Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

skuma

Uczestnik
  • Posty

    1
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez skuma

  1. Mam pytanie ? Rozpocząłem budowę domu przed 1 stycznia 2009. Buduje dla siebie. Nie mam zamiaru sprzedawać. Czy mogę oddać budynek do użytkowania bez wykonywania certyfikatu energetycznego ? Na forum twierdzicie że jest to konieczne, tymczasem pojawiła się poprawka Rozporządzenia z 6 listopada dodająca paragraf 1a. Można o tym przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 grudnia 2008r http://www.mi.gov.pl/files/0/1790151/WTPRZ...WYPODPISANE.pdf „§ 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.” UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie, o przepisy przejściowe, przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). Regulacje niniejsza wprowadza się z uwagi na to, i_ w przypadku jej braku na inwestorów nałożone byłyby nieuzasadnione, nadmierne obciążenia związane z dostosowaniem projektów budowlanych, opracowywanych na potrzeby przygotowywanych lub już realizowanych inwestycji, do nowych wymagań techniczno-budowlanych. Zaproponowany w § 1a przepis ma na celu zwolnienie z obowiązku spełniania wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przy opracowaniu przed dniem 1 stycznia 2009 r. projektów budowlanych dla budynków, dla których przed tym terminem została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji. Czy w takiej sytuacji nadal muszę wykonać świadectwo energetyczne budynku ?
×
×
  • Utwórz nowe...