Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

janek2

Uczestnik
 • Posty

  1
 • Dołączył

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralny

O janek2

 • Ranga
  Początkujący
 1. janek2

  powierzchnia biologicznie czynna

  Ja tez mam kłopot. Po wtopie w Starostwie architekt poradził mi zawiesić postępowanie o zezwolenie i sprobować uzyskać interpretacje zapisów MPZP w gminie. Ale wójt mnie spuścił i odpowiedział, ze on nie jest od wydawania interpretacji Planu. W prywatnej rozmowie poradził mi iść na ew. konflikt ze starostwem, gdyż jego zdanie termin " powierzchni biologicznie czynnej" odnoszony jest do działki, a nie do do jej przeznaczenia. W moim przypadku działka ma 6 000 m2 w tym około 600 m 2 w planie jest traktowane jako rekreacyjne. Pozostała część to leśna i rolna. Projekt budynku i garażu zakłada większą niż 15 % powierzchnie zabudowy (liczona od kawałka 600 m2). Sprawdziłem w planie zapisy dotyczące sprawy i wyglądaja one tak : "powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć powierzchnię działki na gruncie rodzimym, możliwą do wykorzystania pod zagospodarowanie zielenią, niezabudowaną, nieutwardzoną, nie pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, pokrytą trwałą roślinnością lub użytkowaną rolniczo, trawiaste powierzchnie urządzeń sportowych lub powierzchnie wody otwartej " ponadto w planie jest definicja działki budowlanej (ja buduję na części rekreacyjnej) : "należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, przeznaczoną w planie pod zabudowę, której wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z ustaw i ustaleń planu" Jak na logikę to interpretuję, to jest tu pewna sprzeczność. Ale dalej : zapis dotyczący możliwości pozwolenia na terenach rekreacyjnych : "§ 82. 1. Plan ustala dla terenu oznaczonego na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, symbolem H3ML: 2. Dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy letniskowej plan ustala następujące zasady i warunki kształtowania zabudowy: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy określone w części D uchwały, 2) maksymalna wysokość nowej zabudowy: a) budynki letniskowe - do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, b) nachylenie połaci dachu maksimum 45° o równym kącie nachylenia, c) jednolita kolorystyka dachów w ramach jednej nieruchomości. 3. Plan ustala powierzchnię biologicznie czynną 85% - na terenach zabudowy letniskowej, 4. Ogrodzenia frontowe działek ażurowe z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi. 5. Dla zabudowy letniskowej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala: 1) budynki gospodarcze wbudowane w bryłę budynku letniskowego, 2) garaże wbudowane w bryłę budynku letniskowego lub wolnostojące." Ponieważ po obrysie projekt ma ok. 110 m2, to nie wiem, czy Starostwo przyjmie moją argumentację dotyczącą działki a nie części działki, która jest oddzielona linią rozgraniczenia. Proszę o radę i zapewniam, że będę informował o dalszym ciągu sprawy. Janek2
×