Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

wentylacja i kocioł kondensacyjny


Recommended Posts

  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Jest konieczna wentylacja. Nie ma określenia jaka.


jest określona dokładnie jaka ma być wentylacja Panie TB,
przy kotłach z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest niezamykany otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 tygodnie temu...
"Warunki techniczne jakim powonny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 170"
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

jednocześnie norma, "Kotłownie gazowe na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1"
mówi, że w kotłowni powinien być niezamykany otwór wywiewny o powierzchni minimum 200 cm2, umieszcznony jak najbliżej stropu,

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pewne doprecyzowanie;
- w pomieszczeniach mieszkalnych, można stosować kotły typu „C”i z ….. - bez względu na rodzaj wentylacji.
- w kotłowniach (odrębnych pomieszczeniach) niestety już wymagana jest wentylacja poprzez:
Cytat

Pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.

Dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z pomieszczeń sąsiednich wyposażonych w wentylację naturalną nawiewną. Wymagane są wtedy otwory w ścianie lub kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne.
Dla gazu cięższego od powietrza wywiew powinien znajdować sie przy podłodze. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Pewne doprecyzowanie;
- w pomieszczeniach mieszkalnych, można stosować kotły typu „C”i z ….. - bez względu na rodzaj wentylacji.
- w kotłowniach (odrębnych pomieszczeniach) niestety już wymagana jest wentylacja poprzez:Dla gazu cięższego od powietrza wywiew powinien znajdować sie przy podłodze.


A skąd to doprecyzowanie?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bajbaga, może nie wprost,
ale to co napisałeś, dokładnie wynika z mojego postu,
bobu62, warunki techniczne mówią tylko o pomieszczeniach mieszkalnych,
kotłownia nie jest pomieszczeniem mieszkalnym,
a warunki jakie ma spełniać określa norma,
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

jest określona dokładnie jaka ma być wentylacja Panie TB,
przy kotłach z zamkniętą komorą spalania potrzebny jest niezamykany otwór wywiewny umieszczony jak najbliżej stropu o powierzchni minimum 200 cm2To wymaganie dla kotłów z otwartą komorą, a więc atmosferycznych
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania wymagana jest wentylacja, ale bez względu na jej rodzaj.
Reguluje to : http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type...2&numer=075 z późniejszymi poprawkami
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie może być to wentylacja mechaniczna. Prawo budowlane stanowi o tym, że w kotłowniach nie może znajdować się wentylacja mechaniczna. Powinna być grawitacyjna.To wymaganie dla kotłów z otwartą komorą, a więc atmosferycznych
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania wymagana jest wentylacja, ale bez względu na jej rodzaj.
Reguluje to : http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type...2&numer=075 z późniejszymi poprawkami
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Od wielu lat obowiązują budowlańców, projektantów oraz wykonawców normy:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 75/02)
2. PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania
3. PN-B – 02431:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. Wymagania.
Które dotyczą szczegółowo jak powinny być projektowane, budowane i użytkowane budynki, a w szczególności pomieszczenia przeznaczone na kotłownie.

Oczywiście można dyskutować jak przepisy się mają do rzeczywistości. Należałoby spojrzeć na temat z punktu prawnego, naukowego, doświadczenia specjalistów oraz zdrowego rozsądku.

Z punktu prawnego trzy wyżej wymienione normy „kłócą” się o rodzaj wentylacji i jej występowanie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania.
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poświęca również kilka zdań kotłom i kotłowniom zasilanym gazem a także ich wentylacji.

I tak w §170.1 czytamy, że – „urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych”.

…3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem astosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z zachowaniem wymagań §175”.

Zaś w normie o kotłowniach na paliwa gazowe możemy znaleźć zapis, że pomieszczenie kotłów powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 30 cm nad podłogą oraz niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni minimum 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.

Tutaj nasuwa się jednoznaczny wniosek, pomijanie wentylacji w kotłowniach z kotłami CO gazowymi z zamkniętą komorą spalania – jako że powietrze do spalania czerpią z zewnątrz jest ewidentnym naruszeniem prawa w świetle cytowanego powyżej przepisu.

Z naukowego punktu widzenia:
Ilość powietrza odprowadzonego z pomieszczenia jest równa ilości powietrza doprowadzonego. W przypadku instalowania w pomieszczeniu gazowego urządzenia grzewczego z otwartą komorą spalania np. kocioł CO, grzejnik wody przepływowej itp. nawiew powinien być powiększony o wielkość strumienia powietrza potrzebną do spalania.

Urządzenie z zamkniętą komorą spalania pobiera powietrze z zewnątrz, tak więc nie potrzebne jest dodatkowe powietrze.

Specjaliści, którzy projektują instalacje ogrzewcze lub pseudo-specjaliści, którzy je po prostu wykonują bez żadnych obliczeń wykonują kratki wentylacyjne w ramach własnej interpretacji przepisów. Kominiarze zaś powiedzieliby, aby wykonać kratki wentylacyjne obowiązkowo i to do tego z materiałów niepalnych, a nie z PCV.

Jako podsumowanie podam pogląd na sprawę z punktu widzenia zdrowego rozsądku.

O ile przepisy są przestrzegane przez wykonawców i projektantów. To niestety pseudo-specjaliści i sami użytkownicy o przepisach nawet nie wiedzą albo nie chcą słyszeć. Rozsądek dyktuje wykonanie wentylacji – zawsze może nastąpić rozszczelnienie instalacji gazowej i niekontrolowany wypływ gazu do pomieszczenia kotłowni.
Kocioł może kiedyś się zepsuć a pomieszczenie szczelnie „opakowane” nie pozwoli uciec zanieczyszczeniom.
Pomieszczenia, w których zainstalowane są kotły, są zazwyczaj małe i bardzo gorące. Brak wentylacji powoduje przegrzewanie się wszystkiego, dużą wilgotność w przypadku np. umiejscowienia pralni w tym samym pomieszczeniu co kotłownia, lub co najgorsze pojawienie się grzyba w narożnikach pomieszczenia.

Częstym problemem jest to, że pomieszczenie które w zamyśle projektanta miało być kotłownią w rzeczywistości przez samych użytkowników stało się kotłownią-suszarnią; kotłownią-spiżarnią; kotłownią- pralnią; kotłownią-pomieszczeniem technicznym; kotłownią-łazienką lub kotłownią-„inne”.

We wszystkich tych przypadkach należałoby spojrzeć do przepisów nie tylko związanych z kotłowniami, ale także spiżarniami, pralniami, pomieszczeniami technicznymi, łazienkami oraz innymi tego typu.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 2 lata temu...
Proszę o podpowiedź, czy ja to dobrze rozumiem.

Jeżeli zamontuję sobie kocioł w pomieszczeniu, które nazwę "pokój" albo "przedsionek", to nie ma żadnych wymagań co do wentylacji, a jeżeli zamontuję go w innym pomieszczeniu, które nazwę kotłownią, to jest wymagana kratka wentylacyjna?

irek
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
  • 1 miesiąc temu...
Bo tak mnie uczy doświadczenie życiowe, niestety. I potem ludzie robią kratki, a jak tylko odbędzie odbiór to są zaślepiane.

Nawet gdyby założyć, ze rura się może rozszczelnić , to przecież taka kratka powinna być montowana przy każdym źródle poboru, np w kuchni, jeśli jest gazowa..
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przepisy wymagają, aby takie pomieszczenie posiadało wentylację, czyli musi mieć wlot i wylot powietrza.
Dozwolony jest każdy rodzaj wentylacji - niezależnie od "napędu, czy też sposobu (wywiewna, nawiewna, zrównoważona).
Jednak przepisy wymagają, aby powietrze usuwane nie "przechodziło" przez pomieszczenia "czyste".

Życzę mniej "rozsterek" przy budowie i wszystkiego co najlepsze teraz i zawsze.
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Przepisy wymagają, aby takie pomieszczenie posiadało wentylację, czyli musi mieć wlot i wylot powietrza.


Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .
Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak wink.gif . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .
Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak wink.gif . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową .
zalamka.jpg ...dalej nie gorzej blink.gif

Fizyka na poziomie podstawówki się kłania ... sorry nie mogłem sie powstrzymać ...

Pozdrawiam świątecznie
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Panowie, to mam jeszcze 2 pytania dla kotła kondensacyjnego:

1) Czy miejsce montażu musi mieć jakąś specjalna kubaturę? 6,5m3
2) Czy w tym samym pomieszczeniu mogę zamontować rekuperator?u mnie kocioł został zamontowany w pomieszczeniu
któremu dużo brakuje do wymaganej kubatury
tak było w projekcie
u mnie odbiór odbył się bez wizyty
ale na wszelki wypadek nie montowałem drzwi do pom gosp
myślę, że reku możesz spokojnie zamontować
ja mam obok turbinę z DGP
w pom gosp mam wyciąg z WM, drzwi są podniesione
aby powietrze bez problemu do niego napływało
gdym teraz się budował to zrezygnowałbym całkiem z gazu na rzecz prądu
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

zalamka.jpg ...dalej nie gorzej blink.gif

Fizyka na poziomie podstawówki się kłania ... sorry nie mogłem sie powstrzymać ...

Pozdrawiam świątecznie


Masz rację , ale ta fizyka kłania się tobie . :tease2: Jak piszesz takie głupoty to pozdrowienia wsadź sobie w 4 litery ty fizyku od siedmiu boleści .

Jestem tylko co po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowej więc wiem jakie są wymagania .
Cytat

Nie mam możliwości aby był wylot a nie było wlotu Z tym, że wlot to może być szpara pod drzwiami.


Jasne że może być szpara pod drzwiami i inne nieszczelności ale nie musi i w wymaganiach tego nie ma . Ja na ten przykład mam idealnie uszczelnione pomieszczenie w którym znajduje się piec kondensat na gaz ziemny .
Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .
Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

u mnie odbiór odbył się bez wizyty


Odbył się bez wizyty bo pełną odpowiedzialność za zgodną z przepisami zabudowę ponosi osoba uprawniona i prowadząca inwestycję a inspektorat może ale nie musi skontrolować prwwidłowość wykonania instalacji w czasie jej wykonywania lub po . Dlatego zgłasza się ją na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Masz rację , ale ta fizyka kłania się tobie . :tease2: Jak piszesz takie głupoty to pozdrowienia wsadź sobie w 4 litery ty fizyku od siedmiu boleści .

Jestem tylko co po wykonaniu i odbiorze instalacji gazowej więc wiem jakie są wymagania .

Jasne że może być szpara pod drzwiami i inne nieszczelności ale nie musi i w wymaganiach tego nie ma . Ja na ten przykład mam idealnie uszczelnione pomieszczenie w którym znajduje się piec kondensat na gaz ziemny .
Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .
Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku .Zwracam honor bowdown.gif- brałem Twoj przykład jako prop/but.(domyślnie gafa.gif)

Gaz ziemny akurat jest lżejszy od powietrza , bo cała reszta propanów ,butanów , ich mieszanek , LPG itd - są sporo cięższe od powietrza - nie uniosą sie pod strop
Dlatego większość podziemnych parkingów nie wpuszcza samochodów z lpg. - wentylacja graw. nie usunie tych gazów w razie wycieku.

...konsekwentnie pozdrawiam świątecznie mikus.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Nie ma żadnych przeciwskazań dla zabudowy rekuperatora w w/w pomieszczeniu , u mnie właśnie tak jest .
Sądzę nawet że dobrze jest odizolować kotłownię od reszty by nie występowało niekontrolowane przeciąganie powietrza z ciągu kominowego w kotłowni , co u mnie występowało np. przy rozpaleniu w kominku .Tym mnie ucieszyłeś icon_smile.gif pozdrawiam icon_smile.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Musi mieć wylot , o wlocie nic nie ma ,prosim pana . Dotyczy kondensata z zamkniętą komorą spalania ale chyba tylko takie są .
Wentylacja nie zawsze musi być przeciągiem , czy jakoś tak wink.gif . Wiem że tak przyjęło się to rozumieć , tymczasem tu chodzi chyba o to żeby w razie rozszczelnienia instalacji gaz jako lżejszy miał możliwość ucieczki z pomieszczenia i nie zalegał pod stropem tworząc niebezpieczną mieszaninę wybuchową .To nie ma wentylacji, a przepisy jasno mówią o wentylacji .
Jak coś ma wylatać, to skądyś musi wlatać - zwłaszcza przy WM.

Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli nie ma mowy o nawiewie więc pewno się zakłada że nawet przy idealnie szczelnej kotłowni wystąpi zjawisko wentylacji jednym i tym samym otworem . Powietrze z zanurzonej we wodzie butelki wyleci a tym samym otworem wpływa woda . Wentylacja jednootworowa , czy jakoś tak . Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła .
Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jeżeli nie ma mowy o nawiewie więc pewno się zakłada że nawet przy idealnie szczelnej kotłowni wystąpi zjawisko wentylacji jednym i tym samym otworem . Powietrze z zanurzonej we wodzie butelki wyleci a tym samym otworem wpływa woda . Wentylacja jednootworowa , czy jakoś tak . Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła .Coooo ? blink.gifTy chyba jednak nie chodziłeś na fizykę icon_cry.gif
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

To jak to jest jak ktoś ma piec w kuchni i ma tam tylko wyciąg okapowy ?


wentylacja musi być jesli masz w domu wentylacje grawitacyjną to w kotłowni też grawitacja ,jak masz mechaniczną to musi być mechaniczna ale tyczy sie to jesdynie kotłów klasy C
inny przepis wyrazie mówi iż w budynku gdzie jest wentylacja mechanicznia niedozolone jest aby była grawitacyjna wiec wszytko jasne
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Tam siłą (w tej zanurzonej butelce) "napędową" jest dyfuzja, która nie jest wentylacją.


Jaka tam dyfuzja . To zwykła siła wyporu czyli różnica ciężaru powoduje ucieczkę powietrza . Dyfuzja to mieszanie i przenikanie cząsteczek .
W każdym razie gaz ziemny z pewnością wyleci przez ten jeden otwór wentylacyjny i nie potrzeba mu do tego przeciągu .
-retrofood- to sprawdzał i niech powie czy w tym momencie musiał zrobić wdech ? . icon_biggrin.gif


Cytat

Coooo ? blink.gif
Ty chyba jednak nie chodziłeś na fizykę icon_cry.gif


Masz rację nie chodziłem na fizykę , bo ja uczyłem się fizyki . Ty zapewne w czasie gdy uczyli fizyki chodziłeś na wagary . icon_razz.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jaka tam dyfuzja . To zwykła siła wyporu czyli różnica ciężaru powoduje ucieczkę powietrza . Dyfuzja to mieszanie i przenikanie cząsteczek .
W każdym razie gaz ziemny z pewnością wyleci przez ten jeden otwór wentylacyjny i nie potrzeba mu do tego przeciągu .
-retrofood- to sprawdzał i niech powie czy w tym momencie musiał zrobić wdech ? . icon_biggrin.gifMasz rację nie chodziłem na fizykę , bo ja uczyłem się fizyki . Ty zapewne w czasie gdy uczyli fizyki chodziłeś na wagary . icon_razz.gif:wallbash: ...gaz wyleci wentylacja jednootworową wacko.gif stworzoną specjalnie i TYLKO do jego wywiewu applause.gificon_mrgreen.gif

A Ty dalej nie Masz wentylacji icon_redface.gif


"Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze."
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

"Wentylacja ? jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają zwierzęta czy ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze."ale jednootworowo też się da icon_lol.gifapplause.gif
mam nadzieje że inne decyzje demo które podjąłeś podczas budowy mniej przemyślałeś...bo widzę że im bardziej nad czymś się głowisz, tym gorsze efekty... Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Ja w każdym razie mam drzwi do kotłowni dobrze uszczelnione bo nie potrzebuję ciągu wstecznego lub niekontrolowanej ucieczki ciepła .to mi wygląda na efekt głebokich przemyśleń, biorąc pod uwagę że nie będzie nawiewu
Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...