Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
sylwianowak

Działka PU a budowa dla potrzeb gospodarstwa rolnego

Recommended Posts

Witam

Przyjmijmy taką opcję:
Jest działka o pow ok 1 ha w gminie X gdzie uchwalono MPZP. Działka oznaczona jest jako PU, w przepisach szczegółowych dla obszaru objętego planem działka ma zapis "tereny obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obsługi rolnictwa oraz usług" a dalej napisano:

§ 34. Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, obiektów i urządzeń obsługi
transportu samochodowego oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 PU - 11 PU.
1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się :
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią: obiekty produkcyjne, składy, magazyny
oraz zabudowa usługowa,
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, pełniących służebną
rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży
wolnostojących,
c) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami
szczególnymi.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej,
2) dopuszcza się modernizacje i rozbudowę istniejących budynków produkcyjno –
usługowych,
3) wysokość obiektów modernizowanych i nowych: produkcyjnych, produkcyjno –
usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów techniczno –
technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 12 m licząc od poziomu
terenu do kalenicy dachu,
4) maksymalna wysokość budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego
budynku) nie powinna przekroczyć wysokości 10 m licząc od poziomu terenu do
kalenicy dachu,
5) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych
dostosowane do wymogów techniczno – technologicznych,
6) dach budynku usługowego (w przypadku realizacji jako oddzielnego budynku)
dwuspadowy lub wielospadowy, pokryty dachówką ceramiczną, materiałami
dachówkopodobnymi,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w
następujących odległościach :
a) 25 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej
na rysunku planu symbolem KDGP,
b) 10 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami : 1 KDZ, 4 KDZ,
c) 8 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 2 KDL,
d) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna
przekroczyć 80 % powierzchni działki,
9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20%
powierzchni działki,
10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady :
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości maksymalnej wysokości 200cm,
b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych,
11 obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających
okresowo w ilości określonej w § 12 ust 2.
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala
się:
1) minimalna szerokość działki 50 m,
2) minimalna powierzchnia działki 5000 m2,

Pytanie jest następujące:
Skoro wymieniono "tereny obiektów produkcyjnych, magazynów, składów, obsługi rolnictwa oraz usług" jak oceniacie szanse budowy na owym terenie budynków gospodarczych + budynek mieszkalny dla potrzeb gospodarstwa rolnego, dodając przy tym że właściciel działki jest Rolnikiem który posiada w gminie 20 ha?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Moim zdaniem:

1. Budynek gospodarczy jest „przypisany” do domu mieszkalnego – patrz § 3.3, oraz § 3.8. Rozporządzenia w sprawie WT.

2. Biorąc pod uwagę pkt.1. nijak nie spełnia to wymogów dla tego terenu, stawianych przez MPZP.

Ale:

3. Ten grunt jest dalej rolnym z pozwoleniem na inne niż rolne przeznaczenie, które faktycznie wykonane zostanie po wybudowaniu i wyłączeniu z produkcji rolnej. Wybudowanie na zasadzie zabudowy zagrodowej nie narusza stanu faktycznego – grunt w całości pozostaje rolny. Skoro na tym terenie można prowadzić działalność (produkcję) rolną (nie ma zakazu upraw) to wybudowanie zabudowy zagrodowej nie narusza tego stanu.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×
×
  • Utwórz nowe...