Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
ESPANOL5

FOLIA KUBEŁKOWA

Recommended Posts

Cytat

Punkcik domu na kuli ziemskiej izoluje…Tak jakoś patrząc na to, co Pan wkleja i czytając Pańskie opisy tych wklejanych rycinek, kołacze mi w głowie „definicja” elewa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Panu animusowi się nie dziwię, że nie rozumie, ale Pan Panie Henryku - dawno temu Pan to rysował:


Z tego co widzę jest to płyta fundamentowa bez izolacji obwodowej.
Co to ma wspólnego z izolowaniem ściany fundamentowej?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Ale tak się składa, że pod domem nieogrzewanym będzie bardzo podobnie – oczywiście temperatury pod posadzką (centralnie) będą oscylowały między 8 – 10 stopnia.
I temperatura też bedzie spadała, a potem rosła.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Patrz Pan, a w kilku pracach badawczych wyszło, że jednak tak.
Ale pomijając prace badawcze, to wynika, że ziemianki, kopce, nieogrzewane tunele foliowe, nieogrzewane oranżerie, itp. – nie mają prawa „działać”, ale one tych rewelacyjnych Pańskich pomiarów nie znają i pewnie dlatego działają.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Patrz Pan, a w kilku pracach badawczych wyszło, że jednak tak.
Ale pomijając prace badawcze, to wynika, że ziemianki, kopce, nieogrzewane tunele foliowe, nieogrzewane oranżerie, itp. – nie mają prawa „działać”, ale one tych rewelacyjnych Pańskich pomiarów nie znają i pewnie dlatego działają.


To prace badawcze idioty. Pan przestanie żartować.
Cytat

Ale tak się składa, że pod domem nieogrzewanym będzie bardzo podobnie – oczywiście temperatury pod posadzką (centralnie) będą oscylowały między 8 – 10 stopnia.
I temperatura też bedzie spadała, a potem rosła.

Po co pisać takie idiotyzmy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Punkcik domu na kuli ziemskiej izoluje? Panu animusowi się nie dziwię, że nie rozumie, ale Pan Panie Henryku - dawno temu Pan to rysował:Rysował czy nie rysował i tak nic Pan z tego nie zrozumiał .


Brak obrazka


Na rysunku :
kwadrat nr 1 ucieczka ciepła .

kwadrat nr 2 temp. się równoważą gdzie ta ucieczka ciepła Panie T.B ,którą straszy Pan ludzi ?.

Brak obrazka

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
witam Szanowne Grono
Wiaze sie z takim problemem
otoz w ten weekend zamierzam spisac umowe z wykonawca domu i prosze o wskazowki
jak spisac dobra umowe,jakis "wzor"?
chata bedzie budowana od fundamentow po dach przez jedna ekipe,placone bedzie etapami(fundamenty/zaplata,sciany/zaplata itp)
czego sie wystrzegac i nie przeoczyc?
licze na doswiadczenia z wlasnej budowy
pozdr


ups
prosze admina o przeniesienie do odpowiedniego watku Edytowano przez kiwaczek (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

witam Szanowne Grono
Wiaze sie z takim problemem
otoz w ten weekend zamierzam spisac umowe z wykonawca domu i prosze o wskazowki
jak spisac dobra umowe,jakis "wzor"?
chata bedzie budowana od fundamentow po dach przez jedna ekipe,placone bedzie etapami(fundamenty/zaplata,sciany/zaplata itp)
czego sie wystrzegac i nie przeoczyc?
licze na doswiadczenia z wlasnej budowy
pozdr
w zdeczka dziwnym dziale poprosiłeś , ale niech będzie .... na przykład taka:UMOWA Z WYKONAWCĄ (BUDOWA DOMU)


Zawarta w dniu ................. r. między: ........................................... i ................................................, zwanymi dalej Inwestorami,

a

........................................., zam. w ....................., ul. ......................., legitymującym się dowodem osobistym nr .......................... zwanym dalej Wykonawcą.

§1

Inwestorzy zlecają, a Wykonawca zobowiązuje się kierować budową domu mieszkalnego ...................... o powierzchni użytkowej .......... m kw. i powierzchni zabudowy ............. m kw., położonego w ............................ przy ul. ........................, stanowiącej działkę gruntu o obszarze ............ m kw., oraz ogrodzenia działki.

§2

Inwestorzy przekazują Wykonawcy.projekt budowlany budynku, decyzję o warunkach zabudowy, decyzję – pozwolenie na budowę i projekty przyłączy poszczególnych mediów.

§3

Wykonawca.zobowiązuje się dokonać zgłoszenia rozpoczęcia budowy i odebrać dziennik budowy.

§4

Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco prowadzić dziennik budowy i kierować robotami, przebywając na budowie każdego dnia prowadzenia robót przez wykonawcę.

§5

Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Inwestorów na trzy dni naprzód o konieczności zakupu materiałów budowlanych z podaniem ich ilości.

§6

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na placu budowy czystość i porządek przez:

wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym oraz przyłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej,
gromadzenie powstałych na terenie budowy odpadów komunalnych w urządzeniach, o których mowa w pkt. 1,
usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

§7

Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Inwestorów niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistnieniu nieprawidłowości przy wykonywaniu robót.

§8

Wykonawca zobowiązuje się nadzorować bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych na budowie i przebywających na terenie budowy, m.in. dostarczających materiały, architekta i samych Inwestorów.

§9

Wartość powierzonych prac w zakresie kierowania budową strony określają na kwotę .................. (słownie: ........................................ złotych), przy czym wynagrodzenie będzie wypłacane w następujący sposób:

10% należnego wynagrodzenia w dniu wykonania fundamentów,
40% w dniu zakończenia stanu surowego,
25% w dniu ukończenia instalacji,
10% po wykonaniu tynków wewnętrznych,
10% po wykonaniu tynków zewnętrznych,
5% po zakończeniu budowy i zgłoszeniu tego faktu do właściwego organu administracji oraz uporządkowaniu terenu.

§10

W wypadku gdyby Wykonawca nie stawił się na terenie budowy dwa kolejne dni bez usprawiedliwienia nieobecności bądź nie wykonywał swoich obowiązków w sposób rzetelny, Inwestorzy mają prawo odstąpić od umowy.

§11

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w wypadku, gdyby obie strony nie mogły uzgodnić wspólnego stanowiska co do prowadzenia robót budowlanych, a Inwestorzy żądali rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami bezpieczeństwa.

§12

W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze stron Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane etapy.

§13

W razie odstąpienia przez Wykonawcę od następnego etapu prac z przyczyn innych niż wskazane w pkt. 11 bądź nieusprawiedliwionego niestawienia się na terenie budowy przez ponad dwa dni robocze Wykonawca zapłaci Inwestorom karę umowną w wysokości .................... (słownie: ........................................... złotych), która zostanie potrącona z należnej zapłaty za etap poprzedni.

§14

W razie odstąpienia od umowy przez Inwestorów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz innych niż w pkt. 10 umowy Inwestorzy są zobowiązani do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości ............... zł (słownie: .......................... złotych).

§15

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w tym odpowiednio przepisy z zakresu umowy zlecenia, oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Rysował czy nie rysował i tak nic Pan z tego nie zrozumiał .


Brak obrazka


Na rysunku :
kwadrat nr 1 ucieczka ciepła .

kwadrat nr 2 temp. się równoważą gdzie ta ucieczka ciepła Panie T.B ,którą straszy Pan ludzi ?.

Brak obrazka


Nie straszy tylko informuje, że + 5 czy 10 pod domem to nie ciepło z gruntu a z domu, że temperatura "idąc" od posadzki w dół, spada, potem rośnie.
Czy Pan wie ile kWh potrzeba by podgrzać m3 gruntu o jeden stopień w stosunku do układu i utrzymać w/w stan przez okres grzewczy?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy Pan wie ile kWh potrzeba by podgrzać m3 gruntu o jeden stopień w stosunku do układu i utrzymać w/w stan przez okres grzewczy?Też bym chciał wiedzieć, tym bardziej, że nie bardzo wiem na czym będzie się Pan opierał – na danych naukowych, czyli opracowanych przez idiotów (tak Pan twierdzi), czy też na doświadczeniu własnym, dotyczącym „pojemności cieplnej gruntu”.
Wynik może być ciekawy, bo Pana doświadczenia i praktyka wykazały, że w gruncie ciepło „rozchodzi się” 4 razy szybciej niż w powietrzu icon_eek.gif .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

a co do pracy dyplomowej to sorry, co ma hala do kurników?


Praktycznie nic... kilkukrotnie mniejsza powierzchnia posadowienia domu na gruncie i zupełnie inny stosunek stref brzegowych (można by próbować go zmienić stosując szeroką izolację obwodową 2-3m ale ekonomicznie raczej opłacalne to nie będzie) w stosunku do powierzchni całkowitej, ale teoretycznie...
pokazuje że warunki o których grzmi TB, a jakie panują pd budynkiem nie są zawsze i wszędzie takie same,
a w dłuższym okresie czasu warunki temperaturowe pod budynkiem ustalają się na zupełnie innym poziomie niż te, które sugeruje TB na podstawie "badań" przeprowadzonych łopatką.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Też bym chciał wiedzieć, tym bardziej, że nie bardzo wiem na czym będzie się Pan opierał – na danych naukowych, czyli opracowanych przez idiotów (tak Pan twierdzi), czy też na doświadczeniu własnym, dotyczącym „pojemności cieplnej gruntu”.
Wynik może być ciekawy, bo Pana doświadczenia i praktyka wykazały, że w gruncie ciepło „rozchodzi się” 4 razy szybciej niż w powietrzu icon_eek.gif .


Może Pan to łatwo sprawdzić. termos z wrzątkiem zakopać i nie zakopywać, pilnując identycznego delta T

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Może Pan to łatwo sprawdzić. termos z wrzątkiem zakopać i nie zakopywać, pilnując identycznego delta TI właśnie w tym stwierdzeniu jest dowód na „fachowość” tych doświadczeń i wniosków z nich wypływających.
A ponoć jest Pan wyrocznią z fizyki.
Wystarczy przeliczyć i wychodzi, że machnął się Pan o kilkadziesiąt „razy”.

Ps. Doświadczalne „stwierdzenie” że 4 razy, z tego co pamiętam, opierało się na „kulkach” a nie termosie – ale nie zmienia to w zasadzie nic.


No i najważniejsze – pomijając powyższe nie padła odpowiedź ILE ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

I właśnie w tym stwierdzeniu jest dowód na „fachowość” tych doświadczeń i wniosków z nich wypływających.
A ponoć jest Pan wyrocznią z fizyki.
Wystarczy przeliczyć i wychodzi, że machnął się Pan o kilkadziesiąt „razy”.

Ps. Doświadczalne „stwierdzenie” że 4 razy, z tego co pamiętam, opierało się na „kulkach” a nie termosie – ale nie zmienia to w zasadzie nic.


No i najważniejsze – pomijając powyższe nie padła odpowiedź ILE ?


Nie więrzę by Pan coś zrozumiał, mało tego wiem, że nawet Pan nie chce zrozumieć dlatego użyję filtra.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bardzo rzeczowa odpowiedź
bardzo mondrego, mającego wieeele do powiedzenia
zupełnie jak:
Brak obrazka
podobieństwo do bohatera ze Szreka przypadkowe
tu raczej chodzi o postrzeganie tego zwierzęcia i przypisywane mu IQ

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie więrzę by Pan coś zrozumiał, mało tego wiem, że nawet Pan nie chce zrozumieć dlatego użyję filtra.


A możesz pan ten filtr ustawić na siebie ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Może Pan to łatwo sprawdzić. termos z wrzątkiem zakopać i nie zakopywać, pilnując identycznego delta TA co z wilgotnością,temp. otoczenia itd. ? ,ale proste są te pomiary ci naukowcy to chyba się nudzą ,wystarczą 2 termosy i może jeszcze kanapki a jaka wiedza płynie szerokim strumieniem.

Proszę to zrobić jeszcze zimą przy -15 st 1 termos niezakopany a drugi zakopany na głębokości 1m .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Czy Pan wie ile kWh potrzeba by podgrzać m3 gruntu o jeden stopień w stosunku do układu i utrzymać w/w stan przez okres grzewczy?
To ILE ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A co z wilgotnością,temp. otoczenia itd. ? ,ale proste są te pomiary ci naukowcy to chyba się nudzą ,wystarczą 2 termosy i może jeszcze kanapki a jaka wiedza płynie szerokim strumieniem.


Bo są sprawy proste, które się komplikuje by brać kasę za straszne obliczenia...
http://www.youtube.com/watch?v=SeZASHaOgCo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zainteresowany tematem, po przeczytaniu tego wątku, zacząłem się w końcu zastanawiać czy słusznie ociepliłem ściany piwnicy z zewnątrz dodając do tego dodatkowy pas styropianu 50cm wgłąb ziemi w strefie przemarzania (podpatrzyłem gdzieś w niemieckich opisach).

a0688d215d619590gen.jpg

 

Czyli teraz już nie wiem czy ciepło będzie mi uciekać do gruntu szukając najniższej temperatury w miejscu nieciągłości izolacji? Ławy znajduja sie 180 cm poniżej gruntu.

I teraz przymierzam się do ocieplenia samych ław fundamentowych ale głównie w celu spływu wody po xps w ziemię (fasetkę zrobiłem na styku ściana-ława a xps ją całkowicie przykrył wiec teraz woda opadowa podchodzi mi dołem pod XPS)

Ponadto nurtuje mnie to co przeczytałem na jakims forum odnośnie zejścia zewnętrznego. Jest to miejsce nie zasypane ziemią, co za tym idzie narażone na niską temperaturę zwłaszcza na styku z ławą. Czy w takim razie ocieplać mam posadzkę zejścia w ciągłości z izolacją na ścianie?

 

U mnie wygląda to tak:

88db2cb96f9c162agen.jpg

Jak zaznaczyłem, będą schody, jeszcze nie wiem czy z kostki pod którą będzie zasypane gruzem, czy drewniane. Czyli teoretycznie będzie to miejsce lepiej izolowane. Ale pozostała część ścian będzie narażona na zimno. Posadzkę zejścia muszę i tak czymś zasypac/zalać/wykostkować bo mam kratkę ściekową w murku więc trzeba ją ukryć. Czy jeśli miałbym dawać styropian to na całą płytę czy tylko w jakims pasku od ściany?

Dodatkowo u mnie dochodzi kwestią różnorodności gruntu na którym znajduje się płyta. Koparka wykopała głębiej przy drzwiach przez co musiałem zasypać i ubić podsypką, a pozostała częsć znajduje się na glinie, bez żadnej folii. Płyta zbrojona 12x12cm kratownicą z 12mm. Czy skoro pod połową płyty jest glina to czy może mi to zimą wysadzić jako część odkryta?

aa578df5676c1e05gen.jpg

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To błąd już na etapie wznoszenia, pełno mostków.

To zejście zewnętrzne powinieneś potraktować jako oddzielną budowlę, bez izolacji cieplnej, tylko izolacja przeciwwilgociowa, a tę ścianę przyziemia odsłoniętą obłożyć styropianem w pionie co najmniej o grubości takiej, jaką dasz na ścianach zewnętrznych, czyli 15-30 cm grafit.

Na ławie budynku podpiwniczonego powinna być położona najpierw przekładka termiczna dopiero wznoszone ściany, izolacja cieplna ścian przyziemia powinna być przyklejona od zewnątrz do ław, czyli zasłaniając przekładkę termiczną.

Wewnątrz izolacja cieplna posadzki na gruncie powinna stykać się z przekładką termiczną.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

O przekładce termicznej dowiedziałem się już po postawieniu ścian piwnicy, nie mniej jednak takie pustaki termiczne są bardzo drogie i w moim przypadku wyliczyłem ich koszt na 2200 zł w przypadku 6cm Thermoblocka i 3900 zł za 12 Isomur. Czy przelozy się to na oszczędność w stracie ciepła? Może za kilkadziesiąt lat. 

Mury zejścia w kształci C są wysarowane masą Kmb, nie mam zamiar ich ocieplać, może tylko kubełek położę jak będę miał czas. A ścianę piwnicy przy zejściu oczywiście ociepleń całą tylko mi XPS brało i będzie to 15cm. Ale czy nie uważasz że posadzkę zejścia też powinno się nieco ocieplić? Chociażby dla samej ochrony płyty zejścia przed wysadzeniem gliny. A czy obłożenie ław styropianem 5cm zmniejszy trochę mostki przy gruncie? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli o przekładce termicznej dowiedziałeś się dopiero po postawieniu ścian, to nie powinieneś budować domu, teraz to już jest pozamiatane.

Nie da się już tego skutecznie ocieplić, jeżeli coś tam chcesz okładać styropianem to chyba dla własnego samopoczucia a okładanie ławy to reanimacja trupa.

Posadzka  powinna być na odpowiedniej grubości podsypce, a fundamenty tej budowli poniżej strefy przemarzania jak każdy element zewnętrzny schody, tarasy itd.  

Odkuj posadzkę i za slupami od fundamentu budynku i tam na fundamencie możesz dać pionowo izolację, oddzielając budynek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, animus napisał:

Posadzka  powinna być na odpowiedniej grubości podsypce

O jakiej posadzce piszesz? Zejścia zewnętrznego czy budynku? Jest na glinie gdyż z tego co się dowiedziałem na forum jeśli mamy stabilny grunt jak zwarta glina to bez sensu jest dawać podsypke, ewentualne chudziak. Podsypke mam pod ławami domu ale że była to jakaś dziwna nie zagęszczająca się podsypka to kierbud kazał wylać jeszczę chudziak. Tylko że teraz w ten sposób najprawdopodobniej zrobiłem sobie miejsce migracji wody pod piwnice. Gdyby ławy były na glinie to woda by nie dostała się. 

 

Fundamenty budowli poniżej strefy przemarzania? O których piszesz, zejście zewnętrzne? Jak zasypie dookoła zejście ziemią to będą poniżej strefy czyli na 180cm. Na razie czeka wszystko na drenaż. 

Nie wiem gdzie każesz radzić odkuwać. Słupy zejścia zewnętrznego są w dylatacji czyli dolewane do XPS z izolacja z pianki XPS. Po co miałbym tu odkuwać? 

Możecie mi powiedzieć ilu ludzi budujących piwnice obecnie daje przekładki termiczne? 

 

Przeczytałem jeszcze raz waszą krytyczną dyskusje z T. B odnośnie ucieczki ciepła przez fundament a teraz mam wrażenie że T. B. jednak miał rację? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Możecie mi powiedzieć ilu ludzi budujących piwnice obecnie daje przekładki termiczne?

Większość domów budowanych w Polsce buduje się nadal z tymi samymi błędami co za komuny, po wybudowaniu trzeba kupować do takiego domu kocioł na węgiel. :icon_cool:  

 

https://forum.budujemydom.pl/topic/13526-dom-pasywny-kopuła-autorus/page/13/

63.jpg&key=342facb2f12978ecd64cc99aa8363

Cytat

Jak zasypie dookoła zejście ziemią to będą poniżej strefy czyli na 180cm. Na razie czeka wszystko na drenaż. 

Zejście zewnętrzne zostaje, od strony schodów, to budowla nadal otwarta tego nie zasypiesz .

Fundamenty pewnie za płytko, budynku i ścian oporowych, posadzka bezpośrednio na glinie tragedia.  

Cytat

Nie wiem gdzie każesz radzić odkuwać. Słupy zejścia zewnętrznego są w dylatacji czyli dolewane do XPS z izolacja z pianki XPS. Po co miałbym tu odkuwać? 

 

Ratując to, co zepsute to tu powinna być izolacja ze styropianu przez cały fundament budynku na szerokości od strony tych schodów i w głąb do metra, czyli strefy przemarzania.

Wq8WMqj.png

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ale ja nie buduję domu pasywnego bo mnie na to nie stać, gdybym tego chciał to pewnie wcześniej bym się zainteresował bloczkami Thermo. Tak na prawdę gdybym miał usuwać wszystkie mostki i stosować najlepsze termicznie materiały gdzie to tylko możliwe to wydałbym tyle kasy że zaczęło by mi się to zwracać pewnie dopiero na emeryturze. Będę się starał o ogrzewanie gazowe z sieci.

 

Płyta fundamentowa zejścia ma 20 cm grubości a na obrzeżach jest głębsza ława 35x35 czy chyba nawet 40 cm bo tak mi doradził kolega pracujący w Niemczech żeby zrobić głębsze ławy płyty w ochronie przed mrozem.

Co da odizolowanie jak pokazałeś płyty zejścia metr w ziemi skoro i tak nie mam pierwszej warstwy bloczka thermo? Negujesz ocieplanie fundamentu a teraz proponujesz styropian na styku płyta-fundament. Czy podobnego efektu nie uzyskam kładąc pionowo płyty XPS na całą płytę zejścia i łącząc w ciągłości ze styropianem elewacji oraz ze styropianem posadzkowym w piwnicy? Jedynymi mostkami wtedy został by tylko styk słupów żelbetowych z ławą piwnicy.

Czemu negujesz wylewanie betonu na zwartą glinę? Przecież ona ma bardzo dobrą nośność. Chyba że masz na myśli niską izolacyjność płyty i możliwość wysadzenia w mróz stąd też, chcąc niechcąc (bo koparka wykopała głębiej przy zejściu), dałem podsypkę na połowę płyty w miejscu otwartym na warunki atmosferyczne przy drzwiach. Natomiast tam gdzie będą schody, płyta leży na glinie, gdyż schody, które najpewniej będą wykonane z kostki brukowej będą same izolatorem w tym miejscu. O tym pomyślałem wcześniej. Ale póki nie ma schodów muszę to miejsce jakoś odizolować, zasypać czy położyć styropian w obawie przed wysadzeniem mrozowym.

Napisałeś kiedyś "A przecież wystarczy przykleić 5 cm izolacji cieplnej do ścian przyziemia żeby wygładzić krzywą dobowych wahań temperatury tego obszaru."

Przez ścianę przyziemia rozumiesz ścianę fundamentową w gruncie?

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Napisałeś kiedyś "A przecież wystarczy przykleić 5 cm izolacji cieplnej do ścian przyziemia 

Ściany przyziemia bez piwnicy są przedłużeniem ław, na tym opiera się budynek.

Ty masz inną sytuację, są piwnice, dlatego potrzebna jest przekładka termiczna, piwnice masz zbudowane z bloczka betonowego, a to jest dobry przewodnik taki jak ta płyta.

Przekładka termiczna to nie jest wielki wydatek, zresztą z czasem się spłaci, a włożenie jej do budynku remontowanego to poważny wydatek.

Cytat

 Negujesz ocieplanie fundamentu

Szkoda pieniędzy tam płyta jest głęboko obsypana ziemią. 

 

Cytat

Co da odizolowanie jak pokazałeś płyty zejścia metr w ziemi skoro i tak nie mam pierwszej warstwy bloczka thermo? Negujesz ocieplanie fundamentu a teraz proponujesz styropian na styku płyta-fundament. 

Tu chodzi o jedną ścianę stykającą się ze schodami, o miejsce odsłonięte, tego nie zasypiesz ziemią, bo masz schody.

To ma być przegroda ze styropianu przed mostkiem na głębokość 1 m w pionie przed wysadzaniem płyty fundamentowej.

Cytat

Czemu negujesz wylewanie betonu na zwartą glinę? Przecież ona ma bardzo dobrą nośność.

Chodzi o przemarzanie, bez podsypki i posadowienia na odpowiedniej głębokości, zimą te elementy będą podnoszone do góry, w niektórych miejscach mniej w innych więcej a beton to nie guma więc powstaną pęknięcia posadzki schodów czy ściany fundamentowej.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No dobrze rozumiem jak to działa na przykładzie mostków w balkonie gdzie stosuje się łączniki termo, ale nie rozumiem czemu w piwnicy, gdzie mam 180cm ziemi zasypanej, potrzebne są wkładki termo, a w domu parterowym wystarczy ocieplić ścianę przyziemia 5 cm warstwą styro na 1m wgłąb. Równie dobrze mógłbym ocieplając te moje fundamenty wpuścić styro poniżej ław?? Przecież chyba u mnie na tych 180cm wgłąb ziemi przy ławach będzie cieplej niż w ławach parterowych które znajdują się 1m pod ziemią.

 

Odnośnie płyty - ten styropian co pokazałeś na styku to ma usunąć mostek termiczny czy uchronić przed wysadzeniem płyty na glinie?

Uważam że w moim przypadku ocieplanie ławy na styku z płytą na 1m wgłąb było by dość karkołomne ponieważ ławy piwnicy stoją na 8cm chudziaku, który z kolei wylany jest na 12-15 cm podsypce zagęszczającej (która tak na prawdę się nie zagęściła stąd dodatkowo chudziak. W żwirowni prosiłem o pospółkę, dostałem coś a'la wstępnie płukany żwir. Majstry wysypali, kierownik zbeształ i wylaliśmy chudziak)

W momencie jakbym rozkopywał miejsce przy ławach obsypała by mi się moja podsypka przez co groziło by to wywaleniem owej podsypki spod ław a tego bym nie chciał. Do tego jeszcze kopać dodatkowo 80 cm w twardej glinie? Bez szans. Tylko w teorii to ładnie wygląda. Zastosowałem jedynie papę jako dylatacja i izolacja przeciwilgociowa. A moja podsypka pod ławami wygląda tak:

38dc94bc8b195a3agen.jpg

 

b301f5170d002283gen.jpg

 

Przypominam że płyta nie jest ostateczną warstwą i mam jeszcze w planach zasypać ją 14 cm "czymś". Nie wiem czy dać styro XPS, czy keramzyt i wylewka. Więc od góry będzie jakoś chroniona, a przecież jeśli połączę w ciągłości (jak niżej) z izolacją termiczną na ścianach oraz ze styro na posadzce piwnicy to co ma się stać z płytą?

 

f77bc86e6f5ae3edgen.jpg

 

Boki płyty z kolei będą zasypane 180cm ziemią. Jedyny mostek jaki tu wystąpi to wewnętrzny styk muru oporowego z płytą. Ale jeśli chodzi o mostek przy ławie to nie wydaje mi się że on wystąpi. Posadzka na ławie ma 120 cm szerokości i tyle będzie ocieplenia na niej.

 

 

Pod płytą u mnie wyglądało tak.

12bed0916f8586aegen.jpg

 

 

Płyta leży na dość różnorodnym gruncie. Wykop pod płytę był wykopany znacznie później przez co na styku płyty z ławą jest widoczny pas tej nieszczęsnej podsypki dla ław piwnicy. Obawiałem się że będzie to miejsce dla migracji wody, więc w miejscach słupów wybrałem do żywej gliny i zalałem chudziaka pod słupy. Na obrzeżach płyty są głębsze ławy zbrojone belkami, też na żywej glinie żeby nie wpuścić wody pod płytę i piwnicę. W miejscu gdzie koparka wybrała głębiej czyli przy drzwiach, zrobiłem murek z chudziaka dla zasypki zagęszczającej żeby mi nie wysypała się w ławy płyty podczas zalewania.

 

176d842476d827f9gen.jpg

 

Więc jak widać płyta nie leży na czystej glinie a w miejscu odsłoniętym mam ubitą podsypkę. Miejsce na żywej glinie będzie osłonięte zasypką pod schody (ale to w kolejnym roku)

Co mogę obecnie zrobić z ochroną płyty? Wydaje mi się że dokończyć izolację na ścianie i na zimę rzucić te płaty xps na płytę i docisnąć bloczkami a boki zasypać ziemią.

2 godziny temu, animus napisał:

Przekładka termiczna to nie jest wielki wydatek, zresztą z czasem się spłaci, a włożenie jej do budynku remontowanego to poważny wydatek.

 

Z tego co widzę bloczek termo kosztuje ponad 40 zł a ja potrzebowałbym bloczków za 3800 zł, no to jest spory wydatek (w stosunku do kosztów domu może nie tak duży) ale czy odzyskam z tego ciepła za tyle pieniędzy i w przeciągu ilu lat?

 

2 godziny temu, animus napisał:

Chodzi o przemarzanie, bez podsypki i posadowienia na odpowiedniej głębokości, zimą te elementy będą podnoszone do góry, w niektórych miejscach mniej w innych więcej a beton to nie guma więc powstaną pęknięcia posadzki schodów czy ściany fundamentowej.

Beton to nie guma, ale zbrojenie ma chyba w jakimś stopniu temu zapobiec. Płyta zbrojona kratownicą 12x12 cm z 12mm, na obrzeżach płyty wieńce z belkami o strzemionach 25x25cm.

 

Jak jesteśmy przy temacie izolacji i dylatacji to przy okazji zapytam. Działam obecnie przy połączeniu garaż, który również będzie oddylatowany gdyż kierbud zapomniał że garaż nie jest podpiwniczony i nie zrobiono ław schodkowych na początku wiec trzeba zrobić to w dylatacji. Wygląda to tak, ławy miały by być na takiej wysokości (ok 60 cm powyżej ław piwnicy):

3612fef9f2bcf255gen.jpg

 

af827dad70fb4d04gen.jpg

 

 

 

Czekam na wizytę kierownika, który zaproponuje rozwiązanie, ja skłaniam się ku temu by najprościej zejść słupami w dół do ław piwnicy, (a właściwie do samej gliny), w dylatacji oczywiściwe, jak poniżej:

 

4129f6b8a7fa59c3gen.jpg

 

Odcięło by to drogę wody pod garaż, gdyż pierwotna wersja kierownika mówiła o dawaniu rur pod ławami garażu, ale ja obawiam się o ich uszkodzenie. Kierownik mówił coś o ławach schodkowych w dylatacji, ale mnie wiem czy to nie za niska różnica poziomu, poza tym znowu kopanie w glinie, stawianie murka. A wylewając ławy razem ze słupem mógłbym przystąpić od razu do drenażu. Czy ewentualne miejsce styku ław też należy ocieplić, czy na tej głębokości nie ma potrzeby? Ławy garażu będą ponad 1m pod ziemią (spód ławy) - czyli 1 m gliny i humus. Daje jakieś 130 cm.

 

 

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

No dobrze rozumiem jak to działa na przykładzie mostków w balkonie gdzie stosuje się łączniki termo, ale nie rozumiem czemu w piwnicy, gdzie mam 180cm ziemi zasypanej, potrzebne są wkładki termo, a w domu parterowym wystarczy ocieplić ścianę przyziemia 5 cm warstwą styro na 1m wgłąb. Równie dobrze mógłbym ocieplając te moje fundamenty wpuścić styro poniżej ław?? Przecież chyba u mnie na tych 180cm wgłąb ziemi przy ławach będzie cieplej niż w ławach parterowych które znajdują się 1m pod ziemią.

 

Piwnicę  użytkujesz  ogrzewasz a przyziemia nie, zresztą przyziemie się ociepla z obu stron wykopu na 1m.  

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 8.12.2019 o 21:38, dedert napisał:

 

 

Przypominam że płyta nie jest ostateczną warstwą i mam jeszcze w planach zasypać ją 14 cm "czymś". Nie wiem czy dać styro XPS, czy keramzyt i wylewka. Więc od góry będzie jakoś chroniona, a przecież jeśli połączę w ciągłości (jak niżej) z izolacją termiczną na ścianach oraz ze styro na posadzce piwnicy to co ma się stać z płytą?

 

f77bc86e6f5ae3edgen.jpg

 

Boki płyty z kolei będą zasypane 180cm ziemią. Jedyny mostek jaki tu wystąpi to wewnętrzny styk muru oporowego z płytą. Ale jeśli chodzi o mostek przy ławie to nie wydaje mi się że on wystąpi. Posadzka na ławie ma 120 cm szerokości i tyle będzie ocieplenia na niej.

To też jest jakieś wyjście z sytuacji na posadzce pod schodami trzeba położyć styropian parkingowy i połączyć  z izolacją termiczną ściany.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
17 godzin temu, animus napisał:

To też jest jakieś wyjście z sytuacji na posadzce pod schodami trzeba położyć styropian parkingowy i połączyć  z izolacją termiczną ściany.

No dobrze a czy połączenie ławy garażu z piwnicą wymaga ocieplenia? Tu jest wszystko pod ziemią więc myślę że nie. 

Czy przedstawiony sposób dylatacji budynku w formie tych słupów jest poprawny? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dnia 11.12.2019 o 11:32, animus napisał:

 

Piwnicę  użytkujesz  ogrzewasz a przyziemia nie, zresztą przyziemie się ociepla z obu stron wykopu na 1m.  

Stąd tez nurtuje mnie pytanie. Bo budując piwnice oczekiwałem również że będzie to chłodne miejsce latem. Czy ocieplając we właściwy sposób z użyciem termobloczkow, unikając wszelkich mostków w kontakcie z gruntem uzyskam chłodną piwnice czy miejsce o podobnym mikroklimacie jak parter? Oraz czy chcąc uniknąć utraty ciepła z kotłowni która znajduje się w piwnicy (w przypadku gdybym jednak nie chciał ogrzewać wszystkich pomieszczeń bądź w ogóle grzewać piwnicy) musiałbym ocieplić całe pomieszczenie kotłowni od wewnątrz? 

 

W kwestii izolacji czy w tym miejscu w przejściu wystarczy xps na posadzkę czy tu się też daje termobloczka? 

70468f56e274c685gen.jpg

 

Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

 • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

 • Najnowsze posty

  • Ciekawe jakie będzie rozwiązanie problemu ?
  • Właśnie dziwne, bo skoro chcą tam parku, to po co "turystyka"? Wystarczyłby sam "wypoczynek". Ciekawe co jest dookoła, trzeba by znać trochę więcej dookoła, jak ma się ta działka wobec otoczenia.
  • No to zależy od sterownika - nie wiem czy na twoim można. Ja mam sterownik pokojowy nie dietricha, tylko taki dość prosty polski. Ale jeśli masz fabryczny, powinien mieć więcej możliwości. Stale mowięo sterowniku w pokoju, nie na piecu!
  • Można jeszcze politurę nałożyć dla większej pewności   Mooooooooże maszynowo, kiedy sztachety mamy jeszcze luzem, mooooże. Ale na gotowym już ogrodzeniu, przy jego odnawianiu i konserwowaniu - robienie tego wszystkiego.....czarno widzę.
  • To niestety taktyka renotechu, wpisy na forach jako "niezadowolony klient" lub propaganda bez pokrycia w faktach... ... No i ich kosmiczna, rodem z NASA lub DARPA a co najważniejsze "nowoczesna" z 1986 roku haha! metoda renowacji wanien. Tak się składa, że posiadam największe doświadczenie i wiedzę na temat Pouring Metchod w Polsce i poprawiam wanny po renotechu. Ściągam powłoki ths przed nałożeniem Ekopel 2k.    Teraz może trochę faktów:   1. "Dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy sklejającej powłokę z podłożem, jej doskonałej współpracy termicznej z wanną oraz hydrofobowości, powłoka THS doskonale zespala się z wanną - znacznie lepiej, niż konkurencyjne powłoki."   Tak doskonale zespala się z wanną powłoka ths: Jak widać na zdjęciu w technologii ths jest więcej szpachli niż powłoki.    Gwarancja oczywiście nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych co jest zrozumiałe ale zapytajcie renotech ile kosztuje u nich naprawa 1cm2 odprysku na wannie bo również i taką usługę oferują...  VID_20200125_012507.mp4       Grubość powłoki ths na dnie wanny to 0,1 - 0,2mm   Grubość powłoki polimerowej Ekopel 2k Pouring Metchod na dnie wanny to 3-5mm. Jest nawet 30sto krotnie grubsza.   Oto test wytrzymałości naszej powłoki przeprowadzony w USA:   I kolejny test:   2. "Polega na wylewaniu emalii na górne partie wanny i jej ociekaniu grawitacyjnym, wspomaganym rozprowadzaniem materiału za pomocą gumowych szpachelek, co praktycznie uniemożliwia precyzyjne nakładanie. Wykonawcy wspominają o samopoziomowaniu się emalii, ale - jak wynika z nazwy - działa to tylko na poziomach, czyli dnie wanny. Problem pojawia się przy dnie profilowanym i ścianach wanny. "   Tak precyzyjnie może być nałożona powłoka Ekopel 2k przez profesjonalistę - przykład moich prac:   3. Cena usługi jest praktycznie na tym samym poziomie. W renotechu płacisz za 8 godzin pracy, na jak-nowa.pl za 3 godziny pracy + nawet 30sto krotnie  grubszą powłokę certyfikowaną przez renomowany Niemiecki instytut badawczy isega - norma DIN EN 71-3. Nie martwisz się o upadek szamponu czy słuchawki prysznicowej a nawet młotka na dno wanny.   4. Ekopel 2k jest bezrozpuszczalnikowy, praktycznie bezwonny, zawiera blisko 100% substancji stałych. Dzięki temu, wszystko co nałożymy na Twoją wannę, zostaje po utwardzeniu, to produkt very high solid. Nie znam dokładnej procentowej ilości rozpuszczalników i lzo (lotnych związków organicznych) w powłoce ths ale sądząc po tym, że muszą stosować specjalne wyciągi(niczym lakiernie samochodowe), by nie potruć domowników, produkt do zbyt ekologicznych nie należy.   5. No ale renotech daje "fugę silikonową w cenie usługi"   No, także ten, no ...   I jeszcze ostrzeżenie przed wykonawcami oferującymi usługi Rosyjskimi podróbkami emalii Ekopel 2k(oczywiście mówią, że pracują na Amerykańskich produktach i różne takie), jest troszkę taniej, niby też 5 lat gwarancji ale gdy po kilku miesiącach wanna wygląda tak:   Kontakt w wykonawcą się urywa a gwarancja okazuje się tylko kawałkiem nic nie znaczącego papieru.   Pozdrawiam Krzysztof Małolepszy jak-nowa.pl
 • Popularne tematy

×
×
 • Utwórz nowe...