Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: zabudowa zagrodowa a nie rolnik
Forum budowlane BudujemyDom.pl > Budowa, remont, naprawy > Działka
beta111

Witam użytkowników.
Dostałam WZ w niej napisane- warunki zabudowy to: zabudowa zagrodowa.Nie jestem rolnikiem,jendak po podpytaniu w gminie i starostwie mowią ,ze nie bedzie problemu budowac,poniewaz w tej samej WZ'tce piszą,ze: nie wymagana jest zgoda na odralnianie gruntów i wyłączanie z produkcji rolnej, grunty rv.
Brak mzp.

Pani (jedna z kilku,bo kazda mowi inaczej,aczkolwiek pozytywnie) w starostwie doradzala ,zeby na wszelki wypadek zaprojektowac pomieszczenie gospodarcze na działce
Jak Waszym zdaniem to wygląda?
bajbaga
Albo nie za bardzo zrozumiałaś co mówili, albo urzędniczki nie miały zielonego pojęcia i plotły farmazony.
Na początek definicja z Rozporządzenia w sprawie WT…


CYTAT
3) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,


1. Zabudowa zagrodowa jest to specjalny typ zabudowy przeznaczony tylko dla rolników (ustawowych).

2. Rolnik ustawowy to osoba :
- posiadająca wykształcenie rolnicze, lub minimum średnie (obojętnie jakie),
- posiadająca powyżej 1ha użytków rolnych.

3. Zabudowa zagrodowa jest możliwa dla rolnika ustawowego, który:
- jest zameldowany w danej gminie lub (uznaniowo) w gminie sąsiedniej,
- posiada wymagany areał w danej gminie, czyli – jeśli jest MPZP, ponad 1ha, a jeśli nie ma MPZP, to minimum średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

4. W przypadku zabudowy zagrodowej ziemia (grunt) pod budynkami (pod zabudową) pozostaje dalej jako rolny. Jest to jedyny rodzaj zabudowy w którym nigdy nie trzeba było, (ani obecnie) „odrolniać gruntów” – bez względu na ich klasę.
Draagon
Czyli jestem rolnikiem ustawowym <jupi> icon_biggrin.gif
Poza niewymogiem ustawowym odnośnie odrolnienia jakie mam/mogę mieć plusy z tego rodzaju ? icon_smile.gif
bajbaga
1. Niższy podatek (i to sporo), bo opłata za powierzchnię zabudowaną, to podatek „rolny”, a nie od nieruchomości (dotyczy gruntu). icon_biggrin.gif

2. Choćby możliwość wybudowania na zgłoszenie budynku gospodarczego o powierzchni do 35m2, a nie do 25m2 jak w pozostałej zabudowie.
beta111
CYTAT(bajbaga @ 11.10.2010, 10:37 ) *
Albo nie za bardzo zrozumiałaś co mówili, albo urzędniczki nie miały zielonego pojęcia i plotły farmazony.
Na początek definicja z Rozporządzenia w sprawie WT…

Dlatego pytaliśmy kilka razy w przeciągu 1mca,za każdym rozmowa z innym urzędnikiem.
Wszyscy argumentowali swoją opinie właśnie punktem 3,6 o wyłączeniu gruntów,o to on w całości:

3.6 Informacja dotycząca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:
planowana inwestycja położona jest na gruntach rolnych klasy RV;nie jest wymagana zgod nazmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego.

sprawa była w urzędach przedstawiona jasno..więc zagadka,a nedługo chę składać pozwolenie na budowę.
bajbaga
A jaki to ma związek z zabudową zagrodową – bo napisałaś:

CYTAT(beta111 @ 11.10.2010, 07:12 ) *
Dostałam WZ w niej napisane- warunki zabudowy to: zabudowa zagrodowa. Nie jestem rolnikiem ,......


Zwracam uwagę na:
CYTAT(beta111 @ 11.10.2010, 11:10 ) *
3.6 Informacja dotycząca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

planowana inwestycja położona jest na gruntach rolnych klasy RV;nie jest wymagana zgod nazmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego.


Jest to tylko informacja (wymagana) co do terenu – dla zabudowy zagrodowej jest bez znaczenia, chyba, że WZ nie „opiewa” na zabudowę zagrodową, tylko na „normalną” zabudowę, czyli na budynek (budownictwo) jednorodzinny.
Draagon
No i zarobiłeś plusika bajbaga icon_smile.gif Aczkolwiek jak się pytałem w starostwie o gospodarczy to powiedzieli że tylko 25m2...
mam 1,72ha działkę.
beta111
CYTAT(bajbaga @ 11.10.2010, 11:36 ) *
Jest to tylko informacja (wymagana) co do terenu – dla zabudowy zagrodowej jest bez znaczenia, chyba, że WZ nie „opiewa” na zabudowę zagrodową, tylko na „normalną” zabudowę, czyli na budynek (budownictwo) jednorodzinny.


Dokładne warunki zabudowy z WZ :
Projekt o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce ..(miejscowość i nr działki)

czyli co szukać ziemi na dzierzawę i udawać rolnika?

bajbaga
CYTAT(Draagon @ 11.10.2010, 11:36 ) *
No i zarobiłeś plusika bajbaga icon_smile.gifTo z rozpędu proszę o drugi „plusik” icon_biggrin.gif – za to:

Jak najszybciej udaj się do gminy i podpisz Oświadczenie (druk powinien być w gminie), że prowadzisz gospodarstwo role. Wójt potwierdza i jesteś rolnikiem nie tylko ustawowym, ale i „pełnoprawnym”.
Nie wiąże się to z regonami, numerami, i innymi tego rodzaju wymaganiami, ale w starostwie pozwala na te 35m2 i inne np. (z PB):

CYTAT
Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę
zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25
m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości
nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ;Ps. Z tym "plusikiem" - to oczywiście żart.


CYTAT(beta111 @ 11.10.2010, 11:51 ) *
czyli co szukać ziemi na dzierzawę i udawać rolnika?Z treści, niestety wynika, że tak.
Nie mniej jednak, co "kraj to obyczaj". Może w tej gminie (i w starostwie) tak interpretują prawo, lub w taki sposób je "obchodzą".

A co napisałaś we wniosku o WZ?
Draagon
Ale tu faktycznie zarobiłeś jeszcze tego plusika - o tym papierku z gminy kompletnie nic nie wiedziałem icon_smile.gif

Jak najszybciej udaj się do gminy i podpisz Oświadczenie (druk powinien być w gminie), że prowadzisz gospodarstwo role. Wójt potwierdza i jesteś rolnikiem nie tylko ustawowym, ale i „pełnoprawnym”.
Nie wiąże się to z regonami, numerami, i innymi tego rodzaju wymaganiami, ale w starostwie pozwala na te 35m2 i inne np. (z PB):


Normalnie szacun icon_smile.gif

beta111
CYTAT(bajbaga @ 11.10.2010, 12:04 ) *
Z treści, niestety wynika, że tak.
Nie mniej jednak, co "kraj to obyczaj". Może w tej gminie (i w starostwie) tak interpretują prawo, lub w taki sposób je "obchodzą".

A co napisałaś we wniosku o WZ?


standartowe informacje,takie jak przy skladaniu WZ'tki wymagają:

rubryki z danymi,projekt domu(117 m parter bez piwnicy,poddasze uzyt.) ,pozytywne warunki przylączy mediów prąd i woda, szkic orintacyjny umieszczenia domu meszkalnego partrowego na dzialce,ksero mapki z drogą do działki.
bajbaga
A w jakiej odległości znajdują się inne budynki mieszkalne, dostępne z tej samej drogi?
Czy na WZ masz określone jakieś linie zabudowy?

Ps. Jeśli możesz, to prześlij skan tej decyzji (o WZ) – oczywiście usuwając wszelkie dane identyfikacyjne.
beta111
scan chętnie Panu wyśle na priv.lecz dopiero jutro do poludnia.

Sąsiednie budynki ok 80m od mojej działki,"tak jakby" przy tej samej drodze,bo skręcając za sąsiadem własnie te 80m drogą ,w byłe pole,w szereg 20stu nowo wydzielonych działek.

Oczywiście w WZ są określone linie zabudowy,już pisze bo troche tego jest ,za jakies 15 min powinnam wrzucić.Wiec proszę o cierpliwośc. icon_smile.gif
oraz dziekuje za zainteresowanie moją sprawą
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dopisze jeszcze funkcje zabudowy.

2.Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)sposób użytkowania obiektów budowlanych-zgodnie z przeznaczeniem,projektowana budowa budynku mieszkalnego z maksymalnie dwoma lokalami mieszkalnymi,w zabudowie zagrodowej na niezabudowanej działce rolnej
b)sposób zagospodarowania terenu-zabudowa,wykonanie podjazdów,miejsc parkingowych i dojść,wykonanie lub przebudowa przyłączy do sieci infrastruktury technicznej

3. Ustalenia -warunki i szczegółowe zasadey zagosp. terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

a)linia zabudowy-wyznaczono nieprzekraczalna linie zabudowy w odległości 4.0m od odcinka AD zgodnie z załącznikiem graficznym nr1 do decyzji;wymagane spełnienie warunków określonych w rozporządzeniach :Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Ministra gosp.żywnoścowej z dnia 7.10.1997 w /s warunkow tech. ,jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,

b)intensywność wykorzystania terenu-stosunek powierzchni projektowanej zabudowy do powierzchni działki objętej decyzją nie wyższy niz 0.19
c)wskażnik wielkości powierzchni biologicznej czynnej w stosunku do powierzchni działki-min 50%
d)szerokośc elewacji frontowej-do 13m
e)wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej-okapów dachów budynku-do 4.5m
f)geometria dachu (kąt nachylenia,wysokośc kalenicy i układ połaci dachowych):dach dwuspadowy o symetrycznych nachyleniach głównych połaci wychodzących z głownej kalenicy dachu,mieszczących sie w granicach od 35* do 45*,lub czterospadowy o nachyleniach głównych połaci mieszczących się w granicach od 20* do 45* oraz maksymalną wysokośc kalenicy 9.0m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A jak Pan to zinterpretuje?

Zabudowa zagrodowa wykonana może być przez osobę prowadzącą działalność rolniczą. Jeśli nie prowadzi takiej działalności, jedna z sąsiednich działek musi być zabudowana (zobacz warunki z art. 61 ustawy z 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. nr. 80,

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU200...0717&type=3 w/w artykul jest pod tym linkiem .
bajbaga
CYTAT(beta111 @ 11.10.2010, 12:32 ) *
Zabudowa zagrodowa wykonana może być przez osobę prowadzącą działalność rolniczą. Jeśli nie prowadzi takiej działalności, jedna z sąsiednich działek musi być zabudowana (zobacz warunki z art. 61 ustawy z 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. nr. 80,


Nie wiem kto tak interpretuje przepisy, ale jest to interpretacja nie mająca uzasadnienia w przepisach obowiązujących tj:

- definicji zabudowy zagrodowej (przytoczonej wcześniej) i wyraźnego określenia, że chodzi o rodzinne gospodarstwa rolne, a nie o działalność rolniczą, bo można posiadać rodzinne gospodarstwo rolne i nie prowadzić działalności rolniczej i na odwrót.

- przywołana ustawa oraz jej Art.61.1 w tym zakresie mówi:

CYTAT
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

oraz, co istotne:

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.Jeszcze pytanie - ile wynosi front działki, czyli ta granica przy drodze.
beta111
CYTAT(bajbaga @ 11.10.2010, 14:13 ) *
Jeszcze pytanie - ile wynosi front działki, czyli ta granica przy drodze.


23.30m na 50m /23.30 front wzdłuż drogi czyli w/w punkty A D,50 dł w głąb od drogi
Barbossa
zapewne chodziło im o to, że rolnikując możesz budować, w przeciwnym wypadku budujesz na zasadach wystąpienia o WZ, takie pokrętne trochę icon_neutral.gif
bajbaga
Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, moim zdaniem, otrzymałaś „normalne” WZ na zasadzie dobrego sąsiedztwa, a nie na zabudowę zagrodową.
Występując o PnB możesz śmiało (a nawet powinnaś) pisać tylko o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – raczej nie używaj nigdzie sformułowania „zabudowa zagrodowa” – bo to WZ na takową nie opiewa.

Najprawdopodobniej, sąsiednia działka stanowi siedlisko (zabudowę zagrodową) i jakiś bardzo ostrożny lub zielony urbanista, namieszał , stosując wymóg kontynuacji funkcji zabudowy – zapominając, że zabudowa zagrodowa sąsiadującej działki, w pierwszej kolejności posiada funkcję mieszkaniową.
beta111
CYTAT(bajbaga @ 11.10.2010, 14:46 ) *
Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, moim zdaniem, otrzymałaś „normalne” WZ na zasadzie dobrego sąsiedztwa, a nie na zabudowę zagrodową.
Występując o PnB możesz śmiało (a nawet powinnaś) pisać tylko o budynku mieszkalnym jednorodzinnym – raczej nie używaj nigdzie sformułowania „zabudowa zagrodowa” – bo to WZ na takową nie opiewa.

Najprawdopodobniej, sąsiednia działka stanowi siedlisko (zabudowę zagrodową) i jakiś bardzo ostrożny lub zielony urbanista, namieszał , stosując wymóg kontynuacji funkcji zabudowy – zapominając, że zabudowa zagrodowa sąsiadującej działki, w pierwszej kolejności posiada funkcję mieszkaniową.


NO MA TO SENS ! Zgrywa sie z pozytywnymi zapewnieniami urzędników.Dzieki za poświęcony czas,wielki punkt odemnie!
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.