działki) - nie do właściciela gruntu (działki), choć go obowiązuje.
Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Chodzi o to, że działka jako taka, nie ma WZiZT icon_mrgreen.gif
WZiZT jest przypisane do właściciela tej decyzji - nie do ziemi (gruntu, terenu), choć określonego gruntu (działki, terenu) dotyczy.

Natomiast MPZP jest przypisany do gruntu (terenu, działki) - nie do właściciela gruntu (działki), choć go obowiązuje.


Wiem Ryszardo o tym icon_biggrin.gif ,tylko w tym rozpędzie pisałem w przypadku MPZP tak jak bez.
Pomijając to, że jak piszesz , że WZiZT jest przepisana do właściciela gruntu,terenu ale również i działki przeznaczonej np pod zabudowe jednorodzinną, to nie zmienia faktu, że w gminie dostane takie same WZiZT na siebie po zakupie tej działki, gdy one spełniają moje oczekiwania.
Link to postu
Cytat

Pomijając to, że jak piszesz , że WZiZT jest przepisana do właściciela gruntu,terenu ale również i działki przeznaczonej np pod zabudowe jednorodzinną, to nie zmienia faktu, że w gminie dostane takie same WZiZT na siebie po zakupie tej działki, gdy one spełniają moje oczekiwania.Ale cały urok decyzji o WZiZT polega na tym, że niekoniecznie takie same, to nie MPZP w którym nic nie można zmienić.
Dla tej samej działki decyzja o WZiZT może być skrajnie inna. icon_mrgreen.gif

Link to postu
Gość mhtyl
Cytat

Ale cały urok decyzji o WZiZT polega na tym, że niekoniecznie takie same, to nie MPZP w którym nic nie można zmienić.
Dla tej samej działki decyzja o WZiZT może być skrajnie inna. icon_mrgreen.gif


:patyk: icon_biggrin.gif
Zgadza się wszystko co piszesz, ale przyznaj ,że ja też coś tam prawdy piszę icon_razz.gif
Bazuje cały czas na moim przykładzie. WZiZT zostały przepisane na mnie z poprzedniego właściciela, bo mi odpowiadały, ale gdybym nie chciał ich to dostałbym nowe znaczy się inne, ale tym samym trochę wody w Baryczy by upłynęło zanim by mi wystawiła gmina nowe icon_biggrin.gif
Link to postu
Nie zostały przepisane, tylko na Twój wniosek została wydana decyzja o WZiZT, a że wydano ją szybko i w brzmieniu podobnym lub takim samym jak komuś tam - to zupełnie inna bajka.

Decyzja jest imienna i bez zgody jej właściciela nie można jej przepisać na kogoś innego.

Tylko to i aż to - dla potomnych icon_cool.gif
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...