Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

pebe

Uczestnik
 • Posty

  29
 • Dołączył

 • Ostatnio

 • Dni najlepszy

  1

Wszystko napisane przez pebe

 1. W podanych powyżej linkach sobie właśnie tak przesyłają.
 2. Witam - rozbiórkę i nowy dom można ogarnąć jednym pozwoleniem. Nie do końca oznacza to, że będzie tylko jedna mapka, to prawda, ale i uproszczenie. Projekt Budowlany będzie musiał po prostu uwzględniać fakt rozbiórki. Pozwolenie zostanie wydane na całość robót. Występowanie o warunki zabudowy jest dość powszechne przy obecnym pokryciu miejscowymi planami zagospodarowania, to raczej nie jest jakiś wyjątkowy problem. W żaden sposób nie przeszkadza to w uzyskaniu potem jednego pozwolenia budowlanego. Po prostu we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy w opisie planowanego zamierzen
 3. Poniżej link do dość popularnego rysuneczku ze wspomnianej już normy: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/usytuowani...omina-w-budynku
 4. Niezależnie kiedy komin powstał, to wymagania podyktowane rozporządzeniem powinien spełniać. Jeśli tak nie jest, to życzliwy sąsiad ma w ręku argument, jeśli spełnia, to nie ma argumentu.
 5. Pytanie jeszcze, czy komin spełnia warunki abstrahując od domu sąsiada, czyli czy np. ma odpowiednią wysokość w stosunku do istniejących wcześniej obiektów w jego pobliżu. Jeśli tak, to nie ma problemu, sąsiad nic nie wskóra. Robiłem kiedyś projekt zamienny na przebudowę budynku z nadbudową. Komin sąsiada był blisko, bo budynek stał w granicy działki. Nadzór przyczepił się w pierwotnym projekcie właśnie do tego, że nie został rozwiązany problem komina sąsiada. W projekcie zamiennym między innymi było uwzględnione podwyższenie mu tego komina na koszt inwestora. Wszystko oczywiście z sąsiadem po
 6. Owszem, żeby uzyskać PnB projekt trzeba mieć, natomiast w tym wypadku zakres takiego projektu jest nieporównywalny z zakresem "normalnego" projektu budowlanego dla jakiegokolwiek domku. W zasadzie sprowadza się on do Projektu Zagospodarowania i bardziej można go porównać do adaptacji gotowego projektu, w zależności od tego co już mamy na działce. Za wykonanie takiego projektu oczywiście nikt sobie 10000 nie zażyczy. Sam domek w takim wypadku traktuje się jako systemowy element gotowy. Zacząć oczywiście wypada od Planu Miejscowego lub warunków zabudowy.
 7. Dokładnie, klasa odporności ogniowej elementu typu ściana, czy strop to parametr określony normą i na podstawie badań. Klasa budynku to pewne założenie. Faktycznie, jak to zwykle z polskimi przepisami bywa, pewien niedostatek w zakresie jednoznaczności jest, ale akurat w tym przypadku dość niewielki .
 8. Dokładnie, tak jak już było tutaj pisane. Ciebie dotyczy Art. 50 Prawa Budowlanego. Czyli PNIB może ci wstrzymać budowę, jeśli ktoś podkabluje, gdyż budowa w sposób istotny odbiega od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, do którego załącznikiem jest projekt budowlany. Czyli tak zwane zmiany istotne. Zgodnie z też już wspomnianym Art. 51, punkt 1, ustęp 3) - to Twój przypadek - PINB po wstrzymaniu robót, w ciągu 2 miesięcy nakłada obowiązek sporządzenia i przedstawienia Projektu Budowlanego zamiennego, uwzględniającego tą podniesioną ściankę. Składasz ten zamienny Projekt Budo
 9. Dokładnie, a uzupełniając post bajbagi - przepisy 271 - 273 to rozdział 7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki itd. Rozdział pod tytułem "Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". § 271 określa właśnie odległości pomiędzy budynkami, a nie pomiędzy budynkiem a granicą działki. Punk 1 tego paragrafu zawiera tabelę odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej, określoną w § 216. Zgodnie z § 213 wymagania dotyczące klasy odporności ognio
 10. Nie do końca ta odpowiedź pana radcy jest zgodna z prawdą. Generalnie garaż do 5,5m dł. i do 3m wys. można sytuować w granicy działki. Tu masz przepis, który to reguluje: http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie.../?on=21.03.2011 Nie wiem skąd pan radca wziął tą część, że jeśli garaż jest większy to można w odległości nie większej niż 1,5m. Jeśli jest większy to zasady są takie jak dla każdego innego budynku. Powyższe przepisy stanowią podstawę jeśli chodzi o lokalizację na działce - od nich należałoby wyjść. No i oczywiście od planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro
 11. O kurka, dość obszerne pytanie trzeba powiedzieć. W odpowiedzi można by napisać podręcznik inwestora! Nie szarpnę się teraz na pisanie podręcznika, ale jeśli ma się już działkę (powiedzmy, że kupiłeś budowlaną) - polecam w pierwszej kolejności sprawdzić czy działka objęta jest planem miejscowym, a jeśli tak, to co ten plan mówi o możliwościach zabudowy. Obecnie dość często plany są publikowane w internecie, można poszukać. Jeśli planu nie ma, to trzeba by wystąpić o warunki zabudowy. Na szybko wygooglałem to: http://nieruchomosci.wieszjak.pl/dom-dzial...h-zabudowy.html Na pierwszy rzut oka
 12. Fakt - założenie, że to ten przypadek oparłem na słowach pytającego: Jeśli są one niezgodne z prawdę, to faktycznie obowiązku może nie być i tematu również zarazem. Pozdrawiam.
 13. Nie mogę się do końca zgodzić z powyższymi odpowiedziami. Rozporządzenie wspomniane powyżej "określa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego". To rozporządzenie jest w końcu aktem wykonawczym dla prawa budowlanego. Intencja ustawodawcy jest jednoznaczna - dla obiektów z listy jest to wymagane. Decyzja administracyjna nie może być sprzeczna z tym rozporządzeniem, a jeśli jest, to nie stoi wyżej podanych w nim wymagań. Po prostu została wydana z błędem. Takie decyzje są często przedmiotem kontroli działania orga
 14. Chyba nie do końca. Tak wygląda procedura zmiany projektanta prowadzącego nadzór autorski. Jak by to głupio nie brzmiało. Natomiast projektantem odpowiedzialnym za projekt budowlany pozostaje ten pierwotny. I on odpowiada za zmiany istotne, nieistotne i ich kwalifikacje. Prawa autorskie to jeszcze inna działka, akurat w przypadku domów z katalogu mniej istotna.
 15. To nie była dygresja, staram się nie pisać bezużytecznie, ale masz prawo tak uważać oczywiście ;). Zgadza się, masz rację i należy o tym mówić i pisać. Jednak w związku z tym, że wielu inwestorom nie marzy się "walka o swoje", a uniknięcie problemów, należy również pisać jak sytuacja wygląda w rzeczywistości - świadomość tego chyba jest istotna. Widocznie pięść do nosa ma się całkiem nieźle - chodziło właśnie o sytuację, w której projektant dokonuje kwalifikacji (stwierdza), że zmiana jest istotna, a cała procedura urzędowa jest tego konsekwencją, czyli toczy się de facto pote
 16. "1. Organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza: • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych; • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi; • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdz
 17. http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebio...nt&trans=0/ W powyższej procedurze wydaje się nie być miejsca na stwierdzenie przez urząd administracji budowlanej, że zmiana jest nieistotna i w związku z tym nie wydajemy decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Brzmi to z resztą dość absurdalnie. Natomiast w drugą stronę weryfikacja następuje na samym początku i może doprowadzić do procedury naprawczej.
 18. Jeśli projektant zakwalifikuje jakieś odstępstwo od projektu budowlanego jako istotne, to wniosek o zamianę pozwolenia wraz z zamiennym projektem idzie do starostwa, więc kiedy nadzór miałby niby to zweryfikować?
 19. Link po to, bo jest głosem w dyskusji. Co do internetu - to oczywiście się zgadzam, nawet nie są to tezy a powszechnie przyjęte fakty, nie podlegające dyskusji. Dlatego, świadomy podpisu pod artykułem, napisałem, że można się z nim nie zgadzać. Jednak bądź co bądź nie jest to link do jakiegoś wpisu na nikomu nie znanym blogu, tylko link do artykułu w dość poważnym magazynie. Dodam jeszcze, że sama treść oparta chyba została na oficjalnym piśmie GUNB prezentującym stanowisko urzędu w tej sprawie (LINK) Tak czy inaczej, konkluzja jest dla mnie taka, że na chwilę obecną żadnej konkluzji nie osiąg
 20. Nie chodziło mi o sytuację, kiedy projektant przyjeżdża na budowę, widzi zmiany i ją wstrzymuje, bo uznaje za istotne. Raczej o taką, kiedy z różnych przyczyn wspólnie z wykonawcą ustalana jest zmiana (wynikająca z jakiejś obiektywnej przyczyny), którą projektant uznaje za istotną (mimo, że nie jest wymieniona w art.36a) i odmawia zakwalifikowania jej jako zmiany nieistotnej. Nie przeczę, że ta teoretyczna sytuacja jest mało prawdopodobna. Z resztą Twoje podejścia w tej akurat sprawie potwierdza poniższy artykuł: http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,p...udowlanego,4218 Akurat przypadkiem d
 21. Np. poważna zmiana technologii wykonania. Np zmiana konstrukcji wymagająca ponownych obliczeń. Można sobie spokojnie wyobrazić taką, nie godzącą w ustęp 5, a jednak poważną zmianę, którą projektant teoretycznie powinien zakwalifikować jako istotną. Oczywiście w praktyce niczego takiego nie zrobi, żeby nie komplikować procesu budowlanego, ale podejrzewam, że tego ustawodawca pod uwagę nie brał. I to oczywiście również wskazuje na wadliwe sformułowanie tego przepisu. Ja wiem, że z punktu widzenia pozwolenia nie jest istotne, czy obiekt jest ze stali, czy z żelbetu, prefabrykowany, czy monolityc
 22. Problem w tym, że obie interpretacje są porównywalnie w tym artykule ufundamentowane. Szykujące się zmiany są jak najbardziej racjonalne i być może takie były również intencje obecnej ustawy. Ale dla mnie również pierwsze nasuwające się na myśl wyjaśnienie tego, co autor miał na myśli jest takie, że projektant kwalifikuje, ale w pewnych ramach narzuconych ustawą. Czyli, że może uznać za istotne odstępstwo o charakterze nie wymienionym w punkcie 5 art. 36a, ale nie może uznać za nieistotne odstępstwa o charakterze w nim wymienionym. A jeśli chodzi o odpowiedzialność, to faktycznie projektant w
 23. Architekt, z którym współpracuję nie chce uznać przesunięcia zewnętrznego fundamentu pod urządzenie za zmianę nieistotną. A nawet nie tyle, że nie che - jest po prostu przekonany, że nadzór tego nie łyknie, gdyż fundament stanowi element zagospodarowania terenu i zmiana jego lokalizacji (nawet niewielka) to zmiana dotycząca zakresu objętego PZT. Do mnie argumentacja, że zakres w tym przypadku się nie zmienia i projektant ma prawo klasyfikacji na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, przemawia. Nie rodzi ona absurdów, takich z jakim mam do czynienia, kiedy przy dużym zakresie PZT, obejmujący
 24. Trochę grzebię w temacie, bo sam się od strony projektowej z podobną kwestią borykam - niby zmiana na chłopsko-projektancki rozum nie istotna, a jednak... Poniżej link do kilku znalezionych wyroków. Póki co statystycznie wygrywa interpretacja, że przesunięcie czegokolwiek to jednak zmiana dotycząca zakresu objętego PZT. Ale wszystkiego jeszcze nie przejrzałem ;). http://prawo.legeo.pl/listy/93365/zmiany-w...cie-budowlanym/
 25. Przede wszystkim - czy pozostałeś w zgodzie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu? Poza tym - zmieniając ukształtowanie terenu - zmieniłeś w zasadzie zagospodarowanie działki, a zmiana w zakresie zagospodarowania jest zmianą istotną i kwalifikuje się do zmiany pozwolenia na budowę. Wygląda mi to na to, że projekt domu nie został w odpowiednim stopniu adaptowany do działki.
×
×
 • Utwórz nowe...