Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

prawo pierwokupu Agencji


Gość

Recommended Posts

Chcę kupić działkę budowlaną o symbolu Bp-PsIV pow.14,5 ara, która został przekształcona z łaki na działkę budowlaną w październiku 2003 roku. Czykonieczne jest wystosowanie zapytania do Agencji Rynku Rolnego, która podobno mam w tym przypadku prawo pierwokupu i otrzymanie od niej zgody?
Notariusz twierdzi, że jest to konieczne.
Link to postu
Z dniem 15 lipca weszła w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) nowa ustawa zmienia zasady obrotu nieruchomościami rolnymi O tym czy dana nieruchomość jest nieruchomością rolną decyduje plan zagospodarowania przestrzennego gminy.Przepisy nowej ustawy nie mają zastosowania do nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. W sytuacji gdy w danej gminie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego decydują
zapisy w ewidencji gruntów i budynków (patrz wypis z rejestru gruntów).
Podane oznaczenie Bp-PsIV wskazuje, że działka składa się w cześci z
pastwiska, które zaliczane jest do gruntów rolnych. Zatem w przypadku
sprzedaży takiej nieruchomości przez osobę fizyczną lub osobę prawną, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty oraz nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy W przypadku braku dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu, albo w przypadku niewykonania przez niego tego
prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych (dawna Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa), działającej na rzecz Skarbu Państwa. Prawo pierwokupu nie przysługuje miedzy innymi jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska zbywcy lub jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej. Ustawy nie można też ominąć zawierając
umowę inną niż sprzedaż np. darowiznę, zamianę. W takich wypadkach również Agencja może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej.
Tam gdzie obrót będzie podlegał prawu pierwokupu transakcja będzie
przebiegała w dwóch etapach.
Najpierw strony będą zawierać w formie aktu notarialnego umowę warunkową o umowie tej sprzedający lub z upoważnienia sprzedającego notariusz niezwłocznie powiadamiać będzie uprawnionego do pierwokupu, jeżeli uprawniony do pierwokupu nie skorzysta z przysługującego mu prawa w ciągu miesiąca wówczas strony będą przed notariuszem zawierać drugą umowę przenoszącą własność nieruchomości na nabywcę. Jeżeli uprawniony z tytułu pierwokupu (dzierżawca lub Agencja) będzie zainteresowany kupnem przedmiotowej nieruchomości wówczas w wyznaczonym miesięcznym terminie składa oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu w formie aktu notarialnego. Przez wykonanie pierwokupu dochodzi do zawarcia pomiędzy sprzedającym a uprawnionym z tytułu pierwokupu umowy sprzedaży o tej samej
treści co umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a osobą trzecią, czyli
dzierżawca lub Agencja niejako wstępują w warunki sprzedaży określone
poprzednio przez strony. Jednak jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości
rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości.
Czynność prawna (umowa) dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji, w przypadkach wyżej określonych jest nieważna.
Link to postu
  • 3 lata temu...
Ja mam podobne oznaczenie Bp-RiV i Agencja musiała odstąpić od pierwokupu, ale tylko dlatego, że plan przestał obowiązywać wraz z wejściem nowej ustawy w 2003 roku. Jeżeli u Ciebie plan jest aktualny to wg mnie nie powinno występować się do ANR , gdyż jest to działka budowlana. Swoją drogą ANR przy takim małym areale z reguły nie korzysta z tego prawa. Mogę dodać że przy moim oznaczeniu gruntu gmina chciała podatek jak za gruntu budowlane ( nie rozpoczołęm żadnego procesu inwestycyjnego), ale SKO uchyliła tę decyzję Wójta
Link to postu

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...