Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Zaloguj się, aby obserwować  
uzi29

Garaże blaszane

Recommended Posts

Witam Wszystkich,

Jest pewna sprawa, mam działkę i chciałbym postawić tam kilkanaście garaży.
Chciał bym postawić je blaszane, mogą być takie kupne pojedyncze lub zrobić je samemu, czyli 6 rzędów po 6 garaży.
Nie muszą być wmurowane w ziemię.

Jak można by to załatwić prawnie, czy można zgłosić to jako "wiatę", czy można podpiąć pod coś innego.
Może idzie to załatwić na samym zgłoszeniu.
Jak wiecie, że gdy w urzędzie wspomni sie o budowie garaży to zaczyna sie koszmar, a ja chce tylko postawić kilkanaście blaszaków.

Wielkie dzięki za pomoc.

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Odpowiedź znajdziesz tu: Odwiedź moją stronę

a tam jest napisane:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
........
12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Art. 28.
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.

Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
.....
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później
niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w
zgłoszeniu;
...
22) obiektów małej architektury;
...
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać
na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać
na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego
obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, pkt 5–19 i pkt 21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6
oraz 9–13;
...
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie
szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy
organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku
ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
...
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić
projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego
wymagane uprawnienia budowlane.
...
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek
uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli
ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.

Wynika z tego, że nie masz szans. Musisz uzyskać pozwolenie na budowę.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

×