Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Lyyn

Uczestnik
 • Posty

  8
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O Lyyn

 • Ranga
  Początkujący
 1. mój poprzedni nick sylwianowak Domek stoi Dużo by tu pisać, my koniec końców wezwaliśmy Gminę do '' usunięcia naruszenia prawa'' (art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Zaskarżyliśmy ich o to że wprowadzając zakaz zabudowy (zakaz wszelkiej lokalizacji obiektów kubaturowych) naruszyli nasze prawo, prawo rolnika do rozwoju na własnym gruncie (budowa domu, siedliska itp.) Sprawa poszła do sądu administracyjnego, nie mieli się czym bronić bo takie zakazy urzędy wprowadzają nagminnie, bez podania przyczyny, a przy takim zakazie Gmina musi wykazać ku temu ważne przyczyny. To tak w dużym uproszczeniu. Wygraliśmy sprawę, bardzo się z tego cieszymy, ale momentami człowiek już tracił nadzieję. Piszę to ponieważ chciałabym pomóc osobom znajdującym się w takiej sytuacji. Ja latami szukałam drogi prawnej, przeczytałam chyba wszystkie fora, gdyby ktoś chciał mogę pomóc i więcej powiedzieć na ten temat. Pozdrawiam
 2. Z tego miejsca chciałabym również pozdrowić urzędniczki czytające wpis...
 3. Sprawdziłem, nic nowego nie ma Nie żebym był optymistą i chciał tak to widzieć w swojej sprawie ale dla mnie również jednoznacznie zostały "wykreślone" dwa punkty w mpzp. "Reszta" zostaje. Ktoś napisał: Tu plan istnieje, natomiast ustawa nie normuje, aby musiał istnieć dla danej działki.
 4. A co według Ciebie tak ważnego wnosi zapis i czy dla pewności możesz go przytoczyć?
 5. Oczywiście że wszystkie wymogi bycia rolnikiem spełniam jak najbardziej, był to główny argument w sądzie. Sygn akt II SA/Wr 895/14 Wyrok jest prawomocny Faktycznie jeśli chodzi o wypis z planu, ta zrobię. Dziękuję
 6. Witam Posiadam działkę rolną na której to chcę posadowić siedlisko. Mieliśmy problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W mpzp Gmina wprowadziła zakaz jakiejkolwiek zabudowy na tym terenie. Wezwałem Gminę do usunięcia naruszenia prawa. Sprawa znalazła swój finał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W kwietniu tego roku wygrałem sprawę. Sąd przyznał mi rację opisując w sentencji wyroku "po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2015r. sprawy ze skargi K.S. na uchwałę Rady Gminy C. z dnia .... w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi C., gmina C. I. stwierdza nieważność § 11 ust. 2 oraz § 43 ust. 1 pkt 3 zaskarżonej uchwały w części dotyczącej terenu rolniczego oznaczonego symbolem 21R w zakresie obejmującym działkę nr ...; II. orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Gminy C. na rzecz strony skarżącej kwotę 557 zł " Plan dla tej działki przed zaskarżeniem wygląda tak: .... § 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy. 1. Na obszarze objętym planem ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, o którym mowa w § 7 ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na obszarach położonych w obrębie stref konserwatorskich : „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, „B” ochrony konserwatorskiej, „K” krajobrazu kulturowego, „E” ekspozycji wsi Cieszków, „W” ścisłej ochrony archeologicznej oraz „OW” ochrony zabytków archeologicznych oraz systemów infrastruktury technicznej o których mowa w § 11 ust. 7 pkt. 6. 2. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 35 R, 1 ZL – 17 ZL, 1 R/ZL – 4 R/ZL (nie dotyczy obiektów kubaturowych i urządzeń związanych z gospodarką leśną). ... § 43. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 R – 35 R. 1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze, 2) dopuszcza się lokalizację : a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne), b) urządzeń telekomunikacyjnych – 1 stacji bazowej telefonii komórkowej - na terenach poza strefami konserwatorskimi, c) zadrzewień i zakrzewień, d) zalesień na gruntach rolnych pod warunkiem, że grunt spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków : - areał przeznaczony do zalesienia będzie zwarty o minimalnej powierzchni 0,4 ha, a maksymalnej 30 ha oraz nie będzie utrudniał zagospodarowania terenów sąsiednich (w tym również rolniczych), - jest gruntem w którym gleby klasy bonitacyjne V i VI stanowią nie mniej niż 80 % powierzchni, - jest gruntem okresowo zalewanym, - jest gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - jest gruntem położonym w strefie źródliskowej rzeki, potoków, wzdłuż brzegów rzek oraz zbiorników wodnych, - jest gruntem po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie lub glinie, e) stawów hodowlanych, za wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 30 R, f) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych, g) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych, h) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych), 3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych. I teraz jest problem oczywiście natury Urzędniczej Kiedy mam już prawomocny wyrok pani w Starostwie która ma wydać pozwolenie na budowę, twierdzi że z sentencji wyroku wynika iż na mojej działce nie ma już planu i muszę występować o wydanie warunków zabudowy do Gminy... a jeśli nie to ona wyda decyzję odmowną, i znowu sądy odwołania po prostu ręce opadają, kilka lat zleciało w papierach... Ja interpretuję ten wyrok jako że plan nadal obowiązuje na terenie mojej działki, jednak w dwóch punktach stwierdzona jest nieważność (ograniczenia i zakazy) Jak wy to widzicie? Ewentualnie mogę jeszcze merytorycznie próbować przekonać Panią. Ale jak jej to wyperswadować? Na co się powołać? Dziękuję za każdą pomoc
×
×
 • Utwórz nowe...