Skocz do zawartości

Przyłącze energetyczne - formalności, wniosek itp.


Recommended Posts

Witam Forumowiczów,

Chciałbym zapytać o formalności związane z przyłączem energetycznym. Chciałbym podłączyć prąd do działki budowlanej na któej nie ma jeszcze nic. Wiem, że pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o warunki przyłaczeniowe. ( W moim przypadku do PGE - woj. mazowieckie).

Tu pojawiają się moje pytania. Podobno do wniosku należy dołaczyć mapy i najlepiej jeszcze projekt (Niestety byłem na razie w Punkcie obsługi, gdzie nic nie wiedzieli i odesłali mnie do miasta powiatowego). Czy jest możliwość, aby to wszystko (załatwianie map i projektów) przerzucić na zakład energetyczny? Tak abym tylko musiał zapłacić a oni się wszystkim zajmą. W chwili obecnej na czasie mi nie zależy bo jeszcze wszystko przede mną.

Czy ZE wykonuje przyłacza od A do Z czy raczej wszystko trzeba organizować we własnym zakresie po otrzymaniu warunków?

Z góry dzięki za odpowiedzi.

abrzoza1
Link do komentarza
Wniosek weź z elektrowni. na wniosku masz napisane co do niego nalezy dołączyć, mapke dadzą Ci w geodezj ( chyba 1: 1000 ) . Wcale nie ma tak dużo załatwiania, Musisz określić zapotrzebowanie na kilowaty ,( Ja wzięłam 15 )Czekasz na umowę i warunki, w ciągu 14 dni od podpisania umowy płacisz za te kW ( około 160 zł za kW )To tak w skrócie. U mnie sytuacja wygląda tak , ze mam działkę w szczerym polu i trzeba ciągnąć nową linie . W warunkach przyłączenia mam nakaz dostarczenia pozwolenia na budowe , no i chciał nie chciał musiałam przyspieszyć załatwianie formalności. Zanim złożysz ten wniosek dowiedz sie dokładnie czego będzie wymagała elektrownia , bo może niczego
Link do komentarza
Aaa to rzeczywiście może być problem. Ja jutro podjadę do Pruszkowa (to mój rewir) i mam nadzieję, że coś się wyjaśni. Moja działka ma gdzieś 250 m do najbliższego słupa, ale jest w kompleksie innych dzałek budowlanych gdzie już się coś buduje. Mam nadzieje że ten fakt przyśpieszy podłączenie...
Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...
Trochę czasu minie zanim zacznę się budować ale... pytania już się nasuwają.
Może wątek nie do końca odpowiedni ale mam nadzieję, że napełnicie moją głowę mądrością dotyczącą przyłącza energetycznego.
Wyczytałam, że ZE zrobi przyłącze do granicy działki. a dalej we wlasnym zakresie. A co jeśli słup znajduje się na mojej działce? Jak wtedy to wygląda?
Link do komentarza
Cytat

Wyczytałam, że ZE zrobi przyłącze do granicy działki. a dalej we wlasnym zakresie. A co jeśli słup znajduje się na mojej działce? Jak wtedy to wygląda?


Zakład Energetyczny wykonuje przyłącze we własnym zakresie do tzw. złącza, czyli z reguły miejsca zamontowania zabezpieczenia głównego i nie ma znaczenia czy jest ono na terenie nieruchomości np. na słupie czy w granicy działki.
Link do komentarza
  • 5 tygodnie temu...
Cytat

Aaa to rzeczywiście może być problem. Ja jutro podjadę do Pruszkowa (to mój rewir) i mam nadzieję, że coś się wyjaśni. Moja działka ma gdzieś 250 m do najbliższego słupa, ale jest w kompleksie innych dzałek budowlanych gdzie już się coś buduje. Mam nadzieje że ten fakt przyśpieszy podłączenie...


tak pozytywnie bym sie nie nastawial, ZE podpisze z Toba umowe i wyznaczy termin najpierw zrobienia projektu (umnie dali 365 dni) a potem wykonania tego projektu ( 270 dni) oczywiscie mnoze byc to szybciej ale ...
Ja buduje na nowopowstalym osiedlu gdzie przez srodek tego terenu przebiega linia 15kV, jest juz rozpoczetych 12 budow a pradu dalej nie ma i wcale sie nie spiesza z wykonaniem wszyscy jada na agregatach a w ZE spokojnie sobie zycie biegnie wlasnym rytmem mimo tego ze o warunki stralem sie rok wczesniej zreszta tak jak wiekszosc sasiadow z tych 120 wydzielonych dzialek icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Ja też mam pytanie do Was drodzy forumowicze.
Mam okazje kupić dom w stanie surowym otwartym.
Dom bardzo nam sie podoba oraz działka. Działka nie jest uzbrojona, brak prądu, wody. I tu nasuwają sie pytania, dlaczego jeszcze właściciel nie uzbroił działki ? Czy to jest jakiś problem czy poprostu sprzedaje bo sie rozszedł z żoną - jak twierdzi.

Co musze sprawdzić, widzieć ? Żeby zorientować sie jakie będą koszty ?
Sprzedający twierdzi że przyłącze to tylko koszt 3.5 tys zł. Czyżby ZE w tych pieniądzach poprowadziło linie ? Edytowano przez julo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
A Dokumenty tej budowy ( pozwolenie na budowe,dziennik budowy ) widział pan ?
Jest promesa na przyłącz en. elekt. ? ( jeśli jest to czy aktualna )
jak wygląda sprawa wody - ma być to studnia/wodociąg.
Sprawa ścieków - przyłącz do gminnej kanalizacji - szambo - przydomowa oczyszczalnia...

Musi pan przedewszystkim "zlustrować " cała dokumentację i... później skalkulować czy sie "opłaca ... icon_smile.gif
Link do komentarza
1. Jakie akty prawne regulują problematykę przyłączy energetycznych?
Odp.:
a) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych wa-runków funkcjonowania systemu energetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623, z później-szymi zmianami);
d) Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami).

2. Dlaczego definicja przyłącza jest bardzo ważna?
Odp.: Wykonawca, przyjmując od inwestora zlecenie na wykonanie przyłącza, musi z nim ustalić, co kto rozumie pod tym pojęciem. To ważne m.in. dlatego, że inne przepisy regulują procedurę budowy przyłącza, a inne wykonanie instalacji czy też sieci. Oznacza to również precyzyjne określenie zakresu robót.
Zgodnie z prawem budowlanym, prąd elektryczny można przyłączać po zgłoszeniu Staroście Powiatowemu, lub bez zgłoszenia, zwracając się bezpośrednio do dostawcy energii, natomiast budowa instalacji względnie sieci wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i wymaga opra-cowania projektu budowlanego.

3. Co potocznie nazywamy przyłączem?
Odp.: W potocznej praktyce budowlanej przez przyłącze rozumie się odcinek sieci łączący tę sieć z instalacją znajdującą się na zewnątrz lub wewnątrz obiektu budowlanego. Takie jednak określenie może powodować szereg nieporozumień, np. gdzie kończy się przyłącze a gdzie zaczyna instalacja zewnętrzna.

4. Jak brzmi legalna definicja prawna przyłącza?
Odp.: Pojęcie przyłącza energetycznego zostało zdefiniowane w § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energe-tycznego.
Zgodnie z nim przyłączem elektroenergetycznym nazywamy odcinek lub element sieci słu-żący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

5. Ale przecież nie wiemy co to jest sieć!
Odp.: Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne, za sieć uznajemy instalacje połą-czone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, na-leżące do przedsiębiorstwa energetycznego.

6. A co to jest instalacja elektryczna?
Odp..: Zgodnie z § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie WT użytkowania budynków mieszkalnych określa, że instala-cję elektryczną stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo – rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilającej w złączy i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiorni-kach zasilanych energią elektryczną.

7. Jaką procedurę prawną wybrać przy budowie przyłącza?
Odp.: Od 26 września 2005 r. istnieje możliwość przyłączenia prądu na podstawie przepisów bran-żowych, zwracając się bezpośrednio do dostawcy mediów, z pominięciem procedury zgłoszenia Staroście (procedura ta jest określona w art. 29a ustawy Prawo budowlane). W takim przypadku realizacja przyłączy będzie zwol¬niona z reglamentacji administracyjno-prawnej organów admini-stracji architektoniczno-budowlanej.
Twojemu uznaniu pozostawia się wybór procedury związanej z zamierzoną ich budową.

8. Co zyskuję wybierając ścieżkę pominięcia procedury zgłoszenia?
Odp.: Dzięki wprowadzeniu możliwości wykonania przyłączy inwestor oszczędza 30 dni, gdyż nie musi czekać z rozpoczęciem budowy. Pamiętaj również, że samo zgłoszenie przyjęte przez organ administra¬cji architektoniczno-budowlanej bez sprzeciwu nie zwalnia Cię od wy-konania innych obowiązków wy¬maganych przepisami prawa branżowego. W związku z tym pojawia się pytanie, czy jest jakikolwiek sens zgłaszania budowy przyłączy staroście? Odpo-wiedź jest jednoznaczna - w obecnym stanie prawnym nie ma takiej potrzeby. Dlatego radzi-my Ci realizowa¬nie przyłączy na podstawie procedury określonej w przepisach prawa branżowego.

9. Jakie branżowe akty prawne regulują tą kwestię?
Odp.: Przepisami branżowymi, które szczegółowo regulują procedurę realizacji przyłączy energetycznych, jest wspomniane już wcześniej rozporządzenie Mini¬stra Gospodarki w sprawie szczegółowych warun¬ków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (w którym zawarta jest definicja przyłącza). Ponad¬to posiłkowe zastosowanie będą tu miały przepisy prawa budowlanego, energetycznego, geodezyjnego czy w pewnych sytuacjach ustawy o dro-gach publicz¬nych.

10. Od czego zaczyna się procedura?
Odp.: Decydując się na wybór procedury wykonania przyłączy na pod¬stawie przepisów bran-żowych, określonej w art. 29a ustawy Prawo budowlane, w pierwszej kolejności zo¬bowiązani jesteśmy do wykonywania na odpowied¬niej mapie planu sytuacyjnego przyłącza.
Plan taki należy wykonać na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do pań¬stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

11. Jak się nazywa takie mapy?
Odp.: Mapy, o których mowa powyżej, zwane są mapami do celów projektowych i powinny obejmować obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej - także teren tej strefy. Kopię takiej mapy można pobrać z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i karto¬graficznej, który się mieści w starostwie powiatowym.

12. Co zawiera taka mapa?
Odp.: Mapa do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z grani¬cami własności nieruchomości (działek), powinna zawierać m.in. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały usta¬lone w miejscowym planie zagospodarowania prze¬strzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków za¬budowy i zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny musi sporządzić osoba mająca odpowiednie upraw¬nienia geodezyjne (geodeta).

13. Jakie akty prawne są z tym związane?
Odp.: Do planu sytuacyjnego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyj¬ne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r. nr 240, póz. 2027 z późniejszymi zmianami), a w szczególności przepisy rozporządze¬nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic¬twa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czyn¬ności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

14. Co dalej robić z mapą?
Odp.: Plan sytuacyjny musisz przedstawić gestorowi mediów, czyli przedsiębiorstwu energetycz-nemu, wraz z wnioskiem o określenie wa¬runków przyłączenia do sieci.

15. Co powinien zawierać wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci?
Odp.: Wniosek o określenie warunków przyłączenia powi¬nien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycz-nej,
3) przewidywane roczne zużycie energii elektrycz¬nej,
4) przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru,
5) parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urzą-dzeń, instalacji lub sieci, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączenio-wych I-IV,
6) określenie minimalnej mocy wymaganej dla za¬pewnienia bezpieczeństwa osób i mie-nia, w przy¬padku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elek-trycznej podmiotom zalicza¬nym do grup przyłączeniowych I-III,
7) informacje techniczne dotyczące zakłóceń wpro¬wadzanych przez urządzenia, insta-lacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłącze-niowych I-IV.

16. Jakie dokumenty załączamy do wniosku?
Odp.: Do wniosku o określenie warunków przyłączenia na¬leży dołączyć dokument dotyczący tytułu prawnego do korzystania z obiektu lub nieruchomo¬ści, np. akt notarialny nabycia nieru-chomości.

17. Co oznacza termin: grupy przyłączeniowe?
Odp.: Podmioty ubiegające się o przy¬łączenie do sieci dzieli się na grupy, według następu¬jących kryteriów:
1) grupa I - podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o na¬ pięciu znamionowym wyższym niż 110 kV,
2) grupa II - podmioty, których urządzenia, insta¬lacje i sieci są przyłączane bezpośred-nio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,
3) grupa III - podmioty, których urządzenia, insta¬lacje i sieci są przyłączane bezpo-średnio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż l kV, lecz niższym niż 110 kV,
4) grupa IV - podmioty, których urządzenia, insta¬lacje i sieci są przyłączane bezpośred-nio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż l kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w to-rze prądowym większym niż 63 A,
5) grupa V - podmioty, których urządzenia, insta¬lacje i sieci są przyłączane bezpośred-nio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż l kV oraz mocy przyłączenio-wej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
6) grupa VI - podmioty, których urządzenia, insta¬lacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tym¬czasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, in¬stalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas okre¬ślony, lecz nie dłuższy niż rok.

18. W jakim terminie dostawca energii określa warunki przyłączenia?
Odp.: Dostawca mediów określa warunki przyłą¬czenia do sieci, w zależności od rodzaju grupy, w ter¬minie od 14 dni do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

19. Co zawierają warunki przyłączenia?
Odp.: W szczególności warunki przyłączenia określają:
1) miejsce przyłączenia,
2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przyłączeniową,
4) rodzaj przyłącza,
5) zakres niezbędnych zmian w sieci związanych
z przyłączeniem,
6) dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy,
7) dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej,
icon_cool.gif miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
9) wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego,
10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz niezbędne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki za¬bezpieczeniowej i systemo-wej,
11) dane umożliwiające określenie w miejscu przyłą¬czenia wartości prądów:
a) zwarć wielofazowych i czasów ich wyłączenia,
b) zwarć doziemnych i czasów ich wyłączenia lub trwania,
12) wymagany stopień skompensowania mocy bier¬nej,
13) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przyłączanych urządzeń, insta¬lacji lub sieci do systemów sterowania dyspo¬zytorskiego,
b) przystosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczy-tu da¬nych pomiarowych,
c) zabezpieczenia sieci przed zakłóceniami elek¬trycznymi powodowanymi przez urzą-dzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy,
d) wyposażenia urządzeń, instalacji lub sieci niezbędnego do współpracy z siecią, do której ma nastąpić przyłączenie.
14) możliwości dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardo-wych,
15) dane i informacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony przed porażeniami w instalacji lub sieci podmiotu, którego insta¬lacje lub sieci będą przyłącza-ne.

20. Jakie czynności wykonujemy po otrzymaniu warunków? Co trzeba udokumentować? Skąd informacje?
Odp.:

Po sporządzeniu planu sytuacyjnego oraz uzyskaniu warunków przyłączenia będziesz musiał uzyskać ko¬lejne dokumenty i uzgodnienia, o czym poinformuje Cię dostawca mediów.


Uzgodnienia geodezyjne
Przyłącza energetyczne stanowią elementy sieci uzbro¬jenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt l tej ustawy inwestorzy mają obowiązek uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami (działającymi w tych spra¬wach przy pomocy zespołów uzgadniania dokumen¬tacji projektowej).
Zakładając przyłącze elektroenergetyczne, będziesz musiał uzgodnić jego przebieg z zespołem uzgadnia¬nia dokumentacji projektowej, według zasad określo¬nych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional¬nego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ze¬społów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).
Uzgodnienie takie ma na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tere¬nu (m.in. przyłączy) z już istniejącymi i projektowa¬nymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycz¬nymi i magne-tycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uzgodnienie dokonywane jest na Twój wniosek lub Twojego upoważnionego przedstawiciela. Do wnio¬sku dołącza się następujące dokumenty: trzy egzem¬plarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia tere¬nu, warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbroje-nia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami, orientację położenia pro-jektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata. Wnio-sek taki podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.
Przedłożony do uzgodnienia projekt podlega ocenie w zakresach: zgodności z wnioskiem o uzgodnienie, prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w tym: obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności oraz klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geode¬zyjnego i karto-graficznego, czytelności graficznej pro¬jektowanych elementów. Wniosek taki rozpatrywany jest na posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumen¬tacji projektowej.
W przypadku uzgadniania projektowanych sieci będących przyłączami na części nieruchomo-ści, co do której przysługuje Ci prawo do dysponowania na cele budowlane, projekt taki jest opiniowany jedynie przez przewodniczącego zespołu, bez ko¬nieczności przedłożenia wniosku na posiedzenie zespołu i zasięgania opinii jego członków.
Treść uzgodnienia wyrażana jest w formie opinii wydawanej z upoważnienia starosty przez przewod¬niczącego zespołu. Opinie wraz z dwoma egzempla¬rzami projektu wydaje się inwesto-rowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni. Niezajęcie stanowiska przez zespół w tych termi¬nach uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawione¬go projektu. Każdy egzemplarz projektu opa-trywany jest klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia, w której w szczególności należy określić: nazwę or¬ganu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wyszczególnienie uzgadnia¬nych sieci uzbrojenia terenu oraz numer i datę opinii. Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbro¬jenia terenu nanoszone jest na mapę zasadniczą lub jej kopię. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i le-śnych, przy zacho¬waniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiek-tami budowlanymi.
Przyłącze pod drogą publiczną - uzgodnienia
Jeżeli przyłącze będzie biegło pod drogą publiczną, przed rozpoczęciem jego budowy będziesz musiał uzyskać dodatkowo zezwolenie zarządcy drogi. Zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, póz. 115 z późn. zm.) drogi pu¬bliczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wo¬jewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Natomiast zarządcą drogi krajowej jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkiej - zarząd woje¬wództwa, powiatowej - zarząd po-wiatu, gminnej -wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zatem w zależno¬ści od tego, pod jaką drogą będzie biegło przyłącze, z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego będziesz musiał się zwrócić do odpowiedniego zarząd¬cy drogi. Szczegółowe zasady w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa dro¬gowego reguluje odpowiednie rozporządze-nie Rady Ministrów (Dz.U. z 2004 r. nr 140, póz. 1481).
Przed planowanym zajęciem pasa składa się wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub na-zwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, planowany okres zajęcia pasa dro¬gowego. Natomiast do wniosku należy załączyć: szcze¬gółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z za¬znaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz zatwierdzo¬ny projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogo¬wego wpływa na ruch dro-gowy lub ogranicza widocz¬ność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000,
z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowe¬go, oraz informację o sposobie zabezpie-czenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektonicz¬ne-budo wlanej.
Natomiast zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, które wydaje zarządca drogi, określa w szczególności: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę pod¬miotu występującego o zaję-cie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego, okres zajęcia pasa drogowego, wyso¬kość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uisz-czenia, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności.
Jeżeli dysponujesz już kompletem dokumentów (uzgodnień) oraz spełniasz warunki przyłą-czenia do sieci, wówczas przedsiębiorstwo (dostawca mediów) będzie mogło zawrzeć z Tobą tzw. umowę o przyłą¬czenie. Umowa taka określa w szczególności:
1) strony zawierające umowę,
2) termin realizacji przyłączenia,
3) terminy przeprowadzania prób i odbiorów przyłącza,
4) wysokość opłaty za przyłączenie,
5) miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji
między przedsiębiorstwem a przyłączanym pod¬
miotem,
6) warunki udostępnienia przedsiębiorstwu przez
podmiot przyłączany nieruchomości należącej do
tego podmiotu, w celu budowy lub rozbudowy sie¬ci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
7) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży
mediów,
icon_cool.gif odpowiedzialność stron za niedotrzymanie wa¬
runków umowy o przyłączenie, a w szczególności
za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku
do ustalonych w umowie.
Dopiero po zawarciu umowy o przyłączenie z przed¬siębiorstwem będziesz mógł przystąpić do rozpoczę¬cia realizacji przyłącza.
Po zakończeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza będziesz musiał jeszcze wy¬konać określony w umowie o przyłączenie odbiór przyłącza przy udziale upoważ-nionych przedstawi¬cieli stron, które zawarły tę umowę. Wyniki odbiorów, o których mowa po-wyżej, są potwierdzane przez stro¬ny, które zawarły umowę o przyłączenie, w protokołach prze-prowadzenia tych odbiorów. Wzory protokołów ustalają przedsiębiorstwa zajmujące się przesy-łaniem mediów.
Ponadto będziesz musiał zadbać o sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie przyłącza na gruncie.
Uprawniony do sporządzenia takiej inwentaryzacji będzie geodeta. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał takiej dokumentacji.
Zgodnie z art. 43 ust. l Prawa budowlanego przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.
Ostatnią czynnością opisanej procedury jest podpisanie z właściwym przedsiębiorstwem umowy o dostarczenie energii elektrycznej, w której ustala się m.in. terminy rozpoczęcia dostarczania prądu, miej
sca oraz warunki dostarczania i odbioru prądu, prawa i obowiązki stron, szczegółowe zasady ustalania ter
minów przeprowadzania prób i badań kontrolnych oraz konserwacji i remontów eksploatowanych przez
strony urządzeń i instalacji, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, termin waż
ności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Ja dalej o tym prądzie ...

Wyliczyliśmy już (chyba) tą moc przyłączeniową, i mam może takie głupie pytanie: czy mogę wnioskować o dowolną liczbę kW np. 16 czy muszę tak jak vattenfall ma w tej tabelce
http://dystrybucja.vattenfall.pl/file/Dla-...WP_13922069.pdf
czyli dla zabezpieczenia 20A zamiast 16 podać 13,8?

I jaką datę wpisać w terminie poboru energii: rozpoczęcia budowy czy zamieszkania?
Link do komentarza
Cytat

czy mogę wnioskować o dowolną liczbę kW np. 16 czy muszę tak jak vattenfall ma w tej tabelceMożesz dowolnie, ale...
Np. w Twojej sytuacji ja wnioskowałbym o 14 kW. Dlaczego? Ano dlatego, że to najmniejsza wielkość przy której bedziesz mieć zabezpieczenie 25A.
Pamiętać należy, że zapłacisz ponad 100 PLN (+VAT) za każdy 1 kW zamówionej mocy. Czyli zamawiając 14 kW zapłacisz 500 PLN mniej niż np za 17 kW a bedziesz mieć takie samo zabezpieczenie.
A taki "zapas" jest często bardzo ważny przy załączaniu jakichś silników czy np. spawarki.

A data? Nie wiem. Bo skąd weźmiesz prąd na okres budowy?

Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Mam warunki. icon_cool.gif

Przyłączany obiekt to plac budowy oraz docelowo budynek - to jest chyba dobrze, nie?
W umowie mam zapisane, że przyłącze mają zrobić do dnia 20.04.2012 roku i to też chyba dobrze, prawda?

Jest tu taki jeden punkcik, którego nie potrafię zrozumieć choć i tak jestem z siebie dumna, że na 15 paragrafów nie rozumiem tyko jednego. icon_lol.gif

"Podmiot przyłączany zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac określonych w punkcie 3c* warunków przyłączenia i zgłoszenia tych prac, umożliwiających podanie napięcia na instalację podmiotu przyłączanego poprzez dostarczenie do siedziby PE pisemnego oświadczenia wykonawcy tych prac, posiadającego stosowne uprawnienia, o wykonaniu ich zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy w terminie do dnia 06.04.2012."


*w warunkach mam punkty:
3a. zawieszenie skrzynki pomiarowej SPS260 na istniejącym słupie w granicy posesji i podłączenie do niej sieci nN
3c. wykonanie odcinka linii czterożyłowej od skrzynki pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N.


I ja to rozumuje tak, że 3a ma wykonać PE, a 3b mam wykonać ja. No ale według mojego mózgu punkt 3a ma być wykonany do 20.04.2012 i wtedy możemy wykonać punkt 3b, a oni chcą żebyśmy punkt 3b wykonali do 06.04.2012 roku. I właśnie tego w ogóle nie kumam. icon_neutral.gif
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
Witam, nabyłem działkę budowlaną przy granicy której znajduje się bezpośrednio podwójna skrzynka elektryczna odpowiednio dla mojej i sąsiada działki. Zarówno moja jak i działki bezpośrednich sąsiadów są jeszcze niezabudowane i w żaden sposób nieruszone. Od najbliższego domu dzielą mnie dwie puste działki. Cały teren objęty miejscowym planem zagospodarowania. I tu moje pytanie- czy mam rozumieć, że skoro jest już bezpośrednio przy działce skrzynka z Enea to znaczy, że mam już możliwość podłączenia się do sieci w trakcie budowy domu czy muszę jeszcze skłądać ten cały wniosek o warunki techniczne przyłącza do sieci? Jeżeli tak to czy oprócz dokumentu potwierdzającego własność wystarczy mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezji bo babka w enea coś mi gadała o warunkach zabudowy lub szkic sytuacyjny. Czy jeżeli na moja dzialke jest plan zagospodarowania to co mam przedstawić? czy ta są ta mapka z geodezji ? nie czaje pomocy
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
×
×
  • Utwórz nowe...