Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
sylwianowak

Działka PU a budowa dla potrzeb gospodarstwa rolnego

Recommended Posts

Witam

Przyjmijmy taką opcję:
Jest działka o pow ok 1 ha w gminie X gdzie uchwalono MPZP. Działka oznaczona jest jako PU, w przepisach szczegółowych dla obszaru objętego planem działka ma zapis "tereny obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obsługi rolnictwa oraz usług" a dalej napisano:

§ 34. Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów i urządzeń obsługi
transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 PU - 11 PU.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią: obiekty produkcyjne, składy, magazyny
oraz zabudowa usługowa,
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, pełniących służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży
wolnostojących,
c) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami
szczególnymi.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizacje i rozbudowę istniejących budynków produkcyjno –
usługowych,
3) wysokość obiektów modernizowanych i nowych: produkcyjnych, produkcyjno –
usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno –
technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 12 m licząc od poziomu
terenu do kalenicy dachu,
4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego
budynku) nie powinna przekroczyć wysokości 10 m licząc od poziomu terenu do
kalenicy dachu,
5) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych
dostosowane do wymogów techniczno – technologicznych,
6) dach budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku)
dwuspadowy lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną, materiałami
dachówkopodobnymi,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w
następujących odległościach :
a) 25 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDGP,
b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami : 1 KDZ, 4 KDZ,
c) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2 KDL,
d) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna
przekroczyć 80 % powierzchni działki,
9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20%
powierzchni działki,
10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady :
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości maksymalnej wysokości 200cm,
b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych,
11 obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających
okresowo w ilości określonej w § 12 ust 2.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala
się:
1) minimalna szerokość działki 50 m,
2) minimalna powierzchnia działki 5000 m2,

Pytanie jest następujące:
Skoro wymieniono "tereny obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obsługi rolnictwa oraz usług" jak oceniacie szanse budowy na owym terenie budynków gospodarczych + budynek mieszkalny dla potrzeb gospodarstwa rolnego, dodając przy tym że właściciel działki jest Rolnikiem który posiada w gminie 20 ha?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Moim zdaniem:

1. Budynek gospodarczy jest „przypisany” do domu mieszkalnego – patrz § 3.3, oraz § 3.8. Rozporządzenia w sprawie WT.

2. Biorąc pod uwagę pkt.1. nijak nie spełnia to wymogów dla tego terenu, stawianych przez MPZP.

Ale:

3. Ten grunt jest dalej rolnym z pozwoleniem na inne niż rolne przeznaczenie, które faktycznie wykonane zostanie po wybudowaniu i wyłączeniu z produkcji rolnej. Wybudowanie na zasadzie zabudowy zagrodowej nie narusza stanu faktycznego – grunt w całości pozostaje rolny. Skoro na tym terenie można prowadzić działalność (produkcję) rolną (nie ma zakazu upraw) to wybudowanie zabudowy zagrodowej nie narusza tego stanu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Zaczełam dziś wycinać piankę, ale lekko nie jest , jutro zajmie mi to chyba z 2 h jak nie lepiej. Jak widac szpara jest nawet na centymetr. Nie wiedziałam tego od razu. WYdaje mi się,że za dużo piany aplikowanej od drugiej str wysadziło słup
  • 1. Zastanawiam się, czy przy ogrzewaniu gazowym jest potrzebna tak duża kotłownia, czy w ogóle jest niezbędna. A to jest już jedno dodatkowe pomieszczenie.   2. Te schody mają dziwnie gęste stopnie zabiegowe, dodatkowo w drugim projekcie prowadzą na ścianę - chyba że źle czytam rysunek.   3. Garaż 2-stanowiskowy, że taki długi?   4. Skłaniałbym się do dobudowanego garażu (jak radzi Elfir) - jeśli jest miejsce. Oczywiście z jakimś łacznikiem komunikacyjnym z domem. garaż zajmujący 1/3 parteru niedużego domu - to kłopot w planowaniu wygodnej funkcji mieszkalnej.   5. Tzw hol to raczej wiatrołap - spróbowałbym go wyrzucić na zewnątrz (przy małym domu), na rzecz właściwego holu. I tam zrobić więcej miejsca na szafy wbudowane, itp. - np w części holu bliżej wyjścia. Dodatkowo oba wejścia ( w obu projektach) mi się nie podobają, bo są ciasne, - w drugim projekcie dodatkowo schody są zbyt blisko przejścia - ciasno!   Ogólnie - to proponuję jednak popracować nad innym lepszym rozplanowaniem parteru. Po prostu jeszcze raz od nowa.  
  • Gość Roman
   Ja wybrałem dosyć tanie modele drzwi z jednego sklepu budowlanego i to był niestety wielki błąd. Skrzypienia i inne rzeczy, szkoda gadać. Na szczęście stosuję K2 07 i jest okej.
  • Dziękuję za odpowiedź. Chodziło mi o samo sformułowanie "z dopuszczeniem". Czy owo "dopuszczenie" należy rozumieć warunkowo, tzn, czy aby dopuszczono zabudowę jednorodzinną będę potrzebował jakiś dodatkowych pozwoleń, zgód? Inne warunki (poza dziwnym obowiązkiem wykonania wytycznych urbanistycznych) są dla mnie całkowicie akceptowalne.   Ustalenia szczegółowe MPZP dla działki:
   Przeznaczenie terenu pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
   1.19.1. Dopuszcza się:
   - realizowanie projektowanej zabudowy rekreacyjnej, projektowanej zabudowy jednorodzinnej
   wolno stojącej; dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy nie
   większej niż 50m2,
   - adaptację, modernizację oraz rozbiórkę lub rozbudowę istniejących obiektów mieszkalnych
   i rekreacyjnych nie wpływającą na zmianę funkcji terenu. - adaptację istniejących budynków na
   budynki mieszkalne. 1.19.2. Ustala się: - wysokość projektowanych budynków rekreacyjnych
   i mieszkalnych może wynosić max. 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe).
   - maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków rekreacyjnych i mieszkalnych wynosi
   0.8m n.p.t.,
   - maksymalna wysokość posadowienia parteru budynków gospodarczych wynosi 0.30m n.p.t.
   Plan ustala obowiązek wykonania wytycznych urbanistycznych dla poszczególnych terenów o w/w
   symbolach dyspozycji terenowych: podział na działki budowlane oraz wydzielenie terenów pod
   drogi dojazdowe KD (przy zachowaniu szerokości drogi min. 8m w liniach rozgraniczających)
   może nastąpić tylko na podstawie wytycznych urbanistycznych. Powierzchnia biologicznie czynna
   wynosi min. 70% powierzchni działki.   Też zastanawia mnie ten obowiązek wykonania wytycznych urbanistycznych, ale jak rozumiem tyczy się to nowo podzielonych działek...Nie wiem tylko po co zawarte jest to dla TEJ konkretnej działki...   Pozdrawiam
    
  • Gość Radomir
   Milwaukee bym brał w ciemno. Znam tę firmę od dawna, już niejedno narzędzie od nich kupowałem na RG Narzędzia (chyba najlepsze ceny) i naprawdę jakość jest nie do porównania.
 • Popularne tematy

 • Doradcy redakcyjni i firmowi

×