Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

Izohan

Uczestnik
 • Posty

  58
 • Dołączył

 • Ostatnio

 • Dni najlepszy

  3

Wszystko napisane przez Izohan

 1. Gruntowanie płyt OSB jest stosowane tylko wtedy gdy zamierzamy na niej zgrzewać papę. Jeśli papa będzie układana luźno na płycie OSB i mocowana mechanicznie za pomocą gwoździ papowych z podkładkami, nie ma potrzeby gruntowania płyty OSB. IZOHAN DYSPERBIT nierozcieńczony wodą stanowi właściwy grunt, który zwiększy odporność płyty przed zapaleniem podczas zgrzewania papy. Grunty rozpuszczalnikowe nawet po całkowitym związaniu zawierają rozpuszczalnik zwiększający palność płyty, co skutkuje większym prawdopodobieństwem wzniecenia pożaru w trakcie montażu pokrycia. Dlatego też grunty rozpuszczalnikowe nie są polecane do gruntowania płyty OSB pod papę zgrzewalną. Dodatkowo nie zalecamy stosowania produktów rozpuszczalnikowych w pobliżu np. okien dachowych ze względu na nieprzyjemny zapach. Nasze systemowe rozwiązanie, a także więcej informacji, znajdą Państwo w linku zamieszczonym poniżej: http://izohan.pl/systemy-hydroizolacji/dowolne-powierzchnie-podloze-drewnopochodne-dach-skosny/ Eksperci Izohan
 2. Lepik nie powinien okazać się smołą, ponieważ od lat 90-tych nie jest ona stosowana. Niemniej możemy się upewnić w następujący sposób: szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem lakowym należy przetrzeć nałożoną masę. Jeżeli szmatka się zabrudzi, to pocieraliśmy lepik jest asfaltowy. Niezabrudzona asfaltem szmatka będzie oznaczała smołę. Jeżeli lepik nie zawiera smoły, tymczasową naprawę pokrycia można wykonać: - w przypadku pokrycia z papy tradycyjnej poprzez przyklejenie paska papy tradycyjnej o szerokości minimum 18 cm wzdłuż pęknięcia za pomocą np. szpachli dekarskiej IZOHAN ROOFIX i dodatkowe domocowanie gwoździami papowymi z podkładkami (należy je uszczelnić od góry za pomocą IZOHAN ROOFIX), - w przypadku pokrycia z papy zgrzewalnej – poprzez zgrzanie paska papy zgrzewalnej wierzchniego krycia o szerokości minimum 18 cm wzdłuż pęknięcia. Stare pokrycie papowe przed zgrzewaniem łatki należy zagruntować za pomocą środka asfaltowego, np. IZOHAN PENETRATOR G7 lub IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1. Papa użyta do uszczelnienia powinna posiadać dobre właściwości, by zachowała szczelność na niestabilnym, pracującym podłożu drewnianym, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS/IZOLMAT opti 20 PYE PV250 S5,2 SS/Nexler Premium 53/Nexler PJ 52H.
 3. Hydroizolację ściany fundamentowej należy wyprowadzić min. 30 cm powyżej poziomu gruntu czy opaski żwirowej (min. 50 cm przy opasce betonowej) i powinna być ona połączona z izolacją poziomą ściany. Celem wykonania hydroizolacji nie jest zabezpieczenie materiału termoizolacyjnego, a konstrukcji. Tynki stosowane do aplikacji na wełnę mineralną stanowią odpowiednie zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Na rysunku nie została zaznaczona izolacja ściany fundamentowej od wewnątrz budynku. Izolacja pionowa powinna być wykonana z obu stron ściany fundamentowej, tak jak na rysunku pod linkiem https://www.izohan.pl/pl/systemy-hydroizolacji/fundamenty/system-dyspersyjny-izolacja-przeciwwilgociowa. Brak izolacji wewnątrz budynku skutkuje podciąganiem kapilarnym wody do pomieszczenia i niszczeniem materiału, z którego wykonana jest ściana. Nie została również zaznaczona izolacja posadzki na gruncie. Aby izolacja była właściwie wykonana, należy zachować jej ciągłość. Dlatego pionowa i pozioma izolacja ścian, a także izolacja posadzki na gruncie, powinny być połączone. Uwaga: powłoka z IZOHAN DYSPERBIT nie stanowi izolacji przeciwwodnej, a jedynie przeciwwilgociową. Tam, gdzie występują grunty spoiste lub zwierciadło wody gruntowej jest wysokie, należy zastosować masy bitumiczne grubopowłokowe, takie jak IZOHAN WM/WM 2K. Więcej informacji znajdzie Pan na naszej stronie internetowej https://www.izohan.pl/pl/.
 4. Dach należy wykonać w taki sposób, by zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni, w której znajdują się płyty z wełny mineralnej. Oczywiście dach należy wykonstruować w taki sposób, by mostki cieplne nie stanowiły zagrożenia dla pracy konstrukcji. Chcielibyśmy natomiast przekazać wytyczne do wykonania pokrycia z pap. Na płycie OSB, w przeciwieństwie do desek, można zgrzewać papę. Należy natomiast zastosować odpowiedni grunt. Grunt na bazie rozpuszczalników zwiększyłby palność płyty, przez co montaż pap mógłby zakończyć się pożarem. Płyty OSB należy zagruntować środkiem asfaltowym na bazie dyspersji wodnej, np. IZOHAN DYSPERBIT, bez rozcieńczenia wodą, który stworzy powłokę dodatkowo zwiększającą odporność płyty OSB na zajęcie się ogniem. Papę podkładową, np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, należy zgrzać całą powierzchnią do płyty OSB, dodatkowo mocując ją mechanicznie na spodniej papie na zakładach podłużnych w rozstawie co 30 cm. Papę wierzchniego krycia, np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, należy zgrzać w analogiczny sposób, domocowując mechanicznie co 60 cm. Mocowanie wykonać za pomocą gwoździ ocynkowanych (lub wkrętów) z małą podkładką (o średnicy max. 3 cm), jak najbliżej krawędzi papy (jednocześnie w taki sposób, by podkładka nie wystawała poza krawędź). Wstęgi papy wierzchniego krycia i podkładowej należy układać w tym samym kierunku. Przy nachyleniu 27% można papę układać zarówno wzdłuż, jak i w poprzek spadku. Dach o nachyleniu poniżej 20 stopni z pokryciem z dwóch wymienionych wyżej pap na podłożu z płyt OSB posiada dokumentację, na mocy której klasyfikowany jest jako spełniający wymagania Broof(t1) (dawne NRO). Eksperci Izohan
 5. Zadaniem folii kubełkowej jest przede wszystkim drenaż, czyli umożliwienie odprowadzenia wody po powierzchni ściany, dzięki specjalnym wytłoczeniom. Foli kubełkowej nie wolno stosować bezpośrednio na warstwie hydroizolacji bitumicznej, gdyż kubełki pod wpływem parcia wody i gruntu powodują punktowe pocienienia izolacji i jej uszkodzenie. Dlatego można ułożyć ją na warstwie termoizolacji, co niewątpliwie wspomoże działanie drenażu opaskowego. Do wykończenia folii kubełkowej położonej na elewacji służy listwa zamykająca pokazana na powyższym zdjęciu. Folię kubełkową można ewentualnie wywinąć na wysokości poziomu terenu pod warstwę termoizolacji i zamocować ją mechanicznie. Foli kubełkowej nie wolno mocować mechanicznie poniżej poziomu terenu, gdyż powoduje to przerwanie ciągłości hydroizolacji położonej na konstrukcji. Pozdrawiamy, Eksperci Izohan
 6. Na poniższym rysunku przedstawiono układ warstw w tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym:
 7. Przy użyciu gontów bitumicznych odpadów jest rzeczywiście niewiele. Gonty produkowane są w modułach, które można dowolnie przycinać, tak, aby wykończyć powierzchnie o najbardziej skomplikowanych kształtach. Przy zakupie materiału należy pamiętać, że ilość pokrycia wyniesie ok. 150% powierzchni dachu. Wynika to z konieczności stosowania zakładów podczas montażu gontów - im większe nachylenie dachu, tym mniejsze zakłady należy stosować. Warto skonsultować się z kimś doświadczonym w wykonywaniu takiego pokrycia, żeby uzależnić szerokość zakładów od nachylenia dachu i tym samym - obliczyć wymaganą ilość materiału. Pozdrawiamy Eksperci Izohan
 8. Podstawowym warunkiem szczelności izolacji jest jej ciągłość. Warstwy hydroizolacyjne muszą tworzyć zamkniętą wannę, całkowicie oddzielającą wnętrze konstrukcji od wilgoci. Dlatego bardzo istotne jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej, zachowanie zalecanych ilości i grubości warstw, a także ograniczenie liczby połączeń - miejsc potencjalnej nieciągłości. Warto także wyprowadzić hydroizolację zewnętrzną ponad poziom terenu. Przy czym, izolację zewnętrzną można wykonać zarówno za pomocą produktów bezspoinowych, jak i rolowych.
 9. Na starym pokryciu z pap asfaltowych ( nie smołowych) można układać gonty. Po usunięciu łat i kontrłat należy przesmarować szpachlą dekarską miejsca w których były mocowane. Należy przy tym pamiętać, że nachylenie połaci dachowej powinno wynosić co najmniej 14 stopni ( minimum 12,5 stopni). Duże znaczenie dla estetyki dachu będzie miała grubość położonych wcześniej pap. Zakłady grubych pap oznaczają się na gontach, dlatego też papy stosowane pod gonty nie powinny by grubsze niż 2,5 mm. Pozdrawiamy, Eksperci Izohan
 10. Płytę wiórową należy wymienić na płytę OSB o grubości 2 lub 2,5 cm. Następnie na płycie można przystąpić do aplikacji warstwy elastycznego kleju z wtopioną siatką. Na ściany i podłoże aplikuje się hydroizolacyjną folię w płynie IZOHAN EKOFOLIA. A w miejscach newralgicznych (tj. naroża i łączenia) należy wtopić taśmę uszczelniającą. Po wyschnięciu izolacji można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych. Więcej informacji na temat produktu do hydroizoalcji łazienkowej znajduje się w poniższym linku https://www.izohan.pl/pl/marki/produkt/izohan_ekofolia oraz o rozwiązaniach w zeszycie systemowym pomieszczeń mokrych https://www.izohan.pl/media/filer_public/f0/f2/f0f298e5-e81e-4392-a61c-a0f2e9a22ebc/4_systemy_pomieszczenia_mokre.pdf Pozdrawiamy, Eksperci Izohan
 11. Do wykonania posadzki na gruncie zamiast folii na betonie podkładowym zalecałbym zastosowanie innego materiału hydroizolacyjnego np. mikrozaprawy uszczelniającej, odpowiedniej masy bitumicznej lub papy zgrzewalnej (czyli materiału zespolonego z podłożem). W przypadku stosowania materiałów z tworzywa sztucznego typu folii PE, trudno jest o zachowanie ciągłości na zakładach. Oprócz tego folię łatwo uszkodzić mechaniczne i nie łączy się ona z innymi materiałami stosowanymi do hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych. Korzystnie jest stosować wyroby bezspoinowe typu: dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniającą np. IZOHAN EKO 2K, masę bitumiczną grubopowłokowa np. IZOHAN WM / WM 2K (na podłożu zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1) lub odpowiednie materiały rolowe np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 (na podłożu zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1). Grubość powłoki z wyrobów bezspoinowych lub ilość warstw papy zgrzewalnej należy dostosować do warunków wodno-gruntowych i głębokości posadowienia. Więcej informacji na temat hydroizolacji fundamentów można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.izohan.pl Jeżeli chodzi o grubość termoizolacji to należy ją dostosować do współczynnika przenikania ciepła UC(max) określonym dla podłóg na gruncie w wymaganiach izolacyjności cieplnej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. Współczynnik ten dobiera się w zależności od rodzaju pomieszczania i jego temperatury. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/0926 Pozdrawiamy, Eksperci Izohan
 12. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę konstrukcyjną elementów nośnych tego pomieszczenia. Widoczny na zdjęciach strop Kleina jest w nienajlepszym stanie. Przez nieszczelną hydroizolację mocno zawilgocone mogą być poszczególne warstwy tej przegrody budowlanej. W związku z czym konieczne może okazać się ich usunięcie. Ważnym elementem jest doszczelnienie wszelkich miejsc newralgicznych świetlików (które również wymagają wymiany), przejść instalacji itp. Przy ewentualnym doszczelnieniu istniejącego pokrycia dachowego za pomocą pap zgrzewalnych, należy najpierw ocenić stopień zawilgocenia dachu i umożliwienie odprowadzenia pary wodnej, tak aby nie tworzyły się pęcherze pod nowym przekryciem. Zabezpieczenie dachu paroszczelnym materiałem nie zapobiegnie pojawianiu się wilgoci wewnątrz pomieszczenia. Dlatego dobrze jest stosować papy wentylacyjne np. IZOLVENT lub NEXLER RENOVETION wraz z kominkami wentylacyjnych. W celu zabezpieczenia ścian konieczne możne okazać się odtworzenie hydroizolacji pionowej jak i poziomej fundamentów (np. poprzez zastosowanie koncentratu mikroemulsji silikonowej IZOHAN WODOCHRON W). W tej kwestii wymagana jest informacja o usytuowaniu budynku, stanie i rodzaju istniejącej hydroizolacji, stopniu zawilgocenia muru oraz o występujących warunkach wodno-gruntowych. Rozwiązania systemowe dotyczące hydroizolacji fundamentów opisane są w naszych katalogach, które można znaleźć na stronie: http://izohan.pl/pl/do-pobrania-katalogi/ Pozdrawiamy, Eksperci Izohan
 13. Wskazane jest, żeby pod gontem położona została papa podkładowa. Nawet gonty pozornie przylegające ściśle do podłoża mogą z czasem ulec przesunięciu, np. na skutek błędów montażowych (gonty przybija się do podłoża gwoźdźmi i w razie potrzeby podkleja klejem dekarskim). Dlatego dla zapewnienia trwałej ochrony na wiele lat, warto zainwestować w papę podkładową.
 14. Być może łatwiej będzie przyswoić informacje zawarte w filmie:
 15. W przypadku gdy nie mamy możliwości odkopania i osuszenia fundamentów, a także nałożenia izolacji od zewnątrz, można zastosować technologię wannową, zakładającą ciągłość izolacji pionowej i poziomej. Bardzo ważnym elementem jest w tym przypadku wykonanie fasety lub nałożenie taśmy uszczelniającej na styku ścian i podłogi. Na poniższym rysunku przedstawiono rozwiązanie systemowe z wykorzystaniem zaprawy mineralnej jako warstwy wierzchniej izolacji wewnętrznej.
 16. Hydroizolacja budynku niepodpiwniczonego powinna być wykonana dokładnie, tylko wtedy ma szanse przetrwać długie lata. Przy zachowaniu odpowiedniej kolejności oraz grubości warstw, rozwiązanie zaprojektowane przez ekspertów Izohan taką szczelność zapewni. Poniżej przykład systemu opracowanego dla fundamentu niepodpiwniczonego.
 17. Informacja dla wszystkich poszukujących wiedzy we wzmiankowanym temacie: hydroizolacja wewnętrzna zbiornika na wodę jest oczywiście możliwa, wymaga tylko produktów odpornych na ciśnienie magazynowanej cieczy i posiadających odpowiedni atest higieniczny. Eksperci Izohan opracowali dwa systemy izolacji zbiorników: mineralny i epoksydowy. Oparte są one na produktach wodnych - WM 2K, WA, Dysperbit - gwarantujących trwałość izolacji. Poniżej rysunek odpowiadający omawianemu przypadkowi - zbiornikowi retencyjnemu.
 18. Pani Anno, rzeczywiście bez rzetelnej oceny sytuacji trudno ferować wyroki. Niemniej jednak niezaizolowane fundamenty z kamienia będą transportować wilgoć - poprzez spoinę między kamieniami/głazami. I choćby z tego powodu warto rozważyć zabezpieczenie podstawy budynku. Rodzaj tego zabezpieczenia należy dobrać już indywidualnie, najlepiej poprosić o pomoc doświadczonego specjalistę. Jeśli podałaby Pani więcej danych, dołączyła zdjęcia, to nasi doradcy gotowi są przygotować dla Pani rozwiązanie.
 19. Szanowny a1801, Skucie obecnej wylewki jest wskazane ze względu na jej stan. Dalsze etapy prac zależą od stanu zastanego po skuciu. Zgrzanie papy jako paroizolacji to dobry pomysł, jeżeli na warstwie konstrukcyjnej jest spadek (dla tarasów powinien wynosić od 1,5 do 2%). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, dla pomieszczeń, w których temperatura wynosi poniżej 8°C, współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić 0,7 [W/(m2K)]. By spełnić ten warunek, należy na papie ułożyć styropian EPS o grubości ok. 5 cm. Na ociepleniu należy wykonać warstwę dociskową o stałej gr. min. 4,5 cm. Jeżeli wysokość progu nie pozwoli Panu na zastosowanie termoizolacji, należy zastosować warstwę separacyjną pomiędzy papą a wylewką betonową, np. z folii PE. Warstwę wylewki betonowej, jak słusznie Pan zauważył, należy oddylatować od przegrody pionowej. Dylatacja powinna mieć szerokość ok. 10 mm. W przerwę dylatacyjną należy wkleić w hydroizolację IZOHAN taśma uszczelniająca 120/120, tworząc kształt W, następnie włożyć IZOHAN sznur dylatacyjny o średnicy 20% większej niż szerokość szczeliny. Dylatację należy wypełnić elastycznym produktem uszczelniającym, np. IZOHAN EKO polimer 45. Dalsze prace w dużej mierze zależą od sposobu wykończenia tarasu. Jeżeli szuka Pan rozwiązania ekonomicznego, może to być np. sztuczna trawa. Pomimo zadaszenia, wylewka będzie narażona na działanie warunków atmosferycznych oraz na zaleganie śniegu, dlatego należy zabezpieczyć ją hydroizolacją wykonaną mikrozaprawą uszczelniającą IZOHAN szczelny taras. Hydroizolacja nie powinna być przebijana, dlatego zaleca się mocowanie nowej balustrady tym razem od czoła konstrukcji. Na zdj. obecne słupki balustrady wydają się być skorodowane, czy rozważa Pan wymianę balustrady? Ze zdjęć wynika, iż opierzenie nie spełnia swojej funkcji i jest przyczyną zawilgocenia ściany, stąd odpadanie tynku w okolicach orynnowania. Należy usunąć opierzenie, w wykonanej wylewce wykonać uskok o gr. 3 mm oraz szerokości 80 mm w celu montażu profilu tarasowego IZOHAN TB 30 lub TB 40 (profil TB 40 pozwala na montaż orynnowania). Pozwoli to na „wtopienie” profilu w warstwę mikrozaprawy, dzięki czemu zostanie zapewniona szczelność oraz brak potencjalnych miejsc przecieku wody do wnętrza przegrody konstrukcyjnej. Wspomniane przez Pana elementy do montażu zadaszenia należy mocować do wylewki. Zamontowane poniżej mogą spowodować pękanie warstwy betonu przy skraju płyty tarasowej. Z pozdrowieniami Eksperci Izohan
 20. Niestety, mogła wejść. Aby mieć pewność, że przy ujemnych temperaturach nie dojdzie do przykrej niespodzianki, należałoby strop osuszyć.
 21. Do zabezpieczania betonowych konstrukcji i powierzchni polecamy IZOHAN impregnat IB - niezmieniający koloru impregnowanych elementów środek zabezpieczający przed szkodliwym działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Więcej informacji pod adresem: http://bit.ly/2xtoaHT. Z pozdrowieniami Eksperci Izohan
 22. Robsonie, jeśli strop został zawilgocony, to należy go osuszyć przed wykonaniem dalszych prac, najlepiej przy pomocy nagrzewnicy (tak na zewnątrz, jak i od wewnątrz). Dopiero mając pewność, że cała woda odparowała ze stropu, można podjąć się wykonania nowej hydroizolacji. Sposób jednak wykonania zależy od rodzaju: 1. W przypadku hydroizolacji z mas - należy odkuć stare pokrycie nieco poza uszkodzony obszar, by mieć pewność, że poza zasięgiem wzroku nie kryją się jakieś ukryte wady, a następnie połączyć nową hydroizolację ze starą. 2. W przypadku hydroizolacji papowej - najpewniej będzie niestety położyć nową warstwę papy "z rolki", co niestety wiąże się z usunięciem większej ilości płytek i warstwy klejącej, zapewni jednak ciągłość pokrycia. Po wykonaniu hydroizolacji można kłaść płytki. Pod adresem: http://izohan.pl/pl/systemy-hydroizolacji/tarasy-i-balkony/ znajdziesz opracowane przez naszych specjalistów rozwiązania systemowe dedykowane dla tarasów. Z pozdrowieniami, Eksperci Izohan
 23. Sławku19j: Jeśli folia kubełkowa ma pełnić funkcję drenażową, to należałoby ją odwrócić. W przeciwnym wypadku jest tylko ociepleniem. Ważne jest, by położona była dokładnie i szczelnie - w przeciwnym wypadku w szczeliny między kubełkami mogą dostawać się drobinki gruntu, powodując utratę właściwości hydroizolacyjnych. Bardzo istotną kwestię stanowi także to, czy folia kubełkowa (już prawidłowo ułożona) jest oddzielona od przykrytego masą fundamentu warstwą zabezpieczającą. Jeśli nie, to kubełki, na skutek negatywnego ciśnienia wody gruntowej i ruchów ziemnych, mogą odcisnąć się na masie, przerywając jej ciągłość, a co za tym idzie - szczelność. Dawid8888...: Jeśli zostały wykonane odprowadzenia wody, to być może faktycznie poprawianie ułożenia folii może być zbyt kosztowne. Oczywiście idealna sytuacja zakłada poprawę błędu - odwrócenie folii i oddzielenie jej warstwą zabezpieczającą od fundamentu pokrytego Dysperbitem - taki układ gwarantuje najlepszą ochronę przed wilgocią.
 24. Proces odgrzybiania należy rozpocząć od oczyszczenia podłoża z nalotów grzybów. W przypadku niewielkiego skażenia wystarczy na mokro zdrapać farbę czy tapetę ze ściany, przy silnym – zaleca się skucie zawilgoconego tynku przynajmniej 80 cm poza granice zawilgocenia. Skucie tynku pozwoli na wyeliminowanie silnego zapachu związków pleśniowych grzybni oraz na głębsze wniknięcie preparatu grzybobójczego w podłoże, zwiększając skuteczność działania. Kolejnym etapem jest osuszenie zawilgoconej ściany strumieniem ciepłego powietrza oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Czasem zawilgocenie wynika z niedostatecznej termoizolacji. Na oczyszczone z nalotów, osuszone oraz odkurzone z pyłu podłoże można rozpocząć nakładanie preparatu grzybobójczego, np. IZOHAN grzybostopu. Aplikacja preparatu może odbywać się za pomocą natrysku lub pędzla. Należy stosować metodę tyndalizacji. Po całkowitym wyschnięciu preparatu grzybobójczego, na odkażoną powierzchnię można nakładać nowy tynk lub gładź szpachlową. W celu zabezpieczenia powierzchni przed ponownym zakażeniem grzybami i pleśnią należy zastosować preparaty zabezpieczające, takie jak IZOHAN grzybochron, nakładane za pomocą pędzla lub natrysku. Po przeschnięciu preparatu, tj. po około 12 godzinach, warto nanieść jedną lub, w razie potrzeby, dwie warstwy farby przeciwwodnej. Farby te przenikają małe pory w powierzchniach murowanych i formują wodoodporną warstwę, która powstrzymuje przenikanie wilgoci. Poprzez użycie farby przeciwwodnej można uszczelnić wszystkie rodzaje murowanych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zwykła farba przylega tylko do powierzchni i woda pod ciśnieniem może ją oderwać, natomiast farba przeciwwodna penetruje powierzchnię i mocno się z nią łączy, działając jak integralna bariera powstrzymująca cieknięcie. Odznacza się także zdolnością do zapobiegania powierzchniowej krystalizacji soli i nie pozwala na pojawienie się wilgoci na pomalowanej powierzchni, zaś dzięki wysokiej paroprzepuszczalności osusza ją zewnętrznie.
 25. Najlepszym rozwiązaniem jest użycie membrany bitumicznej IZOLMAT PLAN optimax PV. Jest to nowoczesny produkt dedykowany do stosowania jako papa podkładowa pod pokrycie docelowe z dachówki, blachodachówki lub gontów bitumicznych. Położona w jednej warstwie, po uszczelnieniu zakładów szpachlą dekarską IZOHAN ROOFIX, może stanowić tymczasowe pokrycie dachu przez okres 2 lat ( gwarancja producenta), po tym okresie musi być przykryta pokryciem docelowym. Alternatywę dla membrany stanowią dwie warstwy papy tradycyjnej, np. W 400/1200, mocowane gwoździami papowymi z podkładkami i sklejone względem siebie i na zakładach lepikiem IZOHAN SBS-tixo.
×
×
 • Utwórz nowe...