Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
Kasiulka

Natura 2000

Recommended Posts

Witam serdecznie kupilam działkę rolna i co się okazało leży ona na terenach obszaru Natura 2000 czy jest jakas mozliwość obejścia tego by modz postawic domek???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam serdecznie kupilam działkę rolna i co się okazało leży ona na terenach obszaru Natura 2000 czy jest jakas mozliwość obejścia tego by modz postawic domek???
Z tym pytaniem to najlepiej udać się do gminy ... .

A w okolicy są jakieś zabudowania ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W sumie nie bardzo istotny jest fakt, że działka zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000.
Ważne jest, co na tym terenie (tam gdzie jest działka) wolno, a czego nie wolno.
Znajdź opis (nawet w necie) – tam jest odpowiedź.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam serdecznie kupilam działkę rolna i co się okazało leży ona na terenach obszaru Natura 2000 czy jest jakas mozliwość obejścia tego by modz postawic domek???
Udaj się do Gminy. U nas nie ma problemu z uzyskaniem pozwolenia tylko trzeba w pozwoleniu na budowę napisać że teren leży na terenie natura 2000.

W przypadku innych budowli przemysłowych itp to już jest wiele uzgodnień. Myślę że jak udasz się do Gminy swojej nie będziesz miała problemów z załatwieniem pozwolenia na budowę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Udaj się do Gminy. U nas nie ma problemu z uzyskaniem pozwolenia tylko trzeba w pozwoleniu na budowę napisać że teren leży na terenie natura 2000.

W przypadku innych budowli przemysłowych itp to już jest wiele uzgodnień. Myślę że jak udasz się do Gminy swojej nie będziesz miała problemów z załatwieniem pozwolenia na budowę.Dziękuję bardzo za odpowiedź. Złożyłam w urzędzie gmini wniosek o warunki zabudowy i dostałam od burmistrza gminy taką odpowiedź.

Postanowienie
Na podstawię art.96 ust. 3 ustawy z dnia pazdziernika 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr l99 paz. IŻ27), w sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie domu jednorodzinnrgo we wsi Lutornek na działkachnr 71i72
po,stanawiam
nałoŻyć na wnioskodawcę Panią Katarąmę obowiązek przedłozenia Regionalnernu
Dyrekiorowi ochrony Środowiska w Poznaniu:
- wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- kayy informacyjnej przedsięwzięcia;
poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy evidencyjnej obejmującej
przewidywany, teren, na kórym będzie realizowane przedsięwzięcic oraz obejmującej
obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- infomacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla działki na której jest
planowane przedsięwzięcie:
uznając, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary
Natura 2000.
Uzasadnienie
Burmistrz Gminy Sięraków po Zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, rozwazył wpływ inwestycji na obszar Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizcwane jest w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 PLB300015 ,fuszeza Notecka''' Natura 2000 ,.ostoja MiędzychodzkoSięrakorvska
oraz Sięrekowskiego Parku Krejobrazov''egc na łbszarcę przyłegają*'r,łn dc Jeziara
Lutcmskiego, gdzie występują liczne gatunki płazów i gadów.
Zgodnie Z opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sieraków teren ten przeznaczony jest pod uzytki rolne i grunty rolne.
Z uwagi na lokalizacię przedsięwzięcia, na terenie działek 71 i 72 wsi Lutomęk znajdujących się
poza terenem ścisłej zabudowy wsi, budowa domku jednrodzinnego we wskazanym obszarze zagraża
integralności obszarów rolnych
Jednym z obostrzeń wymienionych w rozporządzeniu Wojewody Poznańskiego nr 6/91 z dnia 12
sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia Sięrakorwskiego Parku Krajobrazowego jest zakaz wznoszenia
obiektów powodujących ujemne oddziaływanie na środowisko i krajobraz. Ponadto wśród
najrvażniejszych zagrożeń dla obszarów Natura 2000 wysiępują m.in zmiany sposobu
zagospodarowania dotychczasowego użytkowania rolnego.
Z analizy wynika, iz wnioskująca powołuje się na istniejącą zabudowę dzialęk nr 33,36 i 69.
Należy podkreślić, iz zagospodarowanie na działkach nr 33 i 35 a także 34 na charaktęr siedliskowy
gdzie bezpośrednia zabudowa jest w znacznym oddaleniu od działek 71 i 72 (zpołożeniem wjazdu i
wyjazdu z posesji od strony drogi powiatowej.
Nalezy rÓwniez zauważyć, że dziłka nr 33 i 34 od strony wnioskowanych działek posiadają
funkcję rolną bez prawa zabudowy. Budynek zlokalizowany na aziace nr 69 jest budynkiem
gospodarczym(stodoła), słuzącym do obsfugi gospodarstwa rolnego o zupełnie odmiennym sposobie
wykorzystania niż dom jednorodzinny , co wiąże się z innączęstotliwością przebywania ludzi na
jej terenie.
W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja stanowi isiotne zagrozenie dla chronionego
krajobrazv, chronionych obszarów siedliskowych Natura 2000 ,,ostoja Międzyghodzko-Sięrakowska''
oraz d|a ostoi ptasiej. jaką jest obszar Natura 2000 - ,,Pusz'cza.Notecka''. Stąd tez postanowiono jak w.
sentencji.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuję na nie zażalenie.

Dostałam takie pismo i niewiem co teraz bo działka leży przy drodze gminnej co prawa piszczystej ale jest to droga gminna ponadto chcialabym tam wybudowac domek ale taki do ktorego przyjezdzac bede co weekend a niemieszkac tam caly czas. Wiem że muszę zlozyc papiery do Dyrektora Ochrony Srodowiska ale zastanawiam się czy mam pisac jakieś pismo przewodnie wyjasniające, ponadto jest tam park krajobrazowy przez ktory przebiega droga gminna ta sama ktora jest obok moich dzialek i wyobrazcie sobie ze jak wjezdza sie do lasu po drugiej stronie tej drogi jest dziura jak by baba pieprznela powycinane sa drzewa ktore nastepnie sa sprzedawane i jaka tu sprawiedliwosc, a ta wycinka drzew nie zagraza srodowisku? Nie wiem właśnie czy powinnam w piśmie przewodnim opisac to co tam sie dzieje? Moze ktoś wie i zna się na tym?? Prosze o pomoc. W zalączniku dodaje mapke miejscowosci z zaznaczonymi moimi dzialkami

DSC01446.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Złożyłam w urzędzie gmini wniosek o warunki zabudowy i dostałam od burmistrza gminy taką odpowiedź.

Postanowienie
Na podstawię art.96 ust. 3 ustawy z dnia pazdziernika 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr l99 paz. IŻ27), w sprawie ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji
polegającej na budowie domu jednorodzinnrgo we wsi Lutornek na działkachnr 71i72
po,stanawiam
nałoŻyć na wnioskodawcę Panią Katarąmę obowiązek przedłozenia Regionalnernu
Dyrekiorowi ochrony Środowiska w Poznaniu:
- wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- kayy informacyjnej przedsięwzięcia;
poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy evidencyjnej obejmującej
przewidywany, teren, na kórym będzie realizowane przedsięwzięcic oraz obejmującej
obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- infomacji o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla działki na której jest
planowane przedsięwzięcie:
uznając, że objęte wnioskiem przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary
Natura 2000.
Uzasadnienie
Burmistrz Gminy Sięraków po Zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz
wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, w oparciu o art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, rozwazył wpływ inwestycji na obszar Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizcwane jest w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 PLB300015 ,fuszeza Notecka''' Natura 2000 ,.ostoja MiędzychodzkoSięrakorvska
oraz Sięrekowskiego Parku Krejobrazov''egc na łbszarcę przyłegają*'r,łn dc Jeziara
Lutcmskiego, gdzie występują liczne gatunki płazów i gadów.
Zgodnie Z opracowanym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sieraków teren ten przeznaczony jest pod uzytki rolne i grunty rolne.
Z uwagi na lokalizacię przedsięwzięcia, na terenie działek 71 i 72 wsi Lutomęk znajdujących się
poza terenem ścisłej zabudowy wsi, budowa domku jednrodzinnego we wskazanym obszarze zagraża
integralności obszarów rolnych
Jednym z obostrzeń wymienionych w rozporządzeniu Wojewody Poznańskiego nr 6/91 z dnia 12
sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia Sięrakorwskiego Parku Krajobrazowego jest zakaz wznoszenia
obiektów powodujących ujemne oddziaływanie na środowisko i krajobraz. Ponadto wśród
najrvażniejszych zagrożeń dla obszarów Natura 2000 wysiępują m.in zmiany sposobu
zagospodarowania dotychczasowego użytkowania rolnego.
Z analizy wynika, iz wnioskująca powołuje się na istniejącą zabudowę dzialęk nr 33,36 i 69.
Należy podkreślić, iz zagospodarowanie na działkach nr 33 i 35 a także 34 na charaktęr siedliskowy
gdzie bezpośrednia zabudowa jest w znacznym oddaleniu od działek 71 i 72 (zpołożeniem wjazdu i
wyjazdu z posesji od strony drogi powiatowej.
Nalezy rÓwniez zauważyć, że dziłka nr 33 i 34 od strony wnioskowanych działek posiadają
funkcję rolną bez prawa zabudowy. Budynek zlokalizowany na aziace nr 69 jest budynkiem
gospodarczym(stodoła), słuzącym do obsfugi gospodarstwa rolnego o zupełnie odmiennym sposobie
wykorzystania niż dom jednorodzinny , co wiąże się z innączęstotliwością przebywania ludzi na
jej terenie.
W zwiazku z powyzszym planowana inwestycja stanowi isiotne zagrozenie dla chronionego
krajobrazv, chronionych obszarów siedliskowych Natura 2000 ,,ostoja Międzyghodzko-Sięrakowska''
oraz d|a ostoi ptasiej. jaką jest obszar Natura 2000 - ,,Pusz'cza.Notecka''. Stąd tez postanowiono jak w.
sentencji.
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuję na nie zażalenie.

Dostałam takie pismo i niewiem co teraz bo działka leży przy drodze gminnej co prawa piszczystej ale jest to droga gminna ponadto chcialabym tam wybudowac domek ale taki do ktorego przyjezdzac bede co weekend a niemieszkac tam caly czas. Wiem że muszę zlozyc papiery do Dyrektora Ochrony Srodowiska ale zastanawiam się czy mam pisac jakieś pismo przewodnie wyjasniające, ponadto jest tam park krajobrazowy przez ktory przebiega droga gminna ta sama ktora jest obok moich dzialek i wyobrazcie sobie ze jak wjezdza sie do lasu po drugiej stronie tej drogi jest dziura jak by baba pieprznela powycinane sa drzewa ktore nastepnie sa sprzedawane i jaka tu sprawiedliwosc, a ta wycinka drzew nie zagraza srodowisku? Nie wiem właśnie czy powinnam w piśmie przewodnim opisac to co tam sie dzieje? Moze ktoś wie i zna się na tym?? Prosze o pomoc. W zalączniku dodaje mapke miejscowosci z zaznaczonymi moimi dzialkami
W poniedziałek zapytam koleżanek w pracy i powiem co dalej icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Witam i jak udało się coś ustalić/ dowiedzieć??Zupełnie zapomniałem za dużo mam ostatnio na głowie. Dzięki za przypomnienie. Jutro z rana będę co nie co wiedział. Jeszcze raz przepraszam icon_smile.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Zupełnie zapomniałem za dużo mam ostatnio na głowie. Dzięki za przypomnienie. Jutro z rana będę co nie co wiedział. Jeszcze raz przepraszam icon_smile.gif
Nie ma problemu czekam na jakąś podpowiedź icon_smile.gif
Z góry dziękuję.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

ponadto chcialabym tam wybudowac domek ale taki do ktorego przyjezdzac bede co weekend a niemieszkac tam caly czas.Z góry zaznaczam że jest to wypowiedź laika i są to jedynie moje przypuszczenia i luźne dywagacje :

Pytanie czy nie powołać się na to że domek nie będzie zamieszkiwany a jedynie wykorzystywany rekreacyjnie (chyba że taka informacja była przekazana). Skoro nie będzie wykorzystywany stale Można próbować chyba pójść w domek letniskowy/rekreacyjny zamiast całorocznego. Myślę że w takiej sytuacji mogą to widzieć inaczej.

Tutaj kwestia jeszcze jakie ograniczenie będzie miała taka zabudowa w stosunku do zwykłego domku jednorodzinnego.

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie ma problemu czekam na jakąś podpowiedź icon_smile.gif
Z góry dziękuję.
Z tego pisma wynika że Gmina nie wzięła na siebie odpowiedziałności wydania tej decyzjii i wyda ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Musisz złożyć ten wniosek do RDOŚ w twoim województwie u ciebie będzie to Poznań chyba.

Musisz przedłożyć informację z Gminy że nie ma PZP na twoją działkę.


No ciężko będzie ci dostać to pozwolenie na budowę z mojego punktu widzenia ale spróbować warto.

Można jeszcze trzymać się tego że to Domek Letniskowy na weekend itp.

Koleżanki jeszcze się dowiedzą. nasza Gmina nie przystępowała do Natury bo Wójt wiedział czym to pachnie icon_smile.gif

Ale jak coś to napiszę co ustaliły i się dowiedziały

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Z góry zaznaczam że jest to wypowiedź laika i są to jedynie moje przypuszczenia i luźne dywagacje :

Pytanie czy nie powołać się na to że domek nie będzie zamieszkiwany a jedynie wykorzystywany rekreacyjnie (chyba że taka informacja była przekazana). Skoro nie będzie wykorzystywany stale Można próbować chyba pójść w domek letniskowy/rekreacyjny zamiast całorocznego. Myślę że w takiej sytuacji mogą to widzieć inaczej.

Tutaj kwestia jeszcze jakie ograniczenie będzie miała taka zabudowa w stosunku do zwykłego domku jednorodzinnego.

Pozdrawiam
Tutaj sprawa jest taka że na terenach Natura2000 każdy teren dotyczy czegoś naprzykład innego. Ziemie, Krajobraz, Zwirzęta, Rośliny. To wszystko zależy też od tego co w danej Gminie jest zapisane w tym programie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×